Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh (Cập nhật 2023) – Luật ACC

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện khá nhiều thủ tục rắc rối và phức tạp khi có sự thay đổi về một vấn đề nào đó. Trong đó có thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy, mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh là như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của ACC để được giải đáp thắc mắc và biết thêm thông tin chi tiết về mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thaydoi Dkkd

1.Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

Khi tìm hiểu về mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh, chủ thể cần biết được thông tin về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hay thay đổi giấy phép kinh doanh. Tham khảo thêm về các loại giấy phép kinh doanh tại bài viết các loại giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hay thay đổi giấy phép kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin so với hồ sơ doanh nghiệp đã đăng ký trước đó tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trong suốt quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được ghi nhận như: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ,… thì chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải đăng ký hoặc thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2.Các trường hợp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

VIệc có thêm thông tin về các trường hợp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là điều cần thiết khi tìm hiểu về mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh.

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp, doanh nghiệp đều phải tiến hành đăng ký thay đổi theo trình tự, thủ tục quy định.

Cụ thể, khi có sự thay đổi về các nội dung sau, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

– Thay đổi trụ sở công ty;

– Thay đổi người, số lượng người đại diện theo pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chức danh người đại diện;

– Thay đổi tên công ty;

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh (thêm/bớt);

– Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng, các thông tin cá nhân của thành viên công ty;

Đọc thêm:  Tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazo và Muối - Hoá lớp 9

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng/giảm);

– Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website (đã đăng ký), …v.v.

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp được chia làm hai trường hợp cơ bản:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2) Thông báo thay đổi.

Kết quả của dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của hai trường hợp nêu trên là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy xác nhận về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

3.Các trường hợp không phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp không cần làm thủ tục, làm mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh trong một vài trường hợp sau đây:

Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;

Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

4.Hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh

Việc biết được hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh rất quan trọng bên cạnh mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh.

Trước khi tiến hành thực hiện các bước trong thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tùy thuộc vào nội dung muốn thay đổi mà hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ có khác biệt:

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ phức tạp hơn so với thay đổi các nội dung khác. Bởi mỗi trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng. Nếu không có hiểu biết, chuyên môn rất dễ nhầm lẫn và sai sót.

Trường hợp 1: Thay đổi trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hà Đô. Hồ sơ bao gồm:

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến (Mẫu số 30/ĐK-TCT)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Thay đổi trụ sở chính sang địa điểm khác trong cùng quận, không làm thay đôi cơ quan thuế quản lý thì có thể trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;

01 Biên bản họp, Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính tùy theo loại hình công ty tương ứng;

Đọc thêm:  Cách xoay rubik 4x4 trường hợp đặc biệt

01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hà Đô).

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Trường hợp thay đổi tên công ty cần cung cấp hồ sơ với đầy đủ giấy tờ như sau:

01 Thông báo thay đổi tên công ty;

01 Biên bản họp, Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp tùy theo loại hình công ty tương ứng;

01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hà Đô).

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;

01 Biên bản, Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tùy theo loại hình công ty tương ứng;

01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hà Đô).

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ theo mẫu quy định;

01 Biên bản, Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp tùy theo loại hình công ty tương ứng;

01 Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

Các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

01 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

01 Giấy ủy quyền.

5.Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh.

Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh cụ thể như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

(thay đổi lần thứ……)

Kính gửi ……

  1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):…………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số…………do…………..cấp ngày……………

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số lô, đường,khu công nghiệp, phường/ xã, thị xã/ huyện, tỉnh Bình Dương)

Điện thoại:……………………………………….Fax:………………………………

Email:……………………………………………Website (nếu có): ………………

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………Nam/Nữ…..

Chức danh:…………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:…………….ngày cấp…………………cơ quan cấp………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)…………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

  1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)
  2. Lý do sửa đổi, bổ sung

……………………………………………………………………………………………………..

  1. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh khi thành lập công ty đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung)
Đọc thêm:  Thuế VAT là gì? Những điều kế toán cần biết về thuế GTGT

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

……, ngày…… tháng……. năm…….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

1………..

2………..

Tìm hiểu thêm về mẫu đơn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh tại bài viết của ACC.

6.Các câu hỏi thường gặp.

6.1.Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào?

Tìm hiểu về thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại bài viết về thủ tục này của ACC.

6.2. Khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì có cần phải thay đổi con dấu không?

Theo quy định, doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp phải thay đổi cả con dấu trong những trường hợp sau:

– Thay đổi mã số thuế

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/ huyện, tỉnh/ thành phố (tùy từng trường hợp cụ thể).

Những vấn đề khác có liên quan đến mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh cũng như các thông tin cần thiết khác đã được trình bày cụ thể và chi tiết trong bài viết. Khi biết được thông tin về mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ giúp chủ thể thực hiện việc này đơn giản và dễ dàng hơn.

Nếu quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan đến mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh cũng như các vấn đề có liên quan, hãy liên hệ ngay với ACC.

Công ty luật ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Gọi trực tiếp cho chúng tôi theo hotline 1900.3330 để được tư vấn chi tiết.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button