Lớp 12

Bộ đề thi Tin học lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 chọn lọc

Bộ đề thi Tin học lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 chọn lọc

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bộ đề thi Tin học lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 chọn lọc, có đáp án với trên 100 đề thi môn Tin học được tổng hợp từ các trường THPT trên cả nước sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tin học lớp 12.

  • Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 – 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)
  • Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 năm 2022 – 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)
  • Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 có đáp án (4 đề)
  • Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (4 đề)
  • Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (4 đề)
  • Đề thi Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tin học lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 1)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Đọc thêm:  70 Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 - Download.vn

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

DTB

Number

Điểm trung bình

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường DTB, thêm trường Dienthoai (Điện thoại) kiểu dữ liệu là Text.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Bài 5. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nữ trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có năm sinh là 2002.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình dưới 5.0.

Bài 9. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự giảm dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tin học lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 2)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

Dienthoai

Text

Điện thoại

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường Ngsinh, thêm trường DTB (Điểm trung bình) kiểu dữ liệu là Number.

Đọc thêm:  Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Bài 5. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự giảm dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nam trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có tháng sinh là 3.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

Bài 9. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nam có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tin học lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 3)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

DTB

Number

Điểm trung bình

Dienthoai

Text

Điện thoại

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường Nam, thêm trường Ngsinh (Ngày sinh) kiểu dữ liệu là Date/Time.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Bài 5. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự giảm dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nữ trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có năm sinh là 2001.

Đọc thêm:  Bài 4 trang 181 SGK Ngữ văn 12 tập 2 - Đọc Tài Liệu

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

Bài 9. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nam có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tin học lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 4)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

DTB

Number

Điểm trung bình

Dienthoai

Text

Điện thoại

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường Tenhs, thêm trường Nam (Giới tính) kiểu dữ liệu là Yes/No.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Bài 5. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nam trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có tháng sinh là 12.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 8.0 trở lên.

Bài 9. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự giảm dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button