Nghị quyết Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2022 – 2024 (5 mẫu)

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi đầu năm học mới, các Chi đội cũng tiến hành Đại hội chi đội nhiệm kỳ 2022 – 2023 nhằm tổng kết lại những thành quả đạt được trong năm cũ và đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ mới.

Trong buổi Đại hội Chi đội năm học 2022 – 2023 không thể thiếu mẫu Nghị quyết để lấy biểu quyết về các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Vậy mời các em cùng tham khảo 4 mẫu nghị quyết trong bài viết dưới đây để chuẩn bị thật chu đáo cho buổi đại hội sắp tới:

Nghị quyết Đại hội Chi đội – Mẫu 1

LIÊN ĐỘI ………..CHI ĐỘI ………….……………… LỚP………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…giờ …phút, ngày…..tháng ……năm…….

NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CHI ĐỘI ……………………..…….. LỚP …..…Năm học 2022 – 2023

Năm học 2022 – 2023 là năm học chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 47 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 52 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, kỉ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam các ngày lễ lớn… Chi đội ………………..xây dựng các hoạt động trong năm học 2022 – 2023 với chủ đề:

“Thiếu nhi……..Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”

Đã được Đại hội chi đội ………………………. Lớp ………. thống nhất các nội dung thực hiện cụ thể sau:

1. Đại hội nhất trí cao với dự thảo báo cáo hoạt động của chi đội NH 2021 – 2022 và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội năm học 2022 – 2023. Cụ thể Đại hội đã tán thành các biện pháp và chỉ tiêu phấn đấu về:

* Hạnh kiểm: Tốt:…. bạn (…..%); Khá:…. bạn (…..%); TB:…. bạn (…..%); (không có yếu).

* Học lực: Giỏi:…. bạn (…..%); Khá:…. bạn (…..%); TB:…. bạn (…..%);Yếu:…. bạn (…..%)

* Chương trình rèn luyện đội viên, chuyên hiệu Đội, 7 kỷ năng đội viên:

 • 100% đội viên đăng ký và thực hiện CTRL đội viên đạt yêu cầu theo khối lớp.
 • 100% đội viên đăng ký,thực hiện đạt yêu cầu các chuyên hiệu Đội theo qui định.
 • 100% đội viên thực hành thuần thục 7 kỹ năng.

* Phong trào:

 • Học sinh giỏi các cấp:
 • Thành lập … đôi bạn cùng tiến. Thực hiện mùa thi nghiêm túc – không bạn nào vi phạm.
 • Chăm sóc, làm sạch đẹp “Tượng đài chiến thắng thành phố……”: 1 lần/năm.
 • Thăm và tặng quà 02 gia đình chính sách tại địa phương: 2 lần/năm.
 • 100% các bạn tham gia quyên góp dụng cụ học tập, sách-báo-truyện thiếu nhi tặng bạn nghèo và thư viện trường:
 • Kế hoạch nhỏ gây quỹ: – HĐĐ thị xã và tỉnh “Nộp giấy vụn”: Tối thiểu 2kg/bạn.

– Liên đội: 2000 đồng/bạn/tháng. (100% đội viên thực hiện tốt).

– Chi đội: ………………………………………………….

 • Nền nếp thi đua: Cuối năm xếp loại: A (không có bạn nào bị đưa ra hội đồng kỷ luật)
 • Các hoạt động phong trào khác do liên đội tổ chức, triển khai: Tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu.
Đọc thêm:  Hướng dẫn lấy lại mật khẩu sổ liên lạc VnEdu nhanh chóng

* Sinh hoạt, hội họp, thông tin báo báo, hồ sơ sổ sách:

 • Thực hiện thường xuyên hàng tuần/tháng/học kỳ đầy đủ, đúng thời gian qui định.
 • Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách: sổ công tác chi đội, sổ biên bản, sổ Nhật ký “Làm theo lời Bác”.
 • Trang bị các báo thiếu nhi để sinh hoạt và tuyên truyền măng non.
 • Tham gia tốt các hoạt động do liên đội tổ chức

* Danh hiệu thi đua: + Cháu ngoan Bác Hồ: Đăng ký: 100% , đạt: 80-90%.

 • Chi đội: Đăng ký đạt chi đội mạnh.

2. Ngoài ra Đại hội đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung thêm các chỉ tiêu, giải pháp sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

GVCNCHỦ TOẠ

THƯ KÝ

1. ………………………………………

2. ………………………………………

Nghị quyết Đại hội Chi đội – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

* Thời gian tổ chức đại hội: …. giờ ngày …. tháng ….. năm 20…..

