TOP 7 Đề thi Sinh lớp 10 học kì 2 năm 2022 – 2023 (3 Sách)

Đề thi cuối kì 2 Sinh 10 năm 2022 – 2023 tuyển chọn 7 đề kiểm tra cuối kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo.

TOP 7 Đề thi học kì 2 Sinh học 10 được xây dựng với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa lớp 10 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10 sẽ giúp các em rèn luyện những kĩ năng cần thiết và bổ sung những kiến thức chưa nắm vững để chuẩn bị kiến thức thật tốt. Đồng thời đây là tư liệu hữu ích cho các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh giúp cho con em học tập tốt hơn. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 10, bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh 10.

Bộ đề thi cuối kì 2 Sinh 10 năm 2022 – 2023

  • Đề thi học kì 2 Sinh học 10 Cánh diều
  • Đề thi cuối kì 2 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
  • Đề thi cuối kì 2 Sinh 10 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 Sinh học 10 Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Sinh học 10

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đối với thụ thể bên trong tế bào, các phân tử tín hiệu

A. không thể liên kết với thụ thể.B. liên kết với thụ thể ở bên ngoài tế bào.C. liên kết với thụ thể màng.D. đi qua màng và liên kết với thụ thể tạo thành phức hợp tín hiệu – thụ thể.

Câu 2: Trong sự phân chia tế bào, các tế bào mới được tạo ra từ một tế bào

A. đều khác nhau.B. đều khác nhau và một số giống tế bào mẹ.C. đều giống nhau và giống tế bào mẹ.D. một số tế bào giống nhau và một số tế bào khác nhau.

Câu 3: Hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội

A. gấp đôi bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong các giao tử.B. gấp ba lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong các giao tử.C. gấp bốn lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong các giao tử.D. bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong các giao tử.

Câu 4: Hormone từ tế bào tuyến giáp được vận chuyển trong máu đến các tế bào cơ làm tăng cường hoạt động phiên mã, dịch mã và trao đổi chất ở các tế bào cơ. Sự truyền tin giữa tế bào tuyến giáp đến các tế bào cơ được thực hiện theo hình thức nào sau đây?

A. Truyền tin cận tiết.B. Truyền tin nội tiết.C. Truyền tin qua synapse.D. Truyền tin qua kết nối trực tiếp.

Câu 5: Động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính năm 1996 là

A. lợn Ỉ.B. bò Sahiwal.C. cừu Dolly.D. dê Beetal.

Câu 6: Tế bào nào sau đây có tính toàn năng?

A. Tế bào hồng cầu.B. Tế bào bạch cầu.C. Tế bào thần kinh.D. Tế bào hợp tử.

Câu 7: Vi sinh vật có thể phân bố trong các loại môi trường là

A. môi trường đất, môi trường nước.B. môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn.D. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.

Câu 8: Nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của vi khuẩn là

A. ánh sáng.B. hóa học.C. chất hữu cơ.D. ánh sáng và hóa học.

Câu 9: Nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm vi sinh vật?

A. Trùng roi, trùng giày, tảo đơn bào, rêu.B. Nấm men, trùng roi, tảo silic, vi khuẩn lactic.C. Trùng giày, rêu, giun, sán.D. Trùng giày, trùng biến hình, giun, sán.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật?

A. Vi sinh vật là những cơ thể sống nhỏ bé mà mắt thường không nhìn thấy được.B. Vi sinh vật nhỏ bé nên quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh.C. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực.D. Vi sinh vật rất đa dạng nhưng phân bố của chúng rất hẹp.

Câu 11: Sinh trưởng của vi sinh vật là

A. sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật thông qua quá trình sinh sản.B. sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật thông qua quá trình nguyên phân.C. sự tăng lên về số lượng tế bào của cơ thể vi sinh vật thông qua quá trình sinh sản.D. sự tăng lên về số lượng tế bào của cơ thể vi sinh vật thông qua quá trình nguyên phân.

Câu 12: Vi sinh vật nhân thực có thể sinh sản bằng các hình thức nào dưới đây?

A. Phân đôi, nảy chồi, hình thành bào tử vô tính.B. Phân đôi, nảy chồi, hình thành bào tử hữu tính.C. Phân đôi, nảy chồi, hình thành bào tử vô tính và hữu tính.D. Hình thành bào tử vô tính và hữu tính.

Câu 13: Để khắc phục hiện tượng mật độ tế bào vi khuẩn không tăng ở pha cân bằng có thể thực hiện biện pháp nào sau đây?

A. Bổ sung thêm một lượng vi sinh vật giống thích hợp.B. Bổ sung thêm nguồn chất dinh dưỡng vào môi trường.C. Bổ sung thêm khí oxygen với nồng độ thích hợp.D. Bổ sung thêm khí nitrogen với nồng độ thích hợp.

