80 Phím tắt hữu ích cho Microsoft Outlook – HTML

Công việc của bạn có liên quan đến việc kiểm tra và trả lời e-mail không? Nếu bạn dựa vào Microsoft Outlook để xử lý tất cả các thư hàng ngày của mình, đây là một tin tốt cho bạn. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách các phím tắt hữu ích sẽ giúp bạn di chuyển nhanh hơn xung quanh Microsoft Outlook thay vì sử dụng chuột.

Danh sách đầy đủ sau khi nhảy.

 • Alt +. (dấu chấm) Mở Sổ Địa chỉ với trường Đến được chọn
 • Alt + A Mở menu thả xuống Hành động
 • Alt + B Mở Sổ địa chỉ với trường BCC được chọn
 • Alt + C Chọn người nhận tin nhắn cho trường CC
 • Alt + D Chuyển sang chế độ xem lịch hàng ngày
 • Alt + E Mở menu thả xuống Chỉnh sửa
 • Alt + F Mở menu thả xuống Tệp
 • Alt + G Mở menu thả xuống Đi
 • Alt + H Mở menu thả xuống Trợ giúp
 • Alt + I Mở thanh công cụ Tìm kiếm / Mở menu thả xuống Chèn
 • Alt + J Di chuyển đến trường Chủ đề
 • Alt + K Kiểm tra tên trong trường Đến, CC hoặc BCC theo Sổ địa chỉ (con trỏ phải nằm trong trường tiêu đề thư tương ứng)
 • Alt + L Trả lời tất cả
 • Alt + M Chuyển sang chế độ xem lịch hàng tháng
 • Alt + N Mở menu thả xuống Tài khoản
 • Alt + O Mở menu thả xuống Định dạng / Chuyển sang chế độ xem lịch Hôm nay
 • Alt + P Mở hộp thoại Tùy chọn tin nhắn
 • Alt + R Trả lời / Chuyển sang chế độ xem lịch trong tuần
 • Alt + S Gửi
 • Alt + T Mở menu thả xuống Công cụ
 • Alt + V Mở menu thả xuống Xem
 • Alt + W Chuyển tiếp một mục / Chuyển sang chế độ xem lịch hàng tuần
 • Alt + Y Chuyển sang chế độ xem lịch hàng ngày
 • Ctrl + 1 Chuyển đến Thư
 • Ctrl + 2 Chuyển đến Lịch
 • Ctrl + 3 Chuyển đến Danh bạ
 • Ctrl + 4 Chuyển đến Nhiệm vụ
 • Ctrl + 5 Chuyển đến Ghi chú
 • Ctrl + 6 Chuyển đến Danh sách thư mục
 • Ctrl + 7 Chuyển đến Phím tắt
 • Ctrl + 8 Chuyển đến Tạp chí
 • Ctrl + A Chọn tất cả
 • Ctrl + B In đậm khi chỉnh sửa tin nhắn văn bản có định dạng
 • Ctrl + C Sao chép
 • Ctrl + D Xóa một mục (tin nhắn, tác vụ, liên hệ, v.v.)
 • Ctrl + E Kích hoạt menu thả xuống Tìm / Căn giữa khi chỉnh sửa tin nhắn văn bản có định dạng
 • Ctrl + F Chuyển tiếp
 • Ctrl + J Mở Mục Nhật ký mới từ mục đã chọn (tin nhắn, tác vụ, liên hệ, v.v.)
 • Ctrl + K Kiểm tra tên trong trường Đến, CC hoặc BCC theo Sổ địa chỉ (con trỏ phải nằm trong trường tiêu đề thư tương ứng)
 • Ctrl + M Gửi / Nhận tất cả
 • Ctrl + O Mở
 • Ctrl + P In
 • Ctrl + Q Đánh dấu tin nhắn đã chọn Đọc
 • Ctrl + R Trả lời
 • Ctrl + S Lưu tin nhắn nháp
 • Tab Ctrl + T
 • Ctrl + U Đánh dấu tin nhắn đã chọn Chưa đọc
 • Ctrl + V Dán
 • Cắt Ctrl + X
 • Ctrl + Y Chuyển đến Thư mục
 • Ctrl + Z Hoàn tác
 • Ctrl + Backspace Xóa từ trước đó
 • Ctrl + Kết thúc Di chuyển đến cuối
 • Ctrl + Home Di chuyển về đầu
 • Ctrl + Shift + A Mở một cuộc hẹn mới
 • Ctrl + Shift + B Mở Sổ địa chỉ
 • Ctrl + Shift + C Tạo một liên hệ mới
 • Ctrl + Shift + E Mở thư mục mới
 • Ctrl + Shift + F Mở cửa sổ Tìm kiếm Nâng cao
 • Ctrl + Shift + G Thông báo cờ để theo dõi
 • Ctrl + Shift + J Mở mục Nhật ký mới
 • Ctrl + Shift + K Mở tác vụ mới
 • Ctrl + Shift + L Mở Danh sách phân phối mới
 • Ctrl + Shift + M Mở Tin nhắn mới
 • Ctrl + Shift + N Mở một ghi chú mới
 • Ctrl + Shift + O Chuyển sang Hộp thư đi
 • Ctrl + Shift + P Mở cửa sổ Thư mục tìm kiếm mới
 • Ctrl + Shift + Q Mở Yêu cầu Cuộc họp mới
 • Ctrl + Shift + R Trả lời tất cả
 • Ctrl + Shift + S Mở một cuộc thảo luận mới
 • Ctrl + Shift + U Mở Yêu cầu tác vụ mới
 • Ctrl + Shift + Y Sao chép thư mục
 • Shift + Tab Chọn nút hoặc trường tiêu đề thư trước đó
 • F1 Mở Outlook Trợ giúp
 • F3 Kích hoạt thanh công cụ Tìm
 • F4 Mở cửa sổ Tìm
 • Kiểm tra chính tả F7
 • F9 Gửi và nhận tất cả
 • F10 Chọn Tệp từ nút thanh công cụ Outlook
 • F11 Kích hoạt “Tìm một liên lạc” hộp thoại
 • F12 Lưu dưới dạng
 • Alt + F4 Đóng cửa sổ đang hoạt động
Đánh giá bài viết
Đọc thêm:  Dàn ý phân tích hình tượng người chí sĩ yêu nước trong bài Lưu biệt

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button