Hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cùng mẫu chuẩn

1. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chuẩn nhất

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm và biểu mãu chuẩn (01-HD KĐ.ĐG 2019) được ban hành kèm theo Hướng dẫn 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tổ chức Đảng, Đảng viên…

Cụ thể mẫu đó như sau:

2. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chi tiết nhất

Căn cứ biểu mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, Đảng viên có thể dựa vào hướng dẫn viết kiểm điểm Đảng viên cuối năm để tự mình điền các thông tin vào biểu mẫu nêu trên:

– Ưu điểm, khuyết điểm đạt được. Nội dung này chính là 05 khung tiêu chí đánh giá chất lượng Đảng viên cụ thể như sau:

STT

Nội dung kiểm điểm

Cụ thể

1

Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc

– Tư tưởng chính trị:

Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Nghiêm túc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị… để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Phẩm chất đạo đức, lối sống:

Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Đọc thêm:  Kể chuyện về gia đình em vào một chiều thứ bảy (Dàn ý + 4 mẫu)

Giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân;

Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Ý thức tổ chức kỷ luật:

Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Thực hiện nghiêm những điều Đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị;

Đóng Đảng phí theo quy định…

– Tác phong, lề lối làm việc:

Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

Làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ

– Thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên theo đúng quyền hạn, trách nhiệm;

– Đạt kết quả tốt khi thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể;

– Thực hiện hiệu quả những vấn đề liên quan đến khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, cơ quan… mình phụ trách.

3

Thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

4

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

5

Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

– Khung đánh giá chất lượng: Song song với những tiêu chí này là dưới mỗi tiêu chí, Đảng viên cần tự nhận mức độ đánh giá chất lượng của mình theo 04 khung dưới đây:

Đọc thêm:  Viết đoạn văn có ít nhất năm từ cùng trường từ vựng môn bóng đá

STT

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đổi mới, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các Đảng viên khác học tập, noi theo.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đạt “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại đạt “Trung bình” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

3

Hoàn thành nhiệm vụ

– Các tiêu chí cơ bản được đánh giá “Trung bình” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

4

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là Đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Bị đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

– Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm.

Để dễ hình dung, Đảng viên có thể tham khảo ví dụ về mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm dưới đây:

3. Các thông tin cần biết khi viết bản kiểm điểm Đảng viên

3.1 Đảng viên nào phải kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm?

Đảng viên trong toàn Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng, Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng thì phải tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng.

Đọc thêm:  Hãy viết đoạn văn chia sẻ cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Mùa

Với cấp ủy viên, nếu bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

3.2 Trình tự thực hiện kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng nêu trên, Đảng viên tự xác định, xem xét và tự nhận mức chất lượng trong bản kiểm điểm Đảng viên: xuất sắc, tốt, trung bình hoặc kém.

Sau khi tự nhận mức chất lượng, Đảng viên báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng

Sau khi có bản tự kiểm điểm của Đảng viên, chi ủy hoặc bí thư chi bộ nếu không có chi ủy tổng hợp, cho ý kiến nhận xét để đề xuất mức xếp loại của từng Đảng viên.

Trong quá trình này, chi bộ có tiến hành thảo luận về mức xếp loại được đề xuất ở trên trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Việc quyết định xếp loại của Đảng viên được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu, chi ủy sẽ tổng kết kết quả để báo cáo Đảng ủy cơ sở.

Sau khi có được báo cáo này, bộ phận giúp việc của cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo để xem xét quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chi tiết và chuẩn nhất. Nếu còn gì thắc mắc, độc giả liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button