Biên bản đại hội Chi đội năm học 2022 – 2023 (7 mẫu) – Download.vn

Biên bản Đại hội Chi đội năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại việc tổ chức Đại hội Chi đội. Nội dung trong mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, nội dung đại hội.

Đại hội Chi đội là dịp được lập ra để tổng kết lại thành tích về học tập, về nề nếp kỷ luật của chi đội trong năm học cũ. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm học mới đồng thời bầu ra các cá nhân xuất sắc trong ban chỉ huy đội. Để hoàn thành tốt công việc ghi chép tiến trình Đại hội được giao phó, ban thư ký đại hội cần nắm được trình tự tổ chức Đại hội và cách viết biên bản Đại hội Chi đội. Vậy dưới đây là 7 mẫu biên bản Đại hội Chi đội kèm theo cách viết mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đại hội chi Đội là gì?

Đại hội chi Đội hay còn gọi là Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh: là một sinh hoạt cơ bản của tổ chức Đội, có quyền hạn cao nhất quyết định nội dung công tác và chương trình hành động toàn năm học. Thông qua đại hội Đội nhằm phát huy vai trò tự quản của đội viên, củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức Đội và giáo dục đội viên. Đại hội Đội là buổi phát động thi đua quan trọng mở đầu cho phong trào thi đua cả năm học.

Đọc thêm:  Flutter: Có gì mới trong Flutter 2? - Viblo

Để tổ chức tốt đại hội và nâng cao hiệu quả giáo dục, quá trình tổ chức đại hội phải tuân thủ các bước sau:

– Chuẩn bị và tuyên truyền cho đại hội.

– Tuyên truyền và triển khai kế hoạch hoạt động sau đại hội.

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 1

Bên bản Đại hội Chi đội lớp 6 – Mẫu 2

Viết biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 3

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 4

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 5

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 6

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 7

Lưu ý khi viết biên bản Đại hội Chi đội

Lưu ý: Để nội dung biên bản Đại hội Chị đội được rõ ràng thì chủ trì Đại hội chi đội cùng với thư ký là những cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ các nội dung ghi chép tại đại hội.

Đồng thời sau khi kết thúc đại hội thì biên bản đại hội chi đội cần phải được đọc trước Đại hội cho tất cả các đại biểu nghe, nếu có điểm nào chưa chính xác hoặc thiếu sót thì phải chỉnh sửa, bổ sung ngay và để đảm bảo tính đúng đắn, pháp lý cho biên bản cũng như ràng buộc trách nhiệm về những nội dung được ghi lại trong biên bản.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button