Viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh [Có dịch] – Step Up English

Lễ hội đền Hùng là một trong những lễ hội lớn của Việt Nam, diễn ra vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để con cháu Việt Nam nhớ về những vị vua Hùng xưa kia. Hôm nay, Step Up sẽ hướng dẫn bạn viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh, cùng xem nhé!

1. Bố cục bài viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Khi viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh, bạn nên tìm hiểu trước một số thông tin về lễ hội này và sắp xếp trước vào dàn ý.

Đây là bố cục (dàn ý) mà bạn có thể viết theo:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu chung về lễ hội đền Hùng

  • Lễ hội đền Hùng có ý nghĩa/tầm quan trọng như thế nào?
  • Thời gian/địa điểm/nguồn gốc của lễ hội
  • Cảm nhận chung của bạn về lễ hội đó

Phần 2: Nội dung chính: Kể và miêu tả về lễ hội

  • Thời gian diễn ra
  • Hoạt động trong lễ hội
  • Ý nghĩa của lễ hội
  • Kỷ niệm đáng nhớ của bạn với lễ hội đó
  • Cảm nhận chi tiết về lễ hội, lý do yêu thích lê hội

Phần 3: Phần kết: Tóm tắt lại bài viết, nêu cảm nhận chung về lễ hội đền Hùng.

2. Từ vựng thường dùng để viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Trước khi bắt tay vào viết, Step Up sẽ giới thiệu với bạn một số từ vựng thường dùng để viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh.

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa n festival /ˈfɛstəvəl/ lễ hội n Hung Temple Festival /ˈtɛmpəl/ /ˈfɛstəvəl/ lễ hội đền Hùng n Hung King’s Festival /kɪŋz/ /ˈfɛstəvəl/ Giỗ tổ Hùng Vương n ancestors /ˈænˌsɛstərz/ tổ tiên n ceremony /ˈsɛrəˌmoʊni/ lễ kỷ niệm n local holiday /ˈloʊkəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ ngày lễ địa phương n public holiday/national holiday /ˈpʌblɪk/ /ˈhɑləˌdeɪ//ˈnæʃənəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ ngày lễ quốc gia n pilgrim /ˈpɪlgrəm/ người hành hương n pilgrimage /ˈpɪlgrəməʤ/ cuộc đi hành hương n prayer /prɛr/ n incense /ɪnˈsɛns/ cây hương, cây nhang v participate in /pɑrˈtɪsəˌpeɪt/ /ɪn/ tham gia v take place /teɪk/ /pleɪs/ diễn ra v remind /riˈmaɪnd/ tưởng nhớ adj sacred /ˈseɪkrəd/ linh thiêng adj important /ɪmˈpɔrtənt/ quan trọng adj instrumental /ˌɪnstrəˈmɛntəl/ có góp phần adj ancient /ˈeɪnʧənt/ cổ xưa

Đọc thêm:  100+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành may mặc thông dụng nhất

3. Mẫu bài viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Sau đây là hai đoạn văn mẫu viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh để bạn tham khảo và hoàn thiện bài viết riêng của mình nhé.

3.1. Đoạn văn mẫu viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Bạn có thể giới thiệu và nói tới một số điểm chính nhất của lễ hội đền Hùng.

Ở đoạn văn viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh dưới đây, Step Up sẽ xuống dòng để phân tách ba ý mở, thân, kết để mọi người dễ hình dung nha.

Đoạn văn mẫu:

Annually, thousands of visitors from all over the country participate in a national festival – Hung King Temple Festival. It is a ceremony in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding of the nation.

The Hung King Temple Festival is held from the 8th to the 11th day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th. On that day, Vietnamese working people can have a day off. The main ceremony takes place at the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phu Tho Province. Many ancient and modern flags are hung along the road to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as bamboo swings, rice cooking competitions, human chess,… Banh Chung (square cake) and Banh Giay (circle cake) are also prepared to remind people of the Lang Lieu Legend (the 18th Hung King who invented these cakes).

Đọc thêm:  400+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG BẠN

It’s true that the Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people.

viet ve le hoi den hung bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Hàng năm, hàng nghìn lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước tham gia lễ hội quốc gia – Lễ hội Đền Hùng.

Đây là buổi lễ tưởng nhớ các Vua Hùng, những người có công dựng nước. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch, nhưng ngày chính hội là ngày 10. Vào ngày đó, người dân lao động Việt Nam được nghỉ một ngày. Lễ chính diễn ra tại Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Nhiều lá cờ cổ và hiện đại được treo dọc theo con đường vào đền. Trong Lễ hội Đền Hùng có nhiều trò chơi dân gian như đu tre, thi thổi cơm thi, cờ người,… Bánh chưng, bánh giày cũng được chuẩn bị để gợi nhớ đến truyền thuyết Lang Liêu ( Vua Hùng thứ 18, người đã phát minh ra các loại bánh này).

Đúng là Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.

3.2. Đoạn văn mẫu viết về ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương bằng tiếng Anh

Ngoài ra, nếu muốn nói rộng hơn, bạn có thể viết về ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương nói chung, thay vì chỉ nhắc tới lễ hội đền Hùng.

Đoạn văn mẫu:

The Hùng Kings’ Festival, or Hung Kings Commemoration Day is a Vietnamese festival held annually from the 8th to the 11th day of the third lunar month in honour of Hùng Kings.

The purpose of this ceremony is to remember and pay tribute to the Hung Kings who are the traditional founders and first kings of the nation. The festival began as a local holiday, but has become recognized as a national holiday since 2007. On the 10th day of the third lunar month, Vietnamese working people can have a day off to mark the anniversary of the Hung King’s death. Some will travel to the Hung King Temple in Phu Tho to participate in the festival. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. However, some will stay at home and enjoy their holiday. In addition, if the festival day is close to the weekend, many families or groups of friends choose going for a short trip to recharge their battery.

Đọc thêm:  Bộ 6 đề thi học kì 2 tiếng Anh 12 năm 2022 - 2023 - Download.vn

The Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people. It is also a pilgrimage back to the origins of the Vietnamese nation.

viet ve le hoi den hung bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội Việt Nam được tổ chức hàng năm từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Mục đích của nghi lễ này là để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng, những người có công dựng nước và những vị vua đầu tiên của dân tộc. Lễ hội bắt đầu là một ngày lễ địa phương, nhưng đã được công nhận là quốc lễ từ năm 2007. Vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhân dân lao động Việt Nam được nghỉ để tưởng nhớ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Một số sẽ đến Đền Hùng ở Phú Thọ để tham gia lễ hội. Tại đây, những người hành hương dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên. Tuy nhiên, một số sẽ ở nhà và tận hưởng kỳ nghỉ của họ. Ngoài ra, nếu ngày lễ hội gần với cuối tuần, nhiều gia đình hoặc nhóm bạn chọn đi du lịch ngắn ngày để sạc lại năng lượng của họ.

Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là sự trở về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Trên đây, Step Up đã giới thiệu với bạn cố cục cơ bản của bài viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh, một số từ vựng dùng cho chủ đề này, và hai đoạn văn mẫu để bạn tham khảo. Hy vọng bạn sẽ thấy có ích nhé!

Step Up chúc bạn học tốt!

Comments

comments

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button