C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br – Stiren Br2 – VnDoc.com

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br là phương trình phản ứng Stiren tác dụng với dụng dịch Brom được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng chính xác phương trình. Hy vọng nội dung tài liệu giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập và làm bài tập đạt kết quả tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Stiren phản ứng Br2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra khi Stiren tác dụng với dụng dịch Brom

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng Stiren tác dụng với dụng dịch Brom

Khi cho stiren vào dung dịch brom trong CCl4 thì dung dịch brom bị nhạt màu

4. Tính chất hóa học của Stiren

4.1. Phản ứng cộng:

Halogen (Cl2, Br2), hiđro halogenua (HCl, HBr) cộng vào nhóm vinyl ở stiren tương tự như cộng vào anken.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

4.2. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp

nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Styren polistirenPhản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản ứng đồng trùng hợp.

Đọc thêm:  2Ag + O3 → Ag2O + O2 | , Phản ứng oxi-hoá khử

4.3. Phản ứng oxi hoá

Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hoá ở nhóm vinyl.

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Strien có công thức phân tử là:

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 2. Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp để tạo polime?

A. benzen

B. toluen

C. cumen

D. stiren

Câu 3. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen

B. toluen

C. propan

D. stiren

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 5. Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây?

A. dung dịch KMnO4

B. khí H2, Ni, to

C. dung dịch NaOH

D. dung dịch Br2

Câu 6. Nhận định nào sau đây sai?

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Câu 7. Cho các chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen số chất làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 8. Chất nào sau đây không làm mất màu nước brom?

Đọc thêm:  H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S - VnDoc.com

A. Triolein

B. Phenol

C. Stiren

D. Vinyl axetat

Câu 9. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren còn có tên gọi là vinylbenzen.

C. Stiren là chất lỏng tan nhiều trong nước.

D. Công thức phân tử của stiren là C8H10.

Câu 10. Cho các nhận định sau:

(1) Tất cả hiđrocacbon thơm đều làm mất màu dung dịch Brom

(2) Có thể nhận biết stiren, toluen và benzen bằng thuốc thử duy nhất là dung dịch KMnO4.

(3) Cumen không làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

(4) Bezen có các nguyên tử cacbon liên kết với nhau thành vòng sáu cạnh đều.

Số nhận định sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

……………………………….

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button