Câu 14: Vì sao một số chất hoá học như phenol, các kim loại nặng, alcohol thường dùng làm chất diệt khuẩn?

A. Vì các chất này có thể gây biến tính và làm bất hoạt protein, phá hủy cấu trúc màng sinh chất,…B. Vì các chất này có thể tiêu diệt hoặc ức chế đặc hiệu sự sinh trưởng của một hoặc một vài nhóm vi sinh vật.C. Vì các chất này có thể gây biến đổi vật chất di truyền làm giảm khả năng thích nghi của vi sinh vật với môi trường.D. Vì các chất này có thể ngăn cản sự hấp thụ nước khiến các vi sinh vật bị chết do thiếu nước trầm trọng.

Câu 15: Vi sinh vật nào sau đây quang hợp không thải O2?

A. Vi khuẩn màu tía và màu lục.B. Vi khuẩn lam và vi tảo.C. Vi tảo và vi khuẩn màu tía.D. Vi khuẩn màu tía và vi tảo.

Câu 16: Quá trình phân giải có vai trò là

A. hình thành các hợp chất đặc trưng để xây dựng và duy trì các hoạt động sống của tế bào.B. hình thành năng lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp và các hoạt động của tế bào.C. hình thành nguyên liệu và năng lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp và các hoạt động của tế bào.D. hình thành các hợp chất tích lũy năng lượng để duy trì các hoạt động sống của tế bào.

Câu 17: Con người ứng dụng quá trình tổng hợp các chất ức chế sự phát triển của các sinh vật khác ở vi sinh vật để

A. sản xuất dầu diesel sinh học.B. sản xuất glutamic acid.C. sản xuất nhựa hóa dầu.D. sản xuất thuốc kháng sinh.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phân giải ở vi sinh vật?

A. Vi sinh vật có thể phân giải các hợp chất hữu cơ và chuyển hóa các chất vô cơ giúp khép kín vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên.B. Con người có thể ứng dụng quá trình phân giải của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường, tạo ra các sản phẩm hữu ích khác.C. Khả năng phân giải của vi sinh vật trong tự nhiên là đa dạng và ngẫu nhiên nhưng luôn có hại cho con người.D. Vi sinh vật có khả năng phân giải làm hư hỏng thực phẩm, gây mất mĩ quan các vật dụng, đồ gỗ dùng xây dựng nhà cửa,…

Câu 19: Trong quy trình sản xuất ethanol sinh học, người ta đã sử dụng vi sinh vật nào dưới đây để chuyển hóa đường thành ethanol?

A. Nấm mốc Aspergillus niger.B. Vi khuẩn Bacillus thuringiensis.C. Nấm men Saccharomyces cerevisiae.D. Vi tảo Arthrospira platensis.

Câu 20: Dạng sống không có cấu tạo tế bào, kích thước rất nhỏ, sống kí sinh bắt buộc trong tế bào của sinh vật là

A. vi khuẩn.B. virus.C. vi tảo.D. vi nấm.

Câu 21: Virus cố định trên bề mặt tế bào chủ nhờ mối liên kết đặc hiệu giữa thụ thể của virus và thụ thể của tế bào chủ là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virus?

A. Hấp phụ.B. Xâm nhập.C. Sinh tổng hợp.D. Lắp ráp.

Câu 22: Cấu trúc đóng vai trò là thụ thể của virus có màng bọc là

A. vỏ capsid.B. lông đuôi.C. lõi nucleic acid.D. các gai glycoprotein trên lớp màng phospholipid kép.

Câu 23: Virus trần khác virus có màng bọc ở điểm là

A. có màng phospholipid kép bao bọc bên ngoài vỏ capsid.B. chỉ có vật chất di truyền là DNA mạch thẳng, dạng kép.C. chỉ có vật chất di truyền là RNA mạch vòng, dạng đơn.D. có thụ thể là protein của vỏ capsid.

Đọc thêm:  Bài 2 trang 145 SGK Ngữ văn 10 tập 2 - Đọc Tài Liệu

Câu 24: Cây bị nhiễm virus thường có biểu hiện là

A. lá bị đốm vàng, đốm nâu, bị sọc hay vằn, bị xoăn và héo, bị úa vàng và rụng; thân còi cọc hoặc bị lùn.B. lá bị đốm vàng, đốm nâu, bị sọc hay vằn, bị xoăn và héo, bị màu đỏ và rụng; thân cây mọc cao vống lên.C. lá chuyển sang màu xanh đậm bất thường, bị xoăn, rụng sớm; thân cây còi cọc hoặc lùn, dễ bị đổ gãy.D. lá bị đốm vàng, đốm nâu, bị nhỏ đi và dày lên bất thường, dễ rụng sớm; thân cây phát triển nhiều nhánh.