* Địa điểm tổ chức: Chi đội: ……trường THCS……….

* Thành phần tham gia:

– Đại biểu khách mời: BGH nhà trường………………..

– Đại biểu các chi đội

– …………. đội viên Chi đội…………..

* Nội dung:

Phần 1: Nghe báo cáo Kết quả hoạt động của chi đội năm học 20…. – 20…. do bạn……………………………………………. Chi đội phó năm học 20…. – 20…..

Phần 2: Nghe dự thảo phương hướng hoạt động Đội năm học 20… – 20…. do bạn ……………………………………….- …….. lên báo cáo.

Phần 3: Các phân đội tham luận bổ sung cho dự thảo phương hướng năm học 20… – 20…..

1. Phân đội………: Tham luận về phương pháp học tập.

2. Phân đội………: Tham luận về hoạt động ngoài giờ và công tác xây dựng Đội.

3. Phân đội……….: Tham luận về An toàn giao thông.

Phần 4: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch của năm học 20…. – 200….:

– Về học tập:

+ Học sinh giỏi: …….bạn = ……….%.

+ Học sinh tiên tiến: ……….bạn = ………%.

+ Học sinh viết chữ đẹp: Cấp Tỉnh: … bạn; Cấp Thành phố: …. bạn ; Cấp trường: ……. bạn.

+ Tỷ lệ chuyển thẳng lớp: ………..%

+ Tỷ lệ lên lớp: ………..%

100% đại hội nhất trí

– Về hạnh kiểm: 100% hoàn thành 4 nhiệm vụ của người học sinh.

100% đại hội nhất trí

– Về hoạt động Đội:

+ 100% đội viên thực hiện đầy đủ chương trình Rèn luyện đội viên với 7 chuyên hiệu

+ Kết nạp Đội: …………..%.

+ 100% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

+ 100% đội viên thực hiện tốt phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”.

+ Tham gia và hoàn thành chương trình kế hoạch nhỏ.

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động do Liên đội, nhà trường chỉ đạo triển khai.

+ Lớp đạt danh hiệu ………………………………………

100% đại hội nhất trí

Phần 5: Đại biểu phát biểu.

Phần 6: Đại hội tiến hành bầu ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ 20… – 20….

Kết quả: Các bạn sau trúng cử vào Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ 20… – 20…

1. …………………………………….

2. …………………………………….

3. …………………………………….

Chương trình đại hội Kết thúc vào hồi …….. giờ, ngày ….. tháng…. năm……

Thư ký đại hội

…………………………………………..

Nghị quyết Đại hội Chi đội – Mẫu 3

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG …………….

Đọc thêm:  Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

CHI ĐỘI: ………..

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH-

…….ngày…..tháng…..năm………

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Hôm nay vào hồi ……….. ngày …. tháng …. năm 2022. Tại trường……… Chi đội …….. tiến hành đại hội chi đội năm học ……….- …….. Trong đại hội có các quý vị đại biểu, các anh chị phụ trách cùng toàn thể các bạn đội viên. Đại hội đã được nghe báo cáo công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học…………Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của các vị đại biểu cùng bản tham luận của các phân đội xây dựng cho bản phương hướng công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học………….. Các bạn đã thông qua các chỉ tiêu đề ra như:

– 100% Đội viên trong chi đội hiểu biết và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy,

– Chi đội tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, ” Đền ơn đáp nghĩa”, Trần Quốc Toản”, nói chuyện truyền thống.

– Chi đội có công trình măng non.

– Chỉ tiêu phấn đấu về hạnh kiểm:

+ Tốt: …. %

+ Khá: …. %

+ Tb: ….. %

– Chi đội tổ chức mô hình thi đua học tập; tổ chức tốt các hình thức thi đua trong học tập thông qua các ngày lễ lớn.

– Phấn đấu 100% đội viên hưởng ứng phong trào “Vượt khó”,”Giúp bạn học tốt”; xây dựng đôi bạn thân thiện, nhóm bạn thân thiện, Chi đội thân thiện,

– Chi đội thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử “.

– Phấn đấu học lực: + Giỏi: …..%

+ Khá: …..%

+ TB: …..%

– Cán bộ Ban chỉ huy chi đội, phấn đấu đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm tốt.

