Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 195 Sgk Hoa 11 2 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 195 Sgk Hoa 11 3 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 195 Sgk Hoa 11 4

Bài 2 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Lời giải:

CH3-CH2-Br + NaOH -to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH -C2H5OH, to→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Bài 3 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu xảy ra) giữa ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Lời giải:

Đọc thêm:  Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 4

– Ancol và phenol đều tác dụng với Na

2CH3-CH2-OH + Na → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

– Ancol etylic (C2H5OH) không phản ứng với ba chất còn lại, chỉ có phenol phản ứng:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 195 Sgk Hoa 11

Bài 4 (trang 195 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro.

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S

h) S

Bài 5 (trang 195 SGK Hóa 11): Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 195 Sgk Hoa 11 4

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 195 Sgk Hoa 11 2 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 195 Sgk Hoa 11 3

Bài 6 (trang 195 SGK Hóa 11): Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Đọc thêm:  Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Lời giải:

a. Gọi số mol của etanol và phenol lần lượt là x và y (mol)

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 195 Sgk Hoa 11 1 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 195 Sgk Hoa 11 2

b. Theo đề bài ta có hệ phương trình

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 195 Sgk Hoa 11 3

Bài 7 (trang 195 SGK Hóa 11): Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. phenol ; B. etanol

C. đimetyl ete ; D. metanol

Lời giải:

– Đáp án A

– Trong các chất trên thì phenol có nhiệt độ sôi cao nhất.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button