Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh – Ms Hoa Giao tiếp

Nội động từ và ngoại động từ là những dạng cấu trúc ngữ pháp khá dễ gây nhầm lẫn. Hiểu được điều đó ngày hôm nay cô Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chủ thể ngữ pháp này một cách dễ nhất nhé!

I. Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh.

1. Nội động từ (Intransitive verbs).

Nội động từ là những động từ không cần thêm tân ngữ trực tiếp đi kèm nhưng vẫn diễn tả đủ ý nghĩa của câu. Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người viết hay người nói – những chủ thể thực hiện hành động. Hành động này không tác động trực tiếp đến bất cứ đối tượng nào.

Nội động từ thường có 2 đặc điểm chính:

  • Là một động từ hành động( action verbs) diễn tả một hoạt động nội tại của người viết hay người nói. Một số nội động từ thường được sử dụng như: arrive, go, lie, sneeze, sit, die….
  • Không có đối tượng trực tiếp nhận hành động .

Ví dụ:

The baby smiled – Đứa bé mỉm cười.

  • Trong trường hợp này “Smiled” là nội động từ (intransitive verb).

To escape the midday sun, the cats lie in the shade under our cars – Để tránh nắng, những chú mèo nằm trong bóng râm dưới những chiếc xe của chúng tôi.

  • Tương tự như vậy trong câu trên “Lie” là nội động từ

2. Ngoại động từ (transitive verbs).

Về cơ bản ngoại động từ trong tiếng Anh được chia thành 2 dạng:

a. Ngoại động từ đơn

là những động từ chỉ cần 1 tân ngữ theo sau để tạo thành một câu có nghĩa.

Ví dụ ngoại động từ đơn:

– I bought a car – Tôi đã mua một cái xe hơi.

Ở trường hợp này, “bought” là ngoại động từ đơn, “a car” là tân ngữ.

– He takes a photo – Anh ấy đang chụp ảnh

Tương tự, “takes” là ngoại động từ đơn, “a photo” là tân ngữ.

b. Ngoại động từ kép

Ngoại động từ kép là những động từ cần 2 tân ngữ để tạo thành một câu có nghĩa:

  • Tân ngữ trực tiếp: đối tượng chịu tác động trực tiếp từ ngoại động từ

  • Tân ngữ gián tiếp: đối tượng nhận được tân ngữ trực tiếp từ chủ ngữ
Đọc thêm:  Ngữ pháp Tiếng Anh: 90 Cấu trúc Tiếng Anh với V-ing thông dụng

Một số cấu trúc ngữ pháp có thể bạn quan tâm 1. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 2. Động từ và cách chia động từ trong tiếng Anh 3. Cụm động từ trong tiếng anh

II. Tổng hợp một số động từ vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ.

Một động từ hành động với một đối tượng trực tiếp là nội động từ. Trong khi một động từ hành động không có đối tượng trực tiếp là ngoại động từ!

Một số động từ có thể làm nội động từ trong câu này và làm ngoại động từ trong câu khác, nghĩa của chúng có thể thay đổi. Hãy xem các ví dụ trong bảng sau va xem đó là nội động từ hay ngoại động từ trong câu:

1. The door openned. (Cửa mở)

2. She opened the door. (Cô ấy mở cửa)

3. The bus stopped. (Chiếc xe buýt dừng lại)

4. The driver stopped the bus. (Tài xế dừng xe buýt lại)

5. The bell rings. (Chuông kêu)

6. He rings the bells. (Ông ấy rung chuông)

7. The glass broke. (Cốc vỡ)

8. The boy broke the glass. (Cậu bé làm vỡ cốc)

9. His lecture began at 8pm. (Bài giảng của ông ta bắt đầu lúc 8h tối)

10. He began his work at 8pm. (Anh ấy bắt đầu công việc lúc 8h tối)

>>> Mặt khác, nhiều nội động từ có thể có tân ngữ láy (cognate object); đó là những tân ngữ có cùng hình thức với động từ.

Ví dụ:

  • I stopped the car – “stop” là ngoại động từ
  • The car is stopped – “stop” là nội động từ.

Như vậy trong ví dụ trên stopped vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ tùy thuộc vào ngữ cảnh trong câu.

– I am reading – tôi đang đọc: “read” là nội động từ, không cần tân ngữ bổ trợ phía sau.

– I am reading a book -Tôi đang đọc một cuốn sách: “read” là ngoại động từ, “a book” là tân ngữ bổ trợ.

