Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………………………….

Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………………..

Số hiệu: ……………………………………………………………………………………………..

Mã số định danh: …………………………………………………………………………………..

6) Dân tộc: …………………………………………………………………………………………..

7) Tôn giáo: …………………………………………………………………………………………

8) Số CCCD: …………………… Ngày cấp: …/…/…… SĐT liên hệ: …………………………

9) Số BHXH: …………………………………. Số thẻ BHYT: …………………………………..

10) Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………..

11) Thành phần gia đình xuất thân: ……………………………………………………………..

12) Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: ………………………………………………….

13) Ngày được tuyển dụng lần đầu: …/…/…… Cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng: …..

14) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: …………………………………………………….

15) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …/…/…… Ngày chính thức: …/…/……

16) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội đầu tiên (ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội): ………………………………………………………………………………………

17) Ngày nhập ngũ: …/…/…… Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất: …………

18) Đối tượng chính sách: ………………………………………………………………………..

19) Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ……………………

20) Trình độ chuyên môn cao nhất: ……………………………………………………………..

21) Học hàm: ……………………………………………………………………………………….

22) Danh hiệu nhà nước phong tặng: ……………………………………………………………

23) Chức vụ hiện tại: ………………………………………………………………………………

Ngày bổ nhiệm/ngày phê chuẩn:…/…/… Ngày bổ nhiệm lại/phê chuẩn nhiệm kỳ tiếp theo:…/…/…

24) Được quy hoạch chức danh: …………………………………………………………………

Đọc thêm:  Khởi Ngữ Là Gì? Các Dấu Hiệu Nhận Biết, Tác Dụng Của Khởi Ngữ

25) Chức vụ kiêm nhiệm: ………………………………………………………………………….

26) Chức vụ Đảng hiện tại: ………………………………………………………………………..

27) Chức vụ Đảng kiêm nhiệm: …………………………………………………………………..

28) Công việc chính được giao: ………………………………………………………………….

29) Sở trường công tác: ……………………… Công việc làm lâu nhất ………………………

30) Tiền lương

30.1) Ngạch/chức danh nghề nghiệp: ……………………………… Mã số: ………………….

Ngày bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp: …/…/……

Bậc lương: …………………………… Hệ số: ……………………… Ngày hưởng: …/…/……

Phần trăm hưởng:….%; Phụ cấp thâm niên vượt khung:…%; Ngày hưởng PCTNVK: …/…/…

30.2) Phụ cấp chức vụ: …………. Phụ cấp kiêm nhiệm …………… Phụ cấp khác ………..

30.3) Vị trí việc làm: ………………………………………………….. Mã số: ………………….

Bậc lương ……………….. Lương theo mức tiền: ……………vnđ. Ngày hưởng: …/…/……

Phần trăm hưởng:…%; Phụ cấp thâm niên vượt khung:..%; Ngày hưởng PCTNVK: …/…/…

31) Tình trạng sức khoẻ: ………………………………………………………………………….

Chiều cao: …………. cm, Cân nặng: …………… kg, Nhóm máu: ……………………………

32) QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

32.1- Chuyên môn (từ trung cấp trở lên cả trong nước và nước ngoài)

32.2- Lý luận chính trị

32.3- Bồi dưỡng quản lý nhà nước/ chức danh nghề nghiệp/ nghiệp vụ chuyên ngành

32.4- Bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng

32.5- Tin học

32.6- Ngoại ngữ/ tiếng dân tộc

33) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

34) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

34.1- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?: ……………………………………………………………….

34.2- Bản thân có làm việc cho chế độ cũ

Đọc thêm:  Microsoft Office 2019 và những điều bạn cần biết - Download.vn

34.3-Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội … ở nước ngoài

35) KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

35.1- Thành tích thi đua, khen thưởng

35.2-Kỷ luật Đảng/hành chính

36) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

36.1- Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

36.2- Cha, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng)

37) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

37.1- Quá trình lương của bản thân

37.2- Các loại phụ cấp khác

37.3- Nguồn thu nhập chính của gia đình hàng năm

– Tiền lương: ………………………………………………………………………………………..

– Các nguồn khác: ………………………………………………………………………………….

– Nhà ở:

+ Được cấp, được thuê (loại nhà): …………………, tổng diện tích sử dụng: ……………m2.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………………………………………………

+ Nhà tự mua, tự xây (loại nhà): ……………………, tổng diện tích sử dụng: ……………m2.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………………………………………………

– Đất ở:

+ Đất được cấp: …………………… m2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ………………………………………………………………..

+ Đất tự mua: …………………… m2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ………………………………………………………………..

– Đất sản xuất kinh doanh: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

38) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button