Câu 25: Sự lây truyền của virus từ cơ thể mẹ sang cơ thể con thông qua quá trình mang thai là phương thức

A. lây truyền dọc.B. lây truyền ngang.C. lây truyền chéo.D. lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp.

Câu 26: Miễn dịch đặc hiệu khác miễn dịch không đặc hiệu ở điểm là

A. được hình thành sau khi cơ thể tiếp xúc với mầm bệnh.B. là phản ứng miễn dịch chung đối với tất cả các mầm bệnh.C. giúp ngăn cản mầm bệnh xâm nhập vào tế bào và cơ thể.D. được hình thành mà không cần yêu cầu tiếp xúc với mầm bệnh.

Câu 27: Vì sao để hạn chế sự lây truyền của virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở lúa, người ta thường phun thuốc diệt rầy nâu?

A. Vì rầy nâu là tác nhân trực tiếp gây ra bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.B. Vì rầy nâu là vật chủ trung gian truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.C. Vì rầy nâu hút nhựa cây khiến cây bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá héo nhanh hơn.D. Vì rầy nâu hút nước của cây khiến cây bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá héo nhanh hơn.

Câu 28: Khi đưa chế phẩm vaccine vector phòng virus SARS – CoV – 2 vào cơ thể thì

A. gene đích sẽ không biểu hiện và không hình thành được kháng thể.B. gene đích sẽ được biểu hiện và hình thành kháng thể kích thích cơ thể sản sinh kháng nguyên tương ứng.C. gene đích sẽ được biểu hiện và hình thành kháng nguyên kích thích cơ thể sản sinh kháng thể tương ứng.D. gene đích sẽ không biểu hiện và hình thành kháng thể kích thích cơ thể sản sinh kháng nguyên tương ứng.

B. Phần tự luận

Câu 1 (1 điểm): Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh được tạo ra từ vi nhân giống lại có kiểu gene như dạng gốc?

Câu 2 (1 điểm): Vì sao khi sử dụng thuốc kháng sinh phải tuân theo chỉ định của bác sĩ?

Câu 3 (1 điểm): Tại sao cho đến nay chúng ta vẫn chưa có thuốc đặc trị hay chế tạo được vaccine phòng HIV?

Đáp án đề thi học kì 2 Sinh học 10

I. Phần trắc nghiệm

1. D2. C3. A4. B5. C6. D7. D8. D9. B10. D11. A12. C13. B14. A15. A16. C17. D18. C19. C20. B21. A22. D23. D24. A25. A26. A27. B28. C

II. Phần tự luận

Câu 1:

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh được tạo ra từ vi nhân giống có kiểu gene hoàn toàn như dạng gốc vì cơ thể hoàn chỉnh được sinh ra từ một tế bào của dạng gốc, có bộ gene trong nhân được sao chép lại nguyên vẹn dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân.

Câu 2:

Sử dụng thuốc kháng sinh phải tuân theo chỉ định của bác sĩ vì nếu sử dụng thuốc kháng sinh không đúng loại, liều lượng, thời gian thì việc điều trị bệnh không hiệu quả mà còn dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh ở nhiều vi sinh vật gây bệnh, làm cho việc tiếp tục sử dụng kháng sinh đó để điều trị bệnh không còn hiệu quả.

Câu 3:

Cho đến nay chúng ta vẫn chưa có thuốc đặc trị hay chế tạo được vaccine phòng HIV vì: Bộ gen của HIV là RNA, HIV sử dụng polymerase do chính nó tổng hợp để tái bản bộ gen, trong khi đó polymerase do virus tổng hợp không có cơ chế sửa sai nên tần số đột biến của virus sẽ rất cao. Chính vì có tần số đột biến cao nên khả năng kháng thuốc và kháng vaccine của virus cũng sẽ cao.

Đề thi cuối kì 2 Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề thi Sinh học 10 cuối kì 2

A.Trắc nghiệm

Câu 1: Hoạt động nào xảy ra trong pha G1 của kì trung gian?

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan, chuẩn bị các nguyên liệu để nhân đôi DNA, nhiễm sắc thể.B. Trung thể tự nhân đôi.C. DNA tự nhân đôi.D. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi.

Câu 2: Các loại cây dược liệu nào thường được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

A. Cây chuối sứ, cây dừa, cây dâu tây.B. Cây keo lai, bạch đàn, cà phê, trầm hương.C. Cây trầm hương, cây mía, cây cẩm lai.D. Cây đinh lăng, cây đẳng sâm, sâm Ngọc Linh.

Câu 3: Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là gì?

A. Mang hệ gene giống nhau, có màng cellulose, có khả năng phân chia.B. Có tính toàn năng, có khả năng phân chia vô tính.C. Có tính toàn năng, đã phân hóa nhưng không mất khả năng biến đổi và có khả năng phản phân hóa.D. Có tính toàn năng, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường thích hợp thì sẽ phân hóa thành cơ quan.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vi sinh vật?

