Một số đoạn văn GIỚI THIỆU BẢN THÂN bằng tiếng Anh cực hay

Đoạn văn 1

Hello, I’m Long. I’m 19 years old and I’m a freshman at the university of education. My major is Math and Physics. I was born in Nam Dinh and this is my first time in this city, so I find it very excited to discover new thisngs. I’m a great fan of soccer and I always spend my time my time playing soccer with my friends, at least once a week. I’m a generous and easy-going person, but when it comes to work, I’m a competitive perfectionist. Hope we will have great time together.

Dịch:

Chào các bạn, tên mình là Long. Năm nay mình 19 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm. Chuyên ngành của mình là Toán học và Vật Lý. Mình sinh ra ở Nam Định và đây là lần đầu tiên mình đến thành phố này, chính vì vậy mình cảm thấy rấy hào hứng khi có cơ hội khám phá những điều mới mẻ. Tôi rất thích bóng đá và tôi luôn dành một khoảng thời gian để chơi bóng với bạn bè, ít nhất một lần một tuần. Tôi là một người rất rộng lượng và dễ gần nhưng khi làm việc tôi có tính cạnh tranh khá cao. Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau.

Đoạn văn 2

My name is Kim Chi. I was born and grew up in Hanoi. I’m studying first year computer sceience in a prestigious college in Hanoi. As for my family, I have just one brother. He is 3 years older than me. My father is a journalist and a write. My mother stays at home and takes care of house hold. I am a friendly person, a good thinker, and I am flexible. I’m interested in many things such as listening to music, reading novels and watching movies. I love reading love stories and suspense thrillers, especically in English because I want to improve my English skills. My other hobbies include hanging out with my friends and travelling. I’m personally intersted in becoming an Animator and Graphic Designer. However, there are many different career opportunities that I like. As for now, I’m only focusing my attention on enjoyment. I’m being my true self with the valus, dreams and goals that I have.

Dịch:

Tên tôi là Kim Chi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi đang theo học khoa học công nghệ năm thứ nhất tại một trường đại học có uy tín ở Hà Nội. Trong gia đình tôi, tôi chỉ có một người anh. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Cha tôi là một nhà báo và một nhà văn. Mẹ tôi ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi là một người thân thiện, một nhà tư tưởng tốt và tôi linh hoạt. Tôi thích nhiều thứ như nghe nhạc, đọc tiểu thuyết và xem phim. Tôi thích độc âu chuyện tình yêu và truyện trinh thám hồi hộp, đặc biệt là bằng tiếng Anh vì tôi muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Sở thích khác của tôi là đi chơi với bạn bè và đi du lịch. Cá nhân tôi muốn trở thành một Thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp khác mà tôi thích. Bây giờ tôi chỉ tập chung sở thích riêng. Tôi sống thực với bản thân, với những giá trị, ước mơ và mục tiêu mà tôi có.

Đoạn văn 3

My name is Thanh Dang. This year, I am 30 years old, I am married with 2 sons. We live in an apartment in central of Hanoi capital. My major is marketing. Up to now, I have been working for Vietcombank for 4 years. Apart from this main job, I also sell some online products to earn more income. My hobbies are playing golf and soccer. In my free time, I and my colleagues often play golf and bowling together. I also attend a gym after work time so I always keep myself healthy and work effectively. On weekends, I usually take my wife and children to the park for entertainment. I am very satisfied with my present life. In the future, I will definitely improve myself, work more hard to pursue a dream of traveling around the world with my family.

Đọc thêm:  45 câu bài tập Mệnh đề Quan hệ kinh điển (kèm đáp án)

Dịch:

Tôi tên là Thanh Đăng. Năm nay tôi 30 tuổi, đã kết hôn và có 2 con trai. Chúng tôi sống tại một căn hộ tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Chuyên ngành của tôi là marketting. Tính đến nay, tôi đã làm việc cho Vietcombank được 4 năm. Ngoài công việc chính này, tôi còn kinh doanh một số sản phẩm online để kiếm thêm thu nhập. Sở thích của tôi là chơi golf và bóng đá. Vào thời gian rảnh rỗi, tôi cùng một số đồng đội đi chơi golf và bowling. Tôi có tham gia khóa tập gym sau giờ làm việc bởi vậy tôi luôn khỏe mạnh và làm việc năng suất. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường đưa vợ và các con đi công viên giải trí. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới của mình.

