Tiếng anh

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh lớp 6 – VnDoc.com

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Ta ngoi truong bang tieng anh lop 6 5 mau chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo từng chủ đề, 15 Đoạn văn tả trường học bằng tiếng Anh có dịch dưới đây tổng hợp nhiều Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong chủ đề trường học. VnDoc.com chắc chắn rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tiếng Anh lớp 6 hiệu quả.

Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoan văn nói/ giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh bao gồm những ý chính sau:

What’s your school’s name/ address? – Tên trường & Địa chỉ

How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả chung về ngôi trường)

How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – Số lượng giáo viên, học sinh, lớp học và số tầng.

How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – Miêu tả giáo viên và học sinh.

What do you like the best about your school? – Điều gì ở ngôi trường khiến bạn thích nhất

1. Tả trường bằng tiếng Anh lớp 6 số 1

This is my school. Its name is Dich Vong Hau secondary school. It’s on Dich Vong Hau street. It’s very beautiful and big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred fifty students and thirty five teachers. Student in my school are very good. They come from around Dich Vong district. Our teacher are friendly and kind. At school, I learn many subject such as : English, Math, Art ,… .I like English best because it’s very entertaining and important for my further education. At break time, I and my friends have a lot of funny activities such as skipping rope, playing hide-and-seek, and so on. Each day at school is a happy day. I love my school very much .

Hướng dẫn dịch

Đây là trường học của tôi. Nó tên là trường trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu. Trường tôi nằm trên đường Dịch Vọng Hậu. Nó rất đẹp và lớn. Có hai mươi phòng học trong trường của tôi. Trường tôi có hai trăm năm mươi học sinh và ba mươi lăm giáo viên. Học sinh trong trường của tôi rất tốt. Họ đến từ xung quanh khu vực quận Dịch Vọng. Giáo viên của chúng tôi rất thân thiện và tốt bụng. Ở trường, em được học nhiều môn học khác nhau như: Tiếng Anh, Toán, Mĩ thuật, … Em thích nhất môn Tