Đề cương ôn tập giữa kì 2 Sinh học 12 năm 2022 – Download.vn

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Sinh học 12 năm 2022 – 2023 là tài liệu hữu ích mà Download.vn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề cương ôn thi giữa kì 2 Sinh học 12 giới hạn nội dung ôn thi kèm theo một số bài tập trắc nghiệm. Thông qua đề cương ôn thi giữa kì 2 Sinh học lớp 12 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi giữa học kì 2 lớp 12 sắp tới. Vậy sau đây đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Sinh học 12, mời các bạn cùng tải tại đây. Ngoài ra các bạn xem thêm đề cương ôn tập giữa kì 2 Ngữ văn 12.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Sinh học 12 năm 2022 – 2023

PHẦN TIẾN HOÁ

Câu 1: Loài người hình thành vào kỉ

A. Jura B. Tam điệp C. Đệ tam D. Đệ tứ

Câu 2: Sự phát triển của sinh giới lần lượt trải qua các đại địa chất nào?

A. Nguyên sinh Thái cổ Cổ sinh Trung sinh Tân sinhB. Thái cổ Cổ sinh Nguyên sinh Trung sinh Tân sinhC. Cổ sinh Thái cổ Nguyên sinh Trung sinh Tân sinhD. Thái cổ Nguyên sinh Cổ sinh Trung sinh Tân sinh

Câu 3: Phát triển nào sau đây có nội dung sai:

A. Các hợp chất hữu cơ xuất hiện trong giai đoạn tiến hóa hóa học do kết hợp 4 loại nguyên tố C, H, O, N trong những điều kiện nhất định.B. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, chất hữu cơ có trước, sau đó mới xuất hiện các hợp chất vô cơ.C. Giai đoạn tiến hóa hóa học là giai đoạn phức tạp hóa các hợp chất của cacbon theo con đường hóa học.D. Các hợp chất vô cơ được hình thành trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất lớn và được cung cấp nguồn năng lượng.

Câu 4: Hóa thạch là:

A. Là sự vùi lấp xác của sinh vật trong các lớp đất đá.B. Là sự tồn tại của sinh vật sống từ các thời đại trước đến ngày nay.C. Là di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước, để lại trong các lớp đất đá.D. Là sự hóa đá của sinh vật.

Câu 5: Sự phát sinh và phát triển của sự sống đã trải qua các giai đoạn tiến hóa sau:

A. Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.B. Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.C. Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa hóa học.D. Tiến hóa lí học, tiến hóa hóa học, tiến hóa sinh học.

Câu 6: Ý nghĩa của hoá thạch là

A. Bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.B. Bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.C. Xác định tuổi của hoá thạch có thể xác định tuổi của quả đất.D. Xác định tuổi của hoá thạch bằng đồng vị phóng xạ.

Câu 7: Chu kì bán rã của 14C và 238U là:

A. 5.730 năm và 4,5 tỉ năm B. 5.730 năm và 4,5 triệu nămC. 570 năm và 4,5 triệu năm D. 570 năm và 4,5 tỉ năm

Đọc thêm:  Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Câu 8: Loài người hình thành vào kỉ

A. đệ tứ B. đệ tam C. juraD. tam điệp

Câu 9: Đặc điểm chung của đại Thái cổ và đại Cổ sinh là:

A. Sự sống còn tập trung dưới nước. B. Hình thành sinh quyển.C. Có giun và thân mền trong giới động vật. D. Có quá trình phân bố lại địa dương.

Câu 10: bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?

A. ARN có khả năng tự nhân đôi mà không cần enzyme (protein)B. ADN có thành phần nucleotit với đường C5H10O5C. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử gồm nhiều đơn phânD. ARN có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN

Câu 11: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở

A. kỉ Đêvôn.B. kỉ Cambri. C. Kỉ JuraD. kỉ Pecmi.

Câu 12: Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là:

A. Homo erectus B. Homo NeanderthalensisC. Homo habilis D. Homo sapiens

PHẦN SINH THÁI HỌC

Câu 13: Hiện tượng khống chế sinh học có ý nghĩa gì trong quần xã?

A. Dẫn đến trạng thái cân bằng sinh học. B. Làm tăng mối quan hệ giữa các loài.C. Phá vỡ trạng thái cân bằng sinh học. D. Làm giảm mối quan hệ giữa các loài.

Câu 14: Nhóm sinh vật nào sau đây không phải là một quần thể?

A. Các cây cọ sống trên một quả đồi. B. Các con voi sống trong rừng Tây Nguyên.C. Các con chim sống trong một khu rừng.D. Các con cá chép sống trong một cái hồ.

Câu 15: Có thể hiểu diễn thế sinh thái là sự

A. biến đổi số lượng cá thể sinh vật trong quần xã.B. thay thế quần xã sinh vật này bằng quần xã sinh vật khác.C. thu hẹp vùng phân bố của quần xã sinh vật.D. thay đổi hệ động vật trước, sau đó thay đổi hệ thực vật.