Như vậy ngoại động từ trong tiếng Anh là những động từ cần có tân ngữ bổ trợ, còn nội động từ thì không cần tân ngữ mà vẫn có thể tạo thành câu có nghĩa. Ngoại động từ có thể cần một hoặc 2 tân ngữ bổ trợ đi cùng, tùy thuộc vào loại động từ và mục đích sử dụng, một từ có thể vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ.

Đọc thêm:  HƯỚNG DẪN BẠN CÁCH ĐỌC SỐ TIỀN TRONG TIẾNG ANH

III. Bài tập về nội động từ và ngoại động từ.

>>> Dưới đây là một số bài tập về Intransitive verbs và transitive verbs có đáp án cho bạn luyện tập.

I. Put the verbs in the correct column.

sleep

answer

park

read

give

buy

happen

move

arrive

live

shake

rise

ring

tell

explain

win

burn

drop

occur

exist

transitive

intransitive

either transitive

or intransitive

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

II. Complete each sentences with a suitable verb in the box. Put the verbs in the correct tenses.

burn win live give

tell drink explain ring

1. We _____________ here for 40 years.

2. I ____________ the bell, but no one answered it.

3. William _____________ too much recently, which makes his parent really worried.

4. If you had played for us, we ________________ the game.

5. Gerald ______________ the situation to me, but I couldn’t understand it at all.

6. The firm ______________ him a gold watch when he retired.

7. The fire ______________ furiously, but the fire brigade put it out.

8. The truth ______________ to you soon.

III. A. Find the verb in each of the following sentences and write T if it is transitive and I if it is intransitive.

1. The chef will prepare the food.

2. John is working at the bakery.

3. Lightning didn’t cause the fire.

4. We walked downtown after work yesterday.

5. Thousands of people ride the subway every day.

6.The baby was crying in the room.

7. Joe fell down on his way to school this morning.

8. Our houseguests are going to arrive tomorrow afternoon.

9. The fire burnt all their belongings

10. What happened in class yesterday?

11. That athlete finished 12 seconds outside the world record.

12. John will have finished his project when we arrive next month.

B. Change the sentences that have objects into the passive voice.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IV. Rewrite sentences in the passive as in the example:

Đọc thêm:  Các cấu trúc ĐẢO NGỮ (Inversion) trong tiếng Anh

1. (The floor/ not clear/ yet)

2. (The politician/ interview/ now)

3. The Mona Lisa/ paint/ Leonardo da Vinci)

4. (My flat/ burgle/ last night)

5. (All tickets/ sell/ before we got there)

6. (The dog/ not feed/ yet)

7. The presents/ wrap/ now)

8. The prizes/ award/ President/ tomorrow)

9. (Tea/ grow/ India)

10. (The prisoners/ take/ to prison/ now)

* Đáp án:

I. Put the verbs in the correct column.

transitive

intransitive

either transitive

or intransitive

give

answer

buy

tell

park

explain

read

arrive

live

happen

occur

rise

exist

sleep

ring

burn

drop

shake

move

win

II. Complete each sentence with a suitable verb in the box. Put the verbs in the correct tenses.

* Feedback:

1. have lived

2. rang

3. have drunk

4. would have won

5. explained

6. gave

7. burnt

8. will be told

III. A. Find the verb in each of the following sentences and write T if it is transitive and I if it is intransitive.

* Feedback:

T

1. The chef will prepare the food.

I

2. John is working at the bakery.

T

3. Lightning didn’t cause the fire.

I

4. We walked downtown after work yesterday.

T

5. Thousands of people ride the subway every day.

I

6. The baby was crying in the room.

I

7. Joe fell down on his way to school this morning.

I

8. Our houseguests are going to arrive tomorrow afternoon.

T

9. The fire burnt all their belongings.

I

10. What happened in class yesterday?

I

11. That athlete finished 12 seconds outside the world record.

T

12. John will have finished his project when we arrive next month.

B. Change the sentences that have objects into the passive voice.

1. The food will be prepared by the chef.

3. The fire wasn’t caused by lightning.

5. The subway is ridden by thousands of people everyday.

9. All their belongings were burnt by/ in the fire.

12. John’s project will have been finished when we arrive next month.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của cô Hoa đã giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện về cách sử dụng nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo về động từ trong tiếng Anh nhé.

Chúc các bạn học tốt!

Để được tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button