Đoạn văn 4

I’m Mai Linh. I’m 28 years old and I’m single. I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in Ho Chi Minh City for 5 years. I graduated from Economic university and got 4 years experience in administration and human resource management. I’m active. I like work related to human beings. I’m rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people. I often read newspaper and listion to music in my free time.

Dịch:

Tôi tên là Mai Linh. Tôi 28 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được 5 năm. Tôi tốt nghiệp đại học Kinh tế và có 4 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự và 2 năm trong việc quản trị nhân lực. Tôi là người năng động, tôi yêu thích những công việc về con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, tôi có thể nắm bắt tâm lý của người khác rất nhanh. Lúc rảnh rỗi tôi thường đọc tin tức và nghe nhạc để thư giãn.

Đoạn văn 5

My name is Thanh Lan. I’m 22 years old and I’m single. I have graduated drom university in August with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at A company. I like reading book and travelling. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working enviroment and take initiative in work

Dịch:

Tôi tên là Thanh Lan. Tôi 22 tuổi và đang độc thâ, Tôi vừa tốt nghiệp ngành kế toàn vào tháng 8. Tôi thực tập 3 tháng cho công ty A. Sở thích của tôi là đọc sách và đi du lịch. Tôi là một người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và yêu thích được làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường mới và chủ động trong công việc.

Đoạn văn 6

My name is Linh. I’m 24 years old. I was born in Ha Tinh province but nơ I am living in Ha Noi. I graduted from VietNam National University in 2015. My major is Banking an Finance. After graduated, I have workes at Bac A bank and I have 3 experience years as a bank teller. I like watching reality TV shows on TV, especially sport shows.

Đọc thêm:  Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A số 1 - VnDoc.com

Dịch:

Tên tôi là Linh. Tôi 24 tuổi. Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng hiện tại sống ở Hà Nội. Tôi tốt nghiệp Đại học quốc gia Hà Nội năm 2015. Chuyên ngành của tôi là Ngân hàng và Tài Chính. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại Ngân hàng Bắc Á và tôi đã có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Giao dịch viên. Tôi thích xem các chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là thể thao.

Đoạn văn 7

Hi everyone, I am Minh Anh and I am 22 years old. I have just graduated from Hanoi University of Science and Technology and currently working as a Developer for an e-commerce company. I was born and raised in Hanoi. To tell you more about myself, well, I’m very intersted in history, especially the world history. I spend most of my free time reading history books and watching documentary as well. Sometimes I think of building a mobie app for learing history, if possible. Maybe some of you here can share this hobby with me.

Dịch:

Chào mọi người, tôi là Minh Anh. Tôi vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và hiện đang làm lập trình viên cho một công ty thương mại điện tử. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Để nói thêm về bản thân mình thì tôi rất thích lịch sử, đặc biệt là lịch sử thế giới. Phần lớn thời gian rảnh, tôi thường đọc sách lịch sử và xem các phim tài liệu nữa. Thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến ý tưởng phát triển một ứng dụng điện thoại để học lịch sử, nếu có thể. Có lẽ một số bạn ở đây cũng có cùng sở thích với tôi.

Đoạn văn 8

Good morning. I am Hoa. I am 22. I have been living in Hanoi for 10 years now. I am exploring job opportunities in your organization as I have recently finished Economics Degree from Vietnam National University. Besides, my internship experience and other practical projects in the univesity further boosted my interest in English and Chinese language as a full-time career option. Not only am I passionate about the field I graduated, I am also inclined towards creative activities such as dancing, painting, acting, etc. I have always been an active student in school and univesity. I have participated in many cultural events during my univesity and have won many awards. In my free time, I enjoy going out with friends and trying new cuisines.

Dịch:

Chào buổi sáng. Tên tôi là Hoa. Tôi 22 tuổi. Tôi đã sống tại Hà Nội 10 năm cho đến nay. Tôi đang tìm kiếm một cơ hội công việc mới tại công ty của bạn trong khi tôi đã hoàn thành bằng Kinh tế tại Đại học quốc gia Hà Nội. Đồng thời, kinh nghiệm thực tập cùng với những dự án thực tế trong trường đại học đã tăng sự hứng thú của tôi về ngôn ngữ Anh và Trunng và đó đã trở thành một trong số các lựa chọn nghề nghiệp tương lai của tôi. Tôi không chỉ đam mê với ngành mà tôi đã tốt nghiệp, mà đồng thời tôi còn bị hấp dẫn bởi những hoạt động sáng tạo như nhảy, vẽ, diễn kịch, … Tôi đã luôn là một sinh viên năng nổ trong trường học và trường đại học. Tôi đã tham gia rất nhiều sự kiện truyền thống trong thời gian sinh viên và đã thắng vô số giải thưởng. Vào thời gian rảnh, tôi thích đi chơi với bạn, thưởng thức những nền ẩm thực mới.

Đoạn văn 9

Hello, I’m Nam and I’m in the early 20s. I’m going to introduce myself. I’m in my last years in computer science in this technological university. As for my family, I’m the only child in my family. I’m interested in many things such as hi-tech equiment, and watching movies. My other hobbies including hanging with my friends. I want to improve my English skills and I am glad to be here. It takes a long time to improve my English and hope that I’ll be able to meet these challenges and my English skill will be good.

Đọc thêm:  179+ BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (CÓ ĐÁP ÁN) HAY VÀ MỚI NHẤT

Dịch:

Chào các bạn, tên mình là Nam và tôi mới 20 tuổi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Tôi đang học năm cuối ngành khoa học máy tính trường đại học công nghệ. Trong gia đình, tôi là người con duy nhất. Tôi rất thích những thiết bị công nghệ cao và xem phim. Ngoài ra, tôi còn thích đi chơi cùng bạn bè trong thời gian rảnh rỗi. Tôi luôn muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của tôi và tôi rất vui khi được có mặt ở đây. Quá trình cải thiện vốn tiếng Anh của tôi cần khá nhiều thời gian và tôi hy vọng có thể vượt qua những thách thức đó để kỹ năng Anh ngữ của mình trở nên tốt hơn.

Đoạn văn 10

My name’s Thu Ha. I’m turning 35 this year and have got married. I’m living in Hoan Kiem district. I have 10 years experience in the Marketing field and I’m a group leader of GMC company. I’m friendly and willing to help other people. Have to say, I enjoy and seem to be good at dealing with problems and challenging issues. I’m rather serious at work and can work under high pressure.

Dịch:

Tôi tên là Thu Hà. Năm nay tôi 30 tuổi và đã kết hôn. Hiện tôi đang sống tại quận Hoàn Kiếm. Tôi có 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Marketing và đang là trưởng một bộ phận của công ty GMC. Tôi là người thân thiện và thích giúp đỡ mọi người. Tôi thích và có khả năng giải quyết tốt những vấn đề và công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc và tôi có thể chịu đựng được áp lực cao.

Đoạn văn 11

Hi, I am Tuan. I am from Hai Phong. I completed my bachelor degree from Hanoi University of Science and Technology in 2019. I love playing football and have represented my university in many competitions. My active partycipation in sports and professional competitions has taught me many skills. I am also an active member of my school alumni club and take intiative in organizing alumni meets. I have a fascination for languages, so I am learning the Japanese language. Thanks for your listening and hope we will have a good time together.

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Tuấn. Tôi đến từ Hải Phòng. Tôi đã tốt nghiệp bằng cử nhân tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2019. Tôi thích chơi bóng đá và từng đại diện cho trường tham gia rất nhiều cuộc thi. Sự tham gia nhiệt tình các môn thể thao và cuộc thi chuyên môn giúp tôi có được nhiều kỹ năng. Tôi đồng thời là một thành viên tích cực của hội cựu sinh viên và đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các cuộc họp sinh viên. Tôi có sự đam mê với ngôn ngữ, vì vậy tôi đang học ngôn ngữ Nhật Bản. Cảm ơn vì đã lắng nghe và mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp.

Mong rằng sau khi tham khảo các bài viết ở trên bạn có thể giới thiệu bản thân một cách tự tin, chuyên nghiệp, ghi điểm trong mắt người đối diện. Để có kết quả tốt hơn, bạn cũng nên dành thời gian luyện tập để nói cho trôi chảy, tự nhiên. Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button