Câu 16: Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể?

A. Kiểu phân bố. B. Tỷ lệ các nhóm tuổi.C. Tỷ lệ đực cái. D. Mối quan hệ giữa các cá thể.

Câu 17: Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa

A. tăng sự cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.B. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.C. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống.D. tăng hiệu quả sử dụng nguồn sống, tăng sự cạnh tranh giữa các quần thể.

Câu 18: Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là

A. cạnh tranh.B. ký sinh. C. vật ăn thịt – con mồi. D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 19: Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối ?

A. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.C. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.D. Những con cá sống trong cùng một cái hồ.

Đọc thêm:  Lý thuyết Động cơ không đồng bộ ba pha (mới 2023 + Bài Tập)

Câu 20: Yếu tố quyết định mức độ đa dạng của một thảm thực vật ở cạn là

A. không khíB. nước. C. ánh sáng. D. gió.

Câu 21: Nấm và vi khuẩn lam trong địa y có mối quan hệ

A. hội sinh.B. ký sinh.C. cộng sinh.D. cạnh tranh.

Câu 22: Thú có túi sống phổ biến ở khắp châu Úc. Cừu được nhập vào châu Úc, thích ứng với môi trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh, giành lấy những nơi ở tốt, làm cho nơi ở của thú có túi phải thu hẹp lại. Quan hệ giữa cừu và thú có túi trong trường hợp này là mối quan hệ

A. ức chế – cảm nhiễm.B. hội sinh. C. cạnh tranh khác loài. D. động vật ăn thịt và con mồi.

Câu 23: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El – Nino là kiểu biến động

A. không theo chu kì. B. theo chu kì mùa. C. theo chu kì tuần trăng. D. theo chu kì nhiều năm.

Câu 24: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp cá trắm cỏ trong một cái ao. B. Tập hợp các cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ. C. Tập hợp ốc bươu vàng trong một ruộng lúa. D. Tập hợp cá trong Hồ Tây.

Câu 25: Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần của cây họ Đậu là biểu hiện của mối quan hệ

A. cộng sinh. B. hợp tác. C. hội sinh. D. kí sinh – vật chủ

Câu 26: Kiểu phân bố theo nhóm của các cá thể trong quần thể động vật thường gặp khi

A. điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. B. điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. C. điều kiện sống phân bố đồng đều, các cá thể có tính lãnh thổ cao. D. điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể có xu hướng sống tụ họp với nhau (bầy đàn).

Câu 27: Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó giữa các loài trong quần xã sinh vật là quan hệ

A. hợp tác. B. cạnh tranh.C. dinh dưỡng. D. sinh sản.

Câu 28: Lá cây ưa sáng thường có đặc điểm

A. phiến lá mỏng, mô giậu kém phát triển.B. phiến lá dày, mô giậu phát triển. C. phiến lá mỏng, mô giậu phát triển. D. phiến lá dày, mô giậu kém phát triển.

Câu 29: Để xác định mật độ của một quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể và

A. tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể. B. kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể. C. diện tích hoặc thể tích khu vực phân bố của chúng. D. các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thể.

Đọc thêm:  Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Bài 9: Sóng dừng

Câu 30: Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến

A. sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã. B. sự phát triển của một loài nào đó trong quần xã. C. trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã. D. làm giảm độ đa dạng sinh học của quần xã.

Câu 31: Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có các đặc điểm

A. cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít. B. cá thể có kích thước lớn, sử dụng nhiều thức ăn, tuổi thọ lớn. C. cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều. D. cá thể có kích thước lớn, sinh sản ít, sử dụng nhiều thức ăn.

Câu 32: Trong quần xã sinh vật, loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã là

A. loài chủ chốt. B. loài ưu thế.C. loài đặc trưng. D. loài ngẫu nhiên.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?

A. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu. B. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong. C. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong. D. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu.

Câu 34: Trong mối quan hệ giữa một loài hoa và loài ong hút mật hoa đó thì

A. loài ong có lợi còn loài hoa bị hại. B. cả hai loài đều không có lợi cũng không bị hại. C. loài ong có lợi còn loài hoa không có lợi cũng không bị hại gì. D. cả hai loài đều có lợi.

Câu 35: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi

A. điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. B. điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. C. điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. D. điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 36: Khi trong một sinh cảnh cùng tồn tại nhiều loài gần nhau về nguồn gốc và có chung nguồn sống thì sự cạnh tranh giữa các loài sẽ

A. làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái. B. làm cho các loài trên đều bị tiêu diệt. C. làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh. D. làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.

………..

Tải file tài liệu để xem thêm đề cương giữa kì 2 lớp 12 môn Sinh học

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button