Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là – THPT Ngô Thì

Dãy chuyển hóa C6H6 → X → Y→ C6H5OH

Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là được THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo chuỗi phản ứng dưới đây.

Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ Phenol. Chất Y là

A. C6H4(OH)2

B. C6H5ONa

Bạn đang xem: Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là

C. C6H4Cl(OH)

D. C6H5(OH)3

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án B

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Câu 2. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất thỏa mãn tính chất trên là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2.

Câu 3. Hợp chất hữu cơ X (phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

Đọc thêm:  Ch3cooh ra Ch3cooc2h5| Ch3cooh + C2h5oh → Ch3cooc2h5 + H2o

D. CH3OC6H4OH.

Câu 4. Để nhận biết ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Câu 5. Khi thổi khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa muối vô cơ thu được phải là NaHCO3 vì:

A. phênol là chất kết tinh, ít tan trong nước lạnh.

B. tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3-.

C. CO2 là một chất khí.

D. Nếu tạo ra Na2CO3 thì nó sẽ bị CO2 dư tác dụng tiếp theo phản ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Câu 6. Cho dẫy biến đổi hóa học sau:

CH4 → X → Y → Z (CH3CH2OH)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H2, CH3CHO

B. C2H2, C2H4

C. C2H2, C2H5Br

D. C2H2, C2H6

Câu 7. Cho dãy biến đổi hóa học sau

C6H6→ A → B → C (1,4,6-tribromphenol)

Trong dẫy biến đổi trên, các chất A, B lần lượt là

A. C6H5Br, C6H5NO2

B. C6H5Br, C6H5OH

C. C2H2, C2H5Br

D. CH3CH2Cl, CH2=CH2

Câu 8. Cho chuỗi phản ứng sau:

X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2

Chất X, Y, Z lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

………………………

Trên đây THPT Ngô Thì Nhậm đã giới thiệu tới các bạn Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà THPT Ngô Thì Nhậm tổng hợp và đăng tải.

Đọc thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 12 - Bài 26: Kim loại kiềm thổ

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo dục

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button