– Có …. đội viên được tham gia trong đội tuyển “Tài năng trẻ” tham gia giao lưu Tài năng trẻ cấp trường.

– Chi đội tham gia tốt các hoạt động VHVN – TDTT;

– Chi đội tham gia tốt các hoạt động xã hội: Bảo vệ môi trường, bảo vệ nước sạch, tham gia giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông…

– Triển khai tốt phong trào “Vòng tay bè bạn “;

– Chi đội có quỹ “Vì bạn nghèo “;

– Chi đội tham gia tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ “”Qũy thiếu nhi nghèo vượt khó” bằng cách thu nhặt phế liệu 2 đợt/ năm.

– 100 % đội viên trong chi đội tham gia gây quỹ đội.

– Giúp đỡ các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trong chi đội bằng nhiều hình thức.

– Chi đội thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên”; Mỗi năm thi và đạt từ 4 đến 5 chuyên hiệu.

– …………………………………………………………………………………………………………….

– Phấn đấu Chi đội đạt Chi đội …………………………….;

– …..% trở lên Đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ ;

Các bạn đã biểu quyết nhất trí 100% các chỉ tiêu trên. Đại hội đã thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu chọn được 3 bạn vào ban chỉ huy chi đội năm học …………….. Đó là:

1…………………………………………………..

2………………………………………………….

3………………………………………………….

Các bạn đã ra mắt đại hội hứa sẽ quyết tâm đưa phong trào công tác đội của chi đội ngày càng đi lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể đại hội. Em vừa thông qua bản dự thảo nghị quyết đại hội chi đội năm học ………….., chúng em rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các quý vị đại biểu của các Anh, Chị phụ trách để hoạt động đội của chúng em ngày càng phát triển không ngừng. Xứng đáng là chi đội ……………………….

Đọc thêm:  Nội dung nào sau đây không thuộc quy trình phân tích trường hợp

Em xin trân trọng cảm ơn.

Thư kí đại hội:(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghị quyết Đại hội Chi đội – Mẫu 4

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG …………….

CHI ĐỘI: ………..

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾTĐại hội chi đội năm học………………

Hôm nay, vào hồi …… ngày… tháng… năm ………Tại phòng học lớp……, trường …………… Chi đội ……….. tiến hành đại hội chi đội năm học………….. Trong đại hội có các thầy cô giáo trong BGH nhà trường, các thầy cô là phụ trách các chi đội khối …..và ……cùng toàn thể ……..bạn đội viên trong chi đội………. Đại hội đã được nghe bản dự thảo báo cáo công tác hoạt động của chi đội năm học …………… và bản dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học………….. Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu tham luận của các bạn đội viên trong chi đội dự đại hội. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu đề ra như:

– 100% đội viên tham gia phong trào của Đội như: “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà”,“Em yêu biển đảo Việt Nam” …

– Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Yên Thế thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”…

– 100% đội viên không vi phạm nề nếp, không nghỉ học không có lý do, không bỏ giờ.- 100% đội viên tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, báo tường nhân các ngày lễ lớn, đẩy mạnh giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với các chi đội bạn. giúp các bạn đội viên yêu thích các môn học .- Không có đội viên không bỏ học giữa chừng.- 100% đội viên thực hiện tốt khẩu hiệu “ Trường như nhà, thầy cô như cha mẹ”- 100% đội viên không vi phạm an toàn giao thông.- 100% đội viên thực hiện tốt theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và thực hiện theo quy chế hoạt động của Liên đội.Cuối năm học phấn đấu:

+ Học lực:

– Giỏi: bạn= %.- Khá: bạn= %.- TB: bạn= %.- Yếu: bạn= %.

+ Hạnh kiểm:

– Đạt (Đ): bạn= %.- Chưa đạt (CĐ): bạn= %.

+ Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên Đội: ……….. bạn = %.

+ Danh hiệu chi đội: ……………

Nghị quyết cũng sáng suốt bầu ra Ban chỉ huy chi đội mới gồm 3 bạn có tên sau:

1- ………………………………..

2- ………………………………..

3- ……………………………….

– Kính thưa các thầy cô giáo!

– Thưa toàn thể đại hội!

Em vừa thông qua bản dự thảo Nghị quyết đại hội chi đội năm học ……………… Xin ý kiến đóng góp của các bạn.

T/M. Đoàn chủ tịch(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí đại hội(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghị quyết Đại hội Chi đội – Mẫu 5

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button