A. Có kích thước nhỏ.B. Phần lớn có cấu tạo đơn bào.C. Đều có khả năng tự dưỡng.D. Sinh trưởng nhanh.

Câu 5: Trong quá trình sinh tổng hợp ở vi sinh vật, protein được tổng hợp bằng cách nào?

A. Kết hợp các nucleotide với nhau.B. Kết hợp giữa các amino acid với nhau.C. Kết hợp giữa acid béo và glycerol.D. Kết hợp các phân tử đường đơn với nhau.

Câu 6: Đâu không phải là vai trò của gôm đối với vi sinh vật?

A. Bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô.B. Lưu trữ và bảo quản thông tin di truyền.C. Ngăn cản sự tiếp xúc của vi sinh vật với virus.D. Là nguồn dự trữ carbon và năng lượng của vi sinh vật.

Câu 7: Trình tự sắp xếp nào sau đây là đúng khi nói về các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục?

A. Pha tiềm phát → Pha lũy thừa → Pha cân bằng → Pha suy vong.B. Pha tiềm phát → Pha cân bằng → Pha lũy thừa → Pha suy vong.C. Pha suy vong → Pha tiềm phát → Pha lũy thừa → Pha cân bằng.D. Pha suy vong → Pha lũy thừa → Pha tiềm phát → Pha cân bằng.

Câu 8:Công nghệ vi sinh vật là

A. lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất, chế biến các sản phẩm phục vụ đời sống con người.B. lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất, chế biến các sản phẩm xử lí ô nhiễm môi trường.C. lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất, chế biến các sản phẩm thuốc chữa bệnh cho người và động vật.D. lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất, chế biến các loại đồ ăn, thức uống giàu giá trị dinh dưỡng.

Câu 9: Vi sinh vật nào sau đây được ứng dụng để sản xuất phomat?

A. Lactococcus lactis.B. Aspergillus oryzae.C. Bacillus thuringiensis.D. Saccharomyces cerevisiae.

Câu 10: Dưa muối thành phẩm đạt yêu cầu không có biểu hiện nào sau đây?

A. Có vị chua, giòn.B. Có mùi thơm.C. Có nhiều bọt khí.D. Có màu vàng.

Câu 11: Sinh trưởng ở vi khuẩn cần được xem xét trên phạm vi quần thể vì

A. vi khuẩnhoàn toànkhông có sự thay đổi về kích thước và khối lượng.B. khó nhận ra sự thay đổi về kích thước và khối lượng của tế bào vi khuẩn.C. vi khuẩn có khả năng trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển rất nhanh.D. khó nhận ra sự tồn tại, phát triển của tế bào vi khuẩn trong môi trường tự nhiên.

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây đúng với sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ?

A. Chỉ có hình thức sinh sản vô tính.B. Chỉ có hình thức sinh sản hữu tính.C. Có cả 2 hình thức: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.D. Chưa có hình thức sinh sản.

Câu 13: Đâu không phải là ưu điểm của thuốc trừ sâu sinh học so với thuốc trừ sâu hóa học?

A. Cho hiệu quả diệt trừ sâu hại nhanh chóng.B. An toàn với sức khỏe con người và môi trường.C. Bảo vệ được sự cân bằng sinh học trong tự nhiên.D. Sản xuất khá đơn giản và có chi phí thấp.

Câu 14: Vì sao có thể bảo quản thực phẩm bằng cách phơi khô, bảo quản lạnh, ngâm trong dung dịch đường?

A. Vì vi sinh vật chỉ sinh độc tố gây hại trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt.B. Vì vi sinh vật chỉ sinh ra độc tố trong giới hạn nhất định của các yếu tố môi trường.C. Vì vi sinh vật chỉ sinh trưởng trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt.D. Vì vi sinh vật chỉ sinh trưởng trong giới hạn nhất định của các yếu tố môi trường.

Đọc thêm:  Bài 4 trang 73 SGK Ngữ văn 10 tập 1 | Soạn bài Miêu tả và biểu cảm

Câu 15: Các đơn vị cấu tạo nên vỏ capsid của virus là

A. capsomer.B. glycoprotein.C. glycerol.D. nucleotide.

Câu 16: Dựa vào lớp vỏ ngoài, virus được phân thành các nhóm gồm

A. virus trần và virus có vỏ ngoài.B. virus có cấu trúc xoắn, virus có cấu trúc khối và virus có cấu trúc hỗn hợp.C. virus DNA và virus RNA.D. virus kí sinh ở vi khuẩn, virus kí sinh ở nấm, virus kí sinh ở thực vật, virus kí sinh ở động vật và người.

Câu 17: Tại sao virus không thể nuôi trong môi trường tổng hợp như vi khuẩn?

A. Vì virus có kích thước rất nhỏ.B. Vì virus có vật chất di truyền là RNA.C. Vì virus sống kí sinh nội bào bắt buộc.D. Vì virus không mẫn cảm với chất kháng sinh.

Câu 18: Vì sao mỗi loại virus chỉ xâm nhập vào tế bào của vật chủ nhất định?

A. Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có hệ gene tương thích với hệ gene của virus.B. Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có màng sinh chất tương thích với vỏ capsid của virus.C. Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có hình dạng tương thích với hình dạng của virus.D. Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có thụ thể tương thích với phân tử bề mặt của virus.

Câu 19: Dựa vào tính chất nào mà phage được dùng để làm vector trong sản xuất chế phẩm sinh học bằng công nghệ tái tổ hợp?

A. Một số phage, chứa các đoạn gene không thật sự quan trọng, nếu cắt bỏ và thay bởi một đoạn gene khác thì quá trình nhân lên của chúng không bị ảnh hưởng.B. Phage có hệ gene là các phân tử RNA, có thể vận chuyển bất cứ gene nào vào tế bào vi khuẩn và luôn có khả năng nhân lên rất nhanh.C. Một số phage chứa các DNA dạng vòng có thể mang gene mong muốn vào tế bào vi khuẩn và có khả năng nhân lên rất nhanh.D. Phagen có hệ gene là các phân tử DNA đủ dài để có thể vận chuyển các gene mong muốn vào tế bào vi khuẩn mà không ảnh hưởng đến khả năng nhân lên của nó trong tế bào vật chủ.

Câu 20: Để tạo ra số lượng lớn virus trong sản xuất thuốc trừ sâu từ virus, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Sử dụng thực vật làm vật chủ để nhân nhanh số lượng virus.B. Sử dụng sâu làm vật chủ để nhân nhanh số lượng virus.C. Sử dụng vi khuẩn làm vật chủ để nhân nhanh số lượng virus.D. Sử dụng môi trường tổng hợp nhân tạo để nhân nhanh số lượng virus.

Câu 21: Dựa trên cơ sở nào sau đây để có thể sử dụng virus để tạo giống cây trồng?

A. Sử dụng virus làm vector chuyển gen mong muốn vào cây trồng.B. Sử dụng virus làm kháng nguyên tạo sức miễn dịch cho cây trồng.C. Sử dụng virus làm tác nhân gây đột biến hệ gene của cây trồng.D. Sử dụng virus làm tác nhân điều khiển sự tái bản gene của cây trồng.

Câu 22: Thành tựu nào sau đây không phải là ứng dụng của virus trong y học?

A. Sản xuất vaccine để phòng các bệnh do virus gây ra.B. Sản xuất kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm khuẩn.C. Sản xuất hormone insulin để điều trị bệnh tiểu đường.D. Sản xuất interferon để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Câu 23: Sản phẩm sinh học nào sau đây được sản xuất nhờ ứng dụng virus?

A. Đệm lót sinh học.B. Bio – EM.C. Thuốc trừ sâu Bt.D. Insulin.

Câu 24: Đâu không phải là ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn?

A. Xử lí rác thải.B. Tổng hợp chất kháng sinh.C. Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học.D. Tạo ra máy đo đường huyết.

Câu 25: Một người bị nhiễm SARS-CoV-2 hắt hơi làm các giọt tiết bắn ra và lây lan sang những người xung quanh khi họ hít phải. Đây là kiểu lây lan qua con đường nào?

A. Đường tiêu hóa.B. Đường hô hấp.C. Đường bài tiết.D. Đường tình dục.

Câu 26: Tế bào thực vật có vách cellulose nên

A. virus có thể dễ dàng xâm nhập vào tế bào thực vật.B. virus có thể lây nhiễm như ở tế bào động vật.C. virus không thể xâm nhập vào tế bào thực vật.D. virus chỉ có thể lây nhiễm qua vết thương.

Câu 27: Hình thức lây truyền nào sau đây không thuộc phương thức truyền dọc ở thực vật?

A. Truyền qua phấn hoa.B. Truyền qua hạt giống.C. Truyền qua vết thương.D. Truyền qua nhân giống vô tính.

Câu 28: Virus RNA có tỉ lệ đột biến cao hơn virus DNA vì

A. virus RNA không có khả năng tự sửa chữa khi sao chép.B. virus RNA có khả năng nhân lên nhanh chóng hơn virus DNA.C. virus RNA có khả năng lây nhiễm trên nhiều đối tượng vật chủ.D. virus RNA không có khả năng chống lại sự bảo vệ của hệ miễn dịch.

B Tự luận

Câu 1: Một con bò nặng 500 kg chỉ sản xuất thêm mỗi ngày 0,5 kg protein; 500 kg cây đậu nành mỗi ngày tổng hợp được 40 kg protein nhưng 500 kg nấm men có thể tạo thành mỗi ngày 50 tấn protein. Giải thích về sự khác nhau về sinh khối được tạo ra từ các loài sinh vật trên?

Câu 2: Hãy giải thích vì sao khi phơi/sấy khô thực phẩm ta có thể bảo quản được lâu dài, tránh sự xâm nhập của vi sinh vật.

