Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O – VnDoc.com

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Al(OH)3 tác dụng với HCl. Al(OH)3 là một hidroxit lưỡng tính có thể tác dụng với axit và bazo. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Phương trình phản ứng Al(OH)3 ra AlCl3

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng Al(OH)3 tác dụng với HCl

Chất rắn màu trắng của nhôm hiroxit (Al(OH)3) tan dần trong dung dịch.

4. Tính chất hóa học của Al(OH)3

Kém bền với nhiệt: Khi đun nóng Al(OH)3 phân hủy thành Al2O3.

2Al(OH)3 overset{t^{o} }{rightarrow} Al2O3 + 3H2O

Là hiđroxit lưỡng tính:

Tác dụng với axit mạnh:

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Tác dụng với dung dịch kiềm mạnh:

Al(OH)3 + KOH → KAlO3 + 2H3O

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong các dãy chất sau đây, dãy nào là những chất lưỡng tính

A. Cr(OH)3, Fe(OH)3, Mg(OH)2

B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Al(OH)3

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2

D. Cr(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 2. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(b) Cho Al(OH)3 vào dung dịch HCl.

Đọc thêm:  H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O - VnDoc.com

(c) Cho Al vào dung dịch NaOH.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3.

(g) Cho kim loại Al(OH)3 vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Câu 3. Dung dịch AlCl3 không tác dụng với:

A. dung dịch NH3.

B. Dung dịch KOH.

C. Dung dịch AgNO3.

D. Dung dịch HNO3.

Câu 4. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được 3 chất rắn: Mg, Al, Al2O3 đựng trong các lọ riêng biệt:

A. NaOH

B. HCl đặc

C. H2SO4 đặc

D. NH3

Câu 5. Phát biểu nào sau đây về tính chất hóa học nào sau đây của Al(OH)3 là đúng nhất?

A. Không bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

B. Không có tính axit.

C. Tính khử.

D. Hiđroxit lưỡng tính.

Câu 6. Nhận định nào sau đây sai về tính chất vật lí của nhôm?

A. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn nhiệt tốt.

B. Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim.

C. Nhôm dẫn điện tốt hơn đồng.

D. Nhôm có tính dẻo dễ kéo sợi.

Câu 7. Cho các phản ứng:

(1) Na2S + HCl;

(2) F2 + H2O;

(3) MnO2 + HCl đặc;

(4) Cl2 + dung dịch H2S.

Các phản ứng tạo ra đơn chất là

A. (1), (2), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4).

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ?

Đọc thêm:  C2H2 + Br2 → C2H2Br4 - VnDoc.com

A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3.

B. Al2O3 bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao.

C. Al2O3 tan được trong dung dịch NH3.

D. Al2O3 là oxit không tạo muối.

Câu 9. Cho các phát biểu: (1) Nhôm là một kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 10. Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:

A. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu.

B. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

C. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam.

…………………………….

>> Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

  • Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 +H2O
  • Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
  • Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O
  • Al2(SO4)3 + NaOH→ Al(OH)3 + Na2SO4
  • AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O
  • KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,….

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button