CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 | CaCO3 ra Ca(HCO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 | CaCO3 ra Ca(HCO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Bạn đang xem: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 | CaCO3 ra Ca(HCO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Canxi cacbonat phản ứng với CO2 trong nước tạo thành canxi hidrocacbonat

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của muối:

Tác dụng với axit mạnh:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Kém bền với nhiệt:

CaCO3 -to→ CaO + CO2

CaCO3 tan dần trong nước có hòa tan khí CO2.

CaCO3 + CO2 + H2O ⇆ Ca(HCO3)2

→ Khi đun nóng:

Ca(HCO3)2 -to→ CaCO3↓ + CO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho CaCO3 tác dụng với CO2

6. Bạn có biết

Đây là phản ứng thuận nghịch tạo thạch nhũ trong hang động

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 + CO2 + H2O ⇌ Ca(HCO3)2

Đọc thêm:  Cách viết và cân bằng phương trình hoá học - hoá lớp 8

Phương trình hóa học trên là phản ứng

A. tạo thạch nhũ

B. tạo macma

C. tạo muối CaCl2

D. tạo kết tủa xanh lam

Đáp án A

Ví dụ 2: Hãy chọn phản ứng giải thích sự xâm thực của nước mưa với đá vôi và sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động

A. Do phản ứng của CO2 trong không khí với CaO thành CaCO3

B. Do CaO tác dụng với SO2 và O2 tạo thành CaSO4

C. Do sự phân huỷ Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

D. Do quá trình phản ứng thuận nghịch CaCO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca(HCO3)2 xảy ra trong 1 thời gian rất lâu.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

– Phản ứng thuận giải thích sự xâm thực của nước mưa có chứa CO2 đối với đá vôi

– Phản ứng nghịch giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động

Ví dụ 3: Quá trình tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi kéo dài hàng triệu năm. Quá trình này được giải thích bằng phương trình hóa học nào sau đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Quá trình tạo thạch nhũ trong hang động là do: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 giải thích sự xâm thực của nước mưa

Ví dụ 4: Phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là

Đọc thêm:  Fe + Cl2 → FeCl3 - VnDoc.com

A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

B. Ca(OH)2+ CO2 → CaCO3 + H2O

C. Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2 + H2O

D. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

Đáp án C

Ví dụ 5: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3 (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

A. Al2O3, Cu, MgO, Fe.

B. Al, Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO.

Đáp án A

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

CaCO3 + 2HCOOH → (HCOO)2Ca + H2O + CO2↑

CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2↑

CaCO3 + 2NH3 → 3H2O + CaCN2

CaCO3 + SiO2 → CO2 + CaSiO3

CaCO3 + Na2CO3 + 6SiO2 → 2CO2 ↑ + Na2O.CaO.6SiO2

CaCO3 + Na2S → Na2CO3 + CaS

C + CaCO3 → CaO + 2CO ↑

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 | CaCO3 ra Ca(HCO3)2 . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button