Câu 3: Sau khi học về virus gây bệnh khảm thuốc lá, bạn A lo lắng rằng ông nội của bạn sẽ bị nhiễm TMV (Tobacco mosaic virus), vì ông là người nghiện thuốc lá. Theo em, TMV có gây bệnh cho người hút thuốc lá không? Vì sao?

Đáp án đề thi học kì 2 Sinh 10

A. Phần trắc nghiệm

1. A2. D3. C4. C5. B6. B7. A8. A9. A10. C11. B12. A13. A14. D15. A16. A17. C18. D19. A20. B21. A22. B23. D24. D25. B26. D27. C28. A

B. Tự luận

Câu 1:

Sự khác nhau về sinh khối được tạo ra từ các sinh vật trên được giải thích là do sự khác nhau về tốc độ tổng hợp và phân giải các chất ở sinh vật. Trong đó, nấm men có kích thước nhỏ nên có khả năng hấp thụ và chuyển hóa nhanh các chất dinh dưỡng dẫn đến nhanh chóng đạt được sinh khối lớn hơn so với các sinh vật có kích thước lớn hơn như con bò, cây đậu nành.

Câu 2:

Khi phơi/ sấy khô thực phẩm ta có thể bảo quản được lâu dài, tránh sự xâm nhập của vi sinh vật vì phơi/ sấy khô làm giảm hàm lượng nước trong thực phẩm mà vi khuẩn không thể phát triển trong điều kiện độ ẩm thấp.

Câu 3:

Những người hút thuốc lá không có nguy cơ lây nhiễm từ virus này, bởi vì virus này chỉ lây nhiễm virus từ cây này sang cây khác, hoặc từ cây mẹ sang cây con qua đường sinh sản, người không phải là vật chủ của virus TMV, do đó virus TMV không thể xâm nhập và gây bệnh cho người hút thuốc lá.

Đề thi cuối kì 2 Sinh 10 Kết nối tri thức

Đề thi Sinh học 10 cuối kì 2

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phân chia nhân trong quá trình nguyên phân thực chất là

A. phân chia các gene nằm ở ti thể.B. phân chia vật chất di truyền DNA và nhiễm sắc thể.C. phân chia các bào quan.D. phân chia vật chất di truyền ở tế bào chất.

Câu 2: Loại tế bào có thể phân chia và biệt hóa thành mọi tế bào của cơ thể trưởng thành gọi là

A. tế bào soma.B. tế bào mô sẹo.C. tế bào gốc trưởng thành.D. tế bào gốc phôi.

Câu 3: Vi sinh vật nào sau đây được xếp vào nhóm vi sinh vật nhân sơ?

A. Nấm đơn bào.B. Vi nấm.C. Tảo đơn bào.D. Vi khuẩn.

Câu 4: Loài vi sinh vật có khả năng tổng hợp glucose theo con đường quang hợp là

A. vi khuẩn màu lục.B. vi khuẩn lam.C. vi khuẩn màu tía.D. vi khuẩn nitrate.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về quá trình phân bào?

A. Kì giữa là kì dài nhất trong các kì của nguyên phân.B. Ở kì giữa của giảm phân I, mỗi nhiễm sắc thể kép chỉ đính với vi ống ở một phía của tâm động.C. Các nhiễm sắc thể tương đồng có thể trao đổi đoạn cho nhau (trao đổi chéo) tại kì giữa của giảm phân I.D. Trong giảm phân, sau mỗi lần phân bào, nhiễm sắc thể đều phải nhân đôi.

Câu 6: Điểm khác biệt của tế bào gốc phôi so với tế bào gốc trưởng thành là

A. có nguồn gốc từ các mô của cơ thể trưởng thành.B. có nguồn gốc từ khối tế bào mầm phôi của phôi nang.C. chỉ có thể biệt hóa thành một số loại tế bào nhất định của cơ thể.D. chỉ có khả năng phân chia trong khoảng thời gian trước khi cơ thể trưởng thành.

Câu 7: Sản xuất thuốc kháng sinh là một ứng dụng của công nghệ vi sinh vật trong lĩnh vực

A. nông nghiệp.B. thực phẩm.C. y dược.D. xử lí chất thải.

Đọc thêm:  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Đắk Lắk năm 2023 - Download.vn

Câu 8: Việc ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nước tương, nước mắm dựa trên cơ sở khoa học chủ yếu nào sau đây?

A. Vi sinh vật có sự đa dạng về di truyền.B. Vi sinh vật có phổ sinh thái và dinh dưỡng rộng.C. Vi sinh vật có khả năng phân giải các chất nhanh.D. Vi sinh vật có khả năngsinh trưởng nhanh, sinh sản mạnh.

Câu 9: Vai trò nào sau đây không phải là vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên?

