Tin Tức

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên 2023

1. Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là gì?

Trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi mình hiện đang cư trú là một trong những trách nhiệm luôn được các cán bộ Đảng viên đang công tác sẽ có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và tất cả các cán bộ Đảng viên. Đồng thời Đảng viên luôn luôn cần phải gần gũi và gắn bó với nhân dân.

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên được xác định là biểu mẫu được lập ra nhằm mục đích chính đó để xin ý kiến chỉ huy nơi cư trú của đảng viên về việc nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như đánh giá xem cán bộ Đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân có tốt hay không.

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên được xác định là mẫu dùng để xin ý kiến chi ủy nơi cư trú với nội dung nhận xét, đóng góp về đảng viên nơi cư trú, thường được dùng vào thời điểm cuối năm nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đảng viên.

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW được biết đến là mẫu xin ý kiến chi ủy về Đảng viên tại nơi cư trú. Các Đảng bộ, Đảng ủy sẽ gửi phiếu xin ý kiến đến chi bộ và xin ý kiến nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW cần phải nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú cũng như nêu lên những nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú. Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW được sử dụng khá phổ biến trong thực tiễn và có những ý nghĩa, vai trò quan trọng.

Đọc thêm:  Ahihi Là Gì ? Ý Nghĩa Của Cụm Từ Ahihi Này ... - Quảng Cáo Siêu Tốc

2. Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————-

…., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi: ….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ …. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên …. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn điền phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên:

Trong phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên thì Đảng viên cần phải điền đầy đủ các thông tin trong mẫu phiế này bao gồm:

– Phần mở đầu:

+ Ghi đầy đủ các thông tin về Đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

+ Thông tin chi bộ.

+ Ghi viết hoa in đậm “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.

+ Thông tin về thời gian và địa điểm lập phiếu nhận xét.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ Thông tin về Đảng viên.

+ Đưa ra nhận xét về Đảng viên.

+ Những nhận xét khác.

– Phần cuối biên bản: Ký và ghi rõ họ tên của đại diện người thay mặt cho chi bộ đưa ra nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

4. Quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm của Đảng viên ở nơi cư trú:

Nói đến Đảng viên là nói đến những người ưu tú, có phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh… trong lòng của người dân, cá nhân khi trở thành Đảng viên là một điều gì đấy rất vinh dự và không tả được. Những đảng viên là những người luôn luôn hải nêu gương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao không chỉ ở nơi làm việc mà còn tại nơi cư trú. Theo như quy định của pháp luật hiện hành thì đảng viên phải thực hiện các nhiệm vụ ở nơi cư trú như sau:

– Là một người Đảng viên thì cần phải nêu gương phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống trước nhân dân nơi cư trú. Đây là một trong những phẩm chất bắt buộc để một cá nhân có thể sinh hoạt trong hàng ngũ Đảng.

Đọc thêm:  Signature là gì? Điều gì tạo nên sự khác biệt của thời trang Levents

– Đảng viên cũng xuất phát từ công dân nên cũng phải gương mẫu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân theo như quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời Đảng viên cần phải tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới gia đình và nhân dân nơi cư trú và yêu cầu phải chấp hành nghiêm những đường lối, chính sách này.

– Là một Đảng viên cần phải nắm bắt được phương hướng hoạt động, tình hình tại nơi cư trú thì cần phải tham gia các cuộc họp, sinh hoạt do cấp ủy nơi cư trú triệu tập.

– Bên cạnh đó thì Đảng viên cần phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

– Khi đã là Đảng viên thì việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ là nghĩa vụ của Đảng viên. Đồng thời cũng phải thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ.

– Đảng viên cần phải xây dựng các phong trào với đông đả người dân tham gia bằng cách tham gia và vận động người thân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. bên cạnh đó cần phải giúp nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết bằng việc tuyên truyền và vận động của mình.

– Cuối cùng, vào dịp kiểm điểm, đánh giá Đảng viên phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với chi ủy. Khi đảng viên chuyển sang một nơi cư trú khác thì cũng phải đánh giá và kịp thời báo với chi ủy nơi cư trú và nơi công tác theo như quy định của pháp luật để chỉ huy nơi cứ trú mới còn nắm bắt tình hình để giám sát.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc là một nghĩa vụ quan trọng của mỗi một người đảng viên đang công tác và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Căn cứ theo Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi nhận về một số nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú.

Đọc thêm:  Sinh năm 1972 mệnh gì? Tuổi Nhâm Tý hợp màu nào, tuổi nào?

Thứ nhất, là một Đảng viên luôn luôn có ý thức trong việc tiên phong gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân. Nghĩa vụ của đảng viên trong nơi cư trú của mình là tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và nhân dân nơi cư trú thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

Thứ hai, là một Đảng viên tốt thì cần phải tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập, tham gia đóng góp ý kiến về các công việc chung của địa phương đặc biệt là các vấn đề bức xúc ở tại thôn, bản, tổ dân phố. Đồng thời phải là một tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để quần chúng nhân dân nhìn vào đó để học tập và noi theo. Dựa vào đó mà nêu ra vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Đối với quá trình hoạt động tại nơi cư trú thì đảng viên cần tham ham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình của người dân thông qua tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, chi ủy, ban công tác mặt trận khác. Đây là một sợi dây liên kết vô cùng quan trọng để có thể phản ánh kịp thời những ý kiến của nhân dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích giải quyết sự việc một cách nhanh tróng và đúng thời điểm.

Đối với công tác xây dụng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ và đảng viên thì không thể nào thiếu đi sự đóng góp ý kiến của nhân dân, mà để lấy được ý kiến của nhân dân thì phải trải qua quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Ngoài ra, Đảng viên còn được nhận định là có các nhiệm vụ khác như gửi báo cáo đến cấp trên.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button