Viết đoạn văn trình bày ý kiến của em về vấn đề: cần biết cảm thông

Xem thêm lời giải sách bài tập văn lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 17 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Mẹ muốn con phải giống những người như thế nào? Điều đó có cần thiết không? Vì sao?…

Câu 2 trang 17 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Những bằng chứng nào trong văn bản cho thấy, bên cạnh những nét giống nhau, con người còn có những nét riêng, khác biệt? Sự khác biệt như vậy có ý nghĩa gì?…

Câu 3 trang 17 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Giá trị của mỗi cá nhân là ở những điều giống người khác hay ở những nét riêng của bản thân?…

Câu 4 trang 17 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Theo em, người viết muốn khẳng định ý nghĩa của sự giống nhau hay khác nhau giữa mọi người?…

Câu 5 trang 17 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Là một học sinh đang trong quá trình học tập để phát triển bản thân, em suy nghĩ gì về những điều gợi ra từ văn bản?…

Câu 1 trang 17 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Người viết gọi sự khác biệt do bản thân mình và số đông học sinh trong lớp tạo ra là “sự khác biệt vô nghĩa” là vì:…

Câu 2 trang 17 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Lý do người viết gọi sự khác biệt do J tạo ra là “sự khác biệt có ý nghĩa”:…

Câu 3 trang 18 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Thái độ của người viết đối với “sự khác biệt có ý nghĩa” qua cách thể hiện của J:…

Câu 4 trang 18 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Câu “Trong 24 tiếng đồng hồ, cái nhìn của tôi về J đã hoàn toàn thay đổi; tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó.” Có trạng ngữ chỉ:…

Câu 1 trang 18 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Đoạn trích trên đây được sử dụng để:…

Câu 2 trang 18 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Trong đoạn trích, người viết chủ yếu sử dụng:…

Câu 3 trang 18, 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Mẹ muốn con phải noi gương những người:…

Câu 4 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: “Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng.” Là một câu có:…

Câu 1 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Trong đoạn trích, người viết đã nêu những bằng chứng để làm rõ điều gì? Những bằng chứng đó được lấy từ đâu?…

Câu 2 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Em hiểu như thế nào về câu “ Chỗ giống nhau nhất của mọi người trên thế gian này là … không ai giống ai cả.”?…

Câu 3 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Em phải làm gì khi hiểu được rằng: “Chính chỗ “Không giống ai” nhiều khi lại là một phần rất đáng quý trong mỗi con người.”?…

Đọc thêm:  5 lời khuyên giúp giáo viên dạy học trực tuyến một cách hiệu quả

Câu 4 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Qua đoạn trích, em rút ra được bài học gì về cách dùng bằng chứng khi viết bài nghị luận?…

Câu 5 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Trong câu “Người ta thường nói học trò “nghịch như quỷ”, ai ngờ “quỷ” cũng là cả một thế giới, chẳng “quỷ” nào giống “quỷ” nào!”, theo em, có thể thay thành ngữ nghịch như quỷ bằng từ ngữ khác được không? Vì sao?…

Câu 1 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Trong đoạn trích, người viết chủ yếu nói về cách thể hiện sự khác biệt của đối tượng nào? Đối tượng đó đã thể hiện sự khác biệt ra sao? Điều ấy trái ngược với sự lựa chọn của ai?…

Câu 2 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Nhân vật “tôi” đã rút ra được kết luận gì từ hành vi của số đông các bạn trong lớp (trong đó có bản thân mình) và hành vi của J? Dựa vào đâu em biết được điều đó?…

Câu 3 trang 19 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Số đông các bạn trong lớp đều chọn “sự khác biệt vô nghĩa”, trong khi chỉ một bạn duy nhất chọn “sự khác biệt có ý nghĩa”. Hiện tượng đó gợi cho em suy nghĩ gì?…

Câu 4 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Nhân vật “tôi” tỏ thái độ như thế nào đối với từng sự khác biệt được nói đến trong đoạn trích?…

Câu 5 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Vấn đề được bàn trong đoạn trích có ý nghĩa đối với em và các bạn của em hiện nay không? Vì sao?…

Câu 6 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Ở câu: “Trong 24 tiếng đồng hồ đó, cái nhìn của tôi về J đã hoàn toàn thay đổi; tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó.”, những từ ngữ in đậm trong câu là thành phần gì? Nếu bỏ thành phần ấy, nghĩa của câu sẽ thay đổi như thế nào?…

Câu 1 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Câu thứ nhất và câu thứ hai trong đoạn có quan hệ như thế nào về ý nghĩa?…

Câu 2 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Ở đoạn trích trên, người viết chủ yếu dùng lí lẽ hay bằng chứng để bàn luận về vấn đề?…

Câu 3 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Em hiểu như thế nào về câu “Chê bai người khác là một nhược điểm phổ biến trong tính cách con người.”? Câu này có ý nghĩa gì với mỗi cá nhân?…

Câu 4 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Vì sao người viết cho rằng cười nhạo người khác không phải là điều quá nghiêm trọng và càng không phải là “căn bệnh” hết cách chữa?…

Đọc thêm:  Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên hay, ngắn nhất (4 mẫu)

Câu 5 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Theo tác giả, “phương thuốc” hữu hiệu để trị “căn bệnh” cười nhạo người khác là gì? Hãy nêu ý kiến của em về “phương thuốc” đó…

Câu 6 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Vì sao trong câu “Chê bai người khác là một nhược điểm phổ biến trong tính cách con người.”, không thể dùng từ yếu điểm thay cho từ nhược điểm?…

Câu 7 trang 20 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Trong câu “Lòng nhân ái, sự cảm thông, ấy là “phương thuốc” hữu hiệu để trị “căn bệnh” này.”, theo em, có thể thay từ phương thuốc bằng từ nào mà ý nghĩa của câu vẫn không thay đổi?…

Câu 1 trang 21 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết tính chất nghị luận trong đoạn trích trên?…

Câu 2 trang 21 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Vấn đề gì được tập trung bàn luận trong đoạn trích?…

Câu 3 trang 21 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Theo tác giả, con người có sự tương đồng về những mặt nào? Sự tương đồng về mặt nào mới quan trọng?…

Câu 4 trang 21 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Khi nêu vấn đề: “Trong cuộc sống, giữa người này với người kia không chỉ có sự khác biệt mà còn có những nét gần gũi, tương đồng:, người viết dùng lý lẽ để nêu ý kiến. Ý kiến đó có sức thuyết phục không?…

Câu 5 trang 21 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Đọc đoạn trích, em rút ra được điều gì giúp bản thân biết ứng xử đúng đắn trong cuộc sống?…

Câu 6 trang 21 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Trong câu “Bên cạnh sự tương đồng về đặc điểm sinh lí (đói cần phải ăn, khát cần phải uống, …), con người còn có những điểm giống nhau về tâm lý, về tinh thần”, có thể hoán đổi vị trí hai từ tương đồng và giống nhau ở câu trên được không? Vì sao?…

Câu 7 trang 21 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Nếu đổi hết tất cả các câu hỏi trong đoạn thành câu khẳng định, ví dụ: “Sinh ra trên đời, có ai không muốn khỏe mạnh, thông minh?” đổi thành “Sinh ra trên đời, ai cũng muốn khỏe mạnh, thông minh.” Thì theo em, khả năng tác động đến người đọc của đoạn trích có bị giảm đi không?…

Câu 1 trang 22 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Đoạn trích là lời của ai nói với ai và được trình bày bằng hình thức nào?…

Câu 2 trang 22 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Theo thông tin trong đoạn trích, chuyện bắt nạt thường xảy ra với ai, ở đâu?…

Câu 3 trang 22 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Đoạn trích nói về những kẻ bắt nạt hay cách đối phó khi bị bắt nạt? Những câu nào giúp em nhận ra điều đó?…

Đọc thêm:  Tóm tắt tình huống truyện Sống chết mặc bay - Thủ thuật

Câu 4 trang 22 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Vì sao tác giả cho rằng tránh xa những kẻ bắt nạt không phải là hèn nhát mà là không ngoan?…

Câu 5 trang 22 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Theo lời khuyên của người ông đối với cháu, khi bị bắt nạt, cách ứng xử tốt nhất là gì? Phân tích tác dụng tích cực của cách ứng xử ấy…

Câu 6 trang 22 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Em có thể rút ra bài học cho bản thân từ những điều được bàn trong đoạn trích không? Vì sao?…

Câu 7 trang 22, 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Sau đây là những câu biến đổi cấu trúc so với câu gốc trong đoạn trích:…

Câu 1 trang 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: “Người khác” mà đoạn trích nói đến gồm những ai?…

Câu 2 trang 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Tác giả cho rằng: cái nhìn của người khác hàm chứa một thái độ. Những bằng chứng nào được sử dụng để chứng minh điều đó?…

Câu 3 trang 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Ánh mắt của người khác thường hàm chứa những thái độ gì? Vấn đề này liên quan đến văn bản nào em đã được đọc ở bài 8. Khác biệt và gần gũi…

Câu 4 trang 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Từ ta mà người viết sử dụng trong đoạn trích giúp em hiểu được điều gì?…

Câu 5 trang 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Vì sao muốn hiểu mình hơn thì cần chú ý thêm cái nhìn của người khác đối với mình?…

Câu 6 trang 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Có nhận ra thái độ của người khác, ta mới biết lời mình nói, việc mình làm hay dở đúng sai thế nào để điều chỉnh…

Câu 7 trang 23 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Có thể hoán đổi vị trí của hai từ nghiêm khắc và nghiêm túc ở câu sau được không? Vì sao?…

Câu 8 trang 24 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Gọi tên thành phần được in đậm trong câu sau và nêu chức năng của nó:…

Bài tập 1. trang 24 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Hoàn thành đoạn văn có câu chủ đề: Không ai muốn bị bắt nạt…

Bài tập 2. trang 24 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Viết đoạn văn trình bày ý kiến của em về vấn đề: cần biết cảm thông với người khác…

Bài tập 1. trang 24 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Cần có thái độ như thế nào đối với các bạn khuyết tật? Hãy trình bày ý kiến của em về vấn đề đó…

Bài tập 2. trang 24 SBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 2: Hãy trình bày ý kiến của em về vấn đề tự học…

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button