A. Phân giải các chất thải và xác sinh vật thành chất khoáng.B. Tạo ra O2 và chất dinh dưỡng cung cấp cho các sinh vật dị dưỡng.C. Cộng sinh với nhiều loài sinh vật để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của loài đó.D. Ứng dụng trong chế biến thực phẩm, sản xuất thuốc kháng sinh, vitamin.

Câu 10: Ưu điểm của thuốc trừ sâu sinh học so với thuốc trừ sâu hóa học là

A. có tác dụng nhanh chóng.B. không gây ô nhiễm môi trường.C. có khả năng diệt trừ sâu bệnh.D. có khả năng cải tạo đất trồng.

Câu 11: Cơ sở khoa học của việc sử dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường là

A. vi sinh vật có khả năng vận chuyển chất thải, chất độc hại và kim loại nặng xuống tầng sâu của địa chất.B. vi sinh vật có khả năng sinh nhiệt để đốt cháy tất cả các chất thải, chất độc hại và kim loại nặng.C. vi sinh vật có khả năng tạo ra màng sinh học ngăn chặn chất thải, chất độc hại và kim loại nặng gây hại cho môi trường.D. vi sinh vật có khả năng hấp thụ và phân giải chất thải, chất độc hại và kim loại nặng.

Câu 12: Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm của công nghệ vi sinh vật?

A. Sữa chua.B. Vaccine.C. Chất kháng sinh.D. Lúa mì.

Câu 13: Chủng vi sinh vật được ứng dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu sinh học là

A. Saccharomyces cerevisiae.B. Streptomyces griseus.C. Bacillus thuringiensis.D. Rhizobium.

Câu 14: Những biểu hiện nào sau đây chứng tỏ kết quả làm sữa chua đã thành công?

A. Sữa chua đông tụ, có màu trắng sữa, có vị chua nhẹ.B. Sữa chua tách nước, có màu trắng sữa, có vị chua nhẹ.C. Sữa chua đông tụ, có màu vàng ngà, có vị chua nhẹ.D. Sữa chua sủi bọt, có màu vàng ngà, có vị chua nhẹ.

Câu 15: Virus được cấu tạo từ 2 thành phần chính gồm

A. lõi nucleic acid và vỏ ngoài.B. vỏ ngoài và vỏ capsid.C. lõi nucleic acid và vỏ capsid.D. gai glycoprotein và lõi nucleic acid.

Câu 16: Chu trình nhân lên của virus gồm 5 giai đoạn theo trình tự là

A. hấp thụ → xâm nhập → lắp ráp → tổng hợp → giải phóng.B. hấp thụ → xâm nhập → tổng hợp → giải phóng → lắp ráp.C. hấp thụ → lắp ráp → xâm nhập → tổng hợp → giải phóng.D. hấp thụ → xâm nhập → tổng hợp → lắp ráp → giải phóng.

Câu 17: Trong quá trình nhân lên của virus, giai đoạn có sự nhân lên của nucleic acid trong tế bào chủ là

A. hấp thụ.B. xâm nhập.C. tổng hợp.D. lắp ráp.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về virus?

A. Virus có thể sống tự do hoặc kí sinh trên cơ thể sinh vật khác.B. Không thể nuôi virus trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn.C. Virus cũng có cấu tạo tế bào giống như các sinh vật khác.D. Virus có kích thước rất nhỏ nhưng vẫn lớn hơn vi khuẩn.

Câu 19: Virus khác vi khuẩn ở điểm là

A. có kích thước lớn hơn.B. có cấu tạo tế bào.C. có lối sống kí sinh nội bào bắt buộc.D. có hình dạng và cấu trúc đa dạng.

Câu 20: Các bệnh do virus thường có biểu hiện chung là

A. sốt cao, đau nhức các bộ phận cơ thể.B. suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể.C. sốt cao, tiêu chảy, đau họng.D. tiêu chảy, đau nhức các bộ phận cơ thể.

Câu 21: Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) ở người là

A. HIV.B. SARS-CoV-2.C. Paramyxo virus.D. Aphtho type A.

Câu 22: Các chủng virus cúm khác nhau về

A. chất cấu tạo lõi nucleic acid.B. chất cấu tạo lớp vỏ ngoài.C. loại enzyme phiên mã ngược.D. loại tổ hợp gai glycoprotein.

Câu 23: Virus không gây bệnh theo cơ chế nào sau đây?

A. Cơ chế nhân lên kiểu sinh tan phá hủy các tế bào cơ thể và các mô.B. Cơ chế sản sinh các độc tố trong tế bào chủ làm biểu hiện triệu chứng bệnh.C. Cơ chế nhân lên kiểu tiềm tan gây đột biến gene dẫn đến ung thư.D. Cơ chế sản sinh các độc tố bên ngoài tế bào chủ làm biểu hiện triệu chứng bệnh.

Câu 24: Virus không được sử dụng trong ứng dụng nào dưới đây?

A. Chế tạo vaccine.B. Sản xuất thuốc trừ sâu.C. Làm vector trong công nghệ di truyền.D. Sản xuất enzyme tự nhiên.

Câu 25: Virus có vật chất di truyền là RNA dễ phát sinh các chủng đột biến hơn virus có vật

A. các virus RNA có khả năng tái tổ hợp với các virus RNA khác tạo ra loại virus mới.B. các enzyme nhân bản RNA thường sao chép không chính xác và ít hoặc không có khả năng sửa chữa các sai sót.C. các virus RNA có vỏ protein linh hoạt, dễ bị biến tính trong môi trường nội bào của tế bào chủ.D. các lõi nucleic acid của virus RNA thường có khả năng chủ động tạo ra những đột biến theo hướng tăng cường khả năng xâm nhập của virus.

Câu 26: Triệu chứng điển hình của cây trồng bị nhiễm virus là

A. lá màu xanh đậm; thân cây mọc cao vống lên nhưng yếu và dễ đổ gãy.B. lá bị xoăn; có những vết nâu, trắng hoặc vàng trên lá và quả; sinh trưởng chậm.C. lá có màu vàng đỏ; thân cây xuất hiện nhiều u bướu nhỏ.D. sinh trưởng chậm; lá cây vàng héo rồi rụng; số lượng hoa và quả đều giảm.

Câu 27: Vật trung gian truyền bệnh lùn xoắn lá ở lúa là

A. rầy nâu.B. ong mắt đỏ.C. ruồi giấm.D. muỗi vằn.

Câu 28: Dưới góc độ phòng bệnh, tại sao nên tránh tiếp xúc với các động vật hoang dã?

A. Vì động vật hoang dã có thể là ổ chứa mầm bệnh truyền nhiễm.B. Vì động vật hoang dã có thể tấn công gây nguy hiểm cho con người.C. Vì động vật hoang dã có thể làm biến đổi gene của con người.D. Vì động vật hoang dã có thể làm suy giảm hệ miễn dịch của con người.

B. Phần tự luận

Câu 1 (1 điểm): Nếu đựng sirô quả (nước quả đậm đặc đường) trong bình nhựa kín thì sau một thời gian bình sẽ căng phồng. Vì sao?

Câu 2 (1 điểm): Tại sao dùng chế phẩm thể thực khuẩn phun lên rau quả lại có thể bảo vệ được rau quả lâu dài hơn? Dùng chế phẩm này liệu có an toàn cho người dùng? Giải thích?

Câu 3 (1 điểm): Hãy giải thích tại sao chúng ta cần tiêm nhiều mũi vaccine phòng bệnh do virus SARS – CoV -2 gây ra, trong khi vaccine phòng bệnh quai bị hoặc một số bệnh khác chỉ cần tiêm một lần trong đời.

Đáp án đề thi học kì 2 Sinh 10

A. Phần trắc nghiệm

1. B

2. D

3. D

4. B

5. B

6. B

7. C

8. C

9. D

10. B

11. D

12. D

13. C

14. A

15. C

16. D

17. C

18. B

19. C

20. A

21. A

22. D

23. D

24. D

25. B

26. B

27. A

28. A

B. Phần tự luận

Câu 1:

Đựng sirô quả sau trong bình nhựa kín thì sau một thời gian bình sẽ căng phồng vì vi sinh vật có trên bề mặt vỏ quả đã tiến hành lên men giải phóng một lượng khí (CO2) làm căng phồng bình.

Câu 2:

– Dùng chế phẩm thực khuẩn phun lên rau quả để bảo vệ rau quả lâu dài hơn là bởi vì thực khuẩn thể có thể xâm nhập tiêu diệt vi khuẩn gây hại, do đó làm chậm quá trình bị thâm hay hư hỏng của rau quả.

– Tùy vào trường hợp, nếu sử dụng chế phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng thì không ảnh hưởng đến chất lượng hoa quả cũng như người tiêu dùng. Nhưng nếu lạm dụng để thu được lợi nhuận cao thì sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng.

Câu 3:

Mỗi loại vaccine chỉ có tác dụng tạo ra hàng rào bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của một hoặc một số chủng virus. Bởi vậy:

– Cần tiêm nhiều mũi vaccine phòng chống bệnh do virus SARS – CoV – 2 vì virus này có vật chất di truyền là RNA dễ biến chủng tạo ra các chủng mới nhanh chóng. Do đó, một loại vaccine có thể phòng được một hoặc một vài chủng virus, nhưng có thể không phòng được các chủng virus mới, cần tiêm bổ sung để hạn chế tối đa việc nhiễm virus do các chủng mới gây ra.

– Ngược lại, virus gây bệnh quai bị ít biến chủng hơn. Do đó, chỉ cần tiêm một lần là có tác dụng phòng tránh nguy cơ mắc bệnh hiệu quả.

…………

Tải file tài liệu để xem thêm đề thi học kì 2 Sinh học 10

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button