Tổng hợp các chuyên đề toán phổ thông lớp 12

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ TOÁN LỚP 12

TOÁN 12.I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: đạo hàm và vẽ đồ thị
  • Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
  • Cực trị của hàm số
  • Bài toán cực trị có tham số đối với các hàm số cơ bản
  • Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
  • Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
  • Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
  • Đồ thị của hàm bậc ba
  • Đồ thị của hàm bậc bốn trùng phương
  • Bài tập khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương
  • Đồ thị của hàm phân thức hữu tỷ
  • Bài tập hàm phân thức có tham số
  • Bài tập tương giao đồ thị
  • Bài tập tiếp tuyến, sự tiếp xúc của hai đường cong
  • Ôn tập lý thuyết toán 12 chương I
 • Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số
 • 11 Dạng bài tập tính đơn điệu của hàm số
  • Xét chiều biến thiên của hàm số
  • Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất đẳng thức
  • Hàm số đơn điệu trên miền K
  • Hàm số đơn điệu trên tập con của R
  • Dùng đơn điệu hàm số để giải và biện luận phương trình và bất phương trình
  • Tính đơn điệu của hàm số giải và biện luận PT & BPT chứa tham số
 • Bài tập cực trị chuyên đề khảo sát hàm số
 • Cách tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang
 • Phương pháp tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số
 • Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số, trắc nghiệm toán 12
 • Sự tương giao của hai đồ thị hàm số
 • Bài tập trắc nghiệm Sự tương giao của hai đồ thị hàm số
 • Phương pháp tìm cực trị của hàm số bậc 3
 • Các dạng bài tập hàm bậc ba
 • Cực trị hàm trùng phương
 • Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số
Đọc thêm:  Tình yêu KCN là gì? Tại sao lại có tình yêu KCN?

TOÁN 12.II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM MŨ VÀ LOGARIT

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: Hàm Lũy thừa, Hàm mũ, Hàm Logarit
  • Hàm Lũy thừa số mũ hữu tỉ
  • Bài tập lũy thừa số mũ hữu tỉ.
  • Lũy thừa số mũ thực
  • Hàm số lũy thừa
  • Bài toán lãi kép
  • Lôgarit và tính chất của Logarit
  • Bài toán logarit thường gặp
  • Hàm Logarit: Số e và logarit tự nhiên
  • Hàm số mũ
  • Hàm số logarit
  • Phương trình mũ và phương pháp giải
  • Phương trình logarit và phương pháp giải
  • Hệ phương trình mũ và logarit
  • Bất phương trình mũ
  • Bất phương trình logarit
  • Ôn tập lý thuyết toán 12 chương II
 • Hàm số lũy thừa, hàm mũ và logrit
 • Bài tập trắc nghiệm Logarit toán 12
 • Bài tập trắc nghiệm lũy thừa, toán 12
 • Bài tập trắc nghiệm phương trình và bất phương trình Logarit
 • Trắc nghiệm phương trình mũ và bất phương trình mũ

TOÁN 12.III: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: Nguyên hàm, tích phân
  • Định nghĩa Nguyên hàm
  • phương pháp đổi biến nguyên hàm
  • Phương pháp nguyên hàm từng phần
  • Tích phân (Khái niệm và tính chất)
  • Tích phân các hàm số cơ bản
  • Phương pháp đổi biến tích phân
  • Phương pháp tích phân từng phần
  • Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
  • Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể
  • Ôn tập lý thuyết toán 12 chương III
 • Nguyên hàm, tính chất, phương pháp tìm nguyên hàm
 • Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm mũ, logarit
 • Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm số chứa căn thức
 • Trắc nghiệm nguyên hàm từng phần
 • Tích phân, phương pháp tính tích phân
 • Ứng dụng của tích phân
Đọc thêm:  Chuyện về người lùn nhất Việt Nam | Báo Dân trí

TOÁN 12.IV: SỐ PHỨC

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: Số phức
  • Số phức và các phép toán số phức
  • Căn bậc hai và phương trình bậc hai của số phức
  • Bài tập biểu diễn số phức
  • Bài toán tìm min, max số phức
  • Dạng lượng giác của số phức
  • Ôn tập toán phổ thông chương IV
 • Các dạng toán số phức và phương pháp giải
 • Số phức bài tập hợp điểm số phức
 • Bài tập trắc nghiệm các phép toán trên tập số phức

TOÁN 12.V: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: khối đa diện và thể tích
  • Khái niệm về khối đa diện
  • Phép đối xứng, Sự bằng nhau của khối đa diện
  • Khối đa diện đều. Phép vị tự
  • Thể tích khối đa diện – thể tích khối chóp
  • Thể tích khối đa diện – thể tích khối hộp
  • Ôn tập toán phổ thông chương 5

TOÁN 12.V: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: khối đa diện và thể tích
  • Khái niệm về khối đa diện
  • Phép đối xứng, Sự bằng nhau của khối đa diện
  • Khối đa diện đều. Phép vị tự
  • Thể tích khối đa diện – thể tích khối chóp
  • Thể tích khối đa diện – thể tích khối hộp
  • Ôn tập toán phổ thông chương 5

TOÁN 12.VI: MẶT CẦU, MẶT NÓN, MẶT TRỤ

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: Mặt cầu, mặt nón, mặt trụ
  • Khái niệm mặt tròn xoay
  • Khái niệm khối nón, khối trụ
  • Khái niệm mặt cầu, khối cầu
  • Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện
  • Ôn tập toán phổ thông chương 6
Đọc thêm:  Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2023

TOÁN 12.VII: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

 • Tổng hợp lý thuyết toán lớp 12: Phương pháp tọa độ trong không gian
  • Hệ tọa độ trong không gian
  • Tọa độ véc tơ trong không gian
  • Tích có hướng của véc tơ và ứng dụng
  • Phương pháp giải các bài toán về điểm và véc tơ
  • Phương trình mặt phẳng
  • Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng
  • Phương trình đường thẳng
  • Các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng
  • Các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng
  • Phương trình mặt cầu
  • Các bài toán về mặt cầu
  • Ôn tập toán lớp 12 chương 7
Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button