Điều khoản sử dụng

Trang Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web “Nâng tầm kiến thức giáo dục” (www.hql-neu.edu.vn). Trang này thiết lập các điều khoản và điều kiện mà bạn cần tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản dưới đây. Hãy đọc kỹ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

Bản quyền:

Tất cả các nội dung trên trang web hql-neu.edu.vn, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, đồ họa và biểu đồ, đều thuộc quyền sở hữu và bản quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng các nội dung trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Trách nhiệm sử dụng:

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu bạn cung cấp trên trang web là chính xác và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào.

Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, gây hại, đe dọa, xúc phạm hoặc phỉ báng người khác.

Bạn không được can thiệp vào cấu trúc và hệ thống của trang web, gây cản trở hoặc làm gián đoạn việc hoạt động bình thường của nó.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trước.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba:

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịutrách nhiệm và không kiểm soát được nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Khi bạn truy cập vào các liên kết đến các trang web bên thứ ba, bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của họ.

Thay đổi và chấm dứt:

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc tạm ngừng hoạt động của trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập của bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi cho là vi phạm các điều khoản sử dụng này.

Miễn trừ trách nhiệm:

Chúng tôi cung cấp trang web “Nâng tầm kiến thức giáo dục” dưới dạng một nguồn thông tin và tài nguyên giáo dục. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.

Điều khoản thích ứng:

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này áp dụng cho mọi người dùng truy cập và sử dụng trang web “Nâng tầm kiến thức giáo dục”.

Trong quá trình sử dụng trang web “Nâng tầm kiến thức giáo dục”, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin liên quan đến các điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng trang web “Nâng tầm kiến thức giáo dục” của chúng tôi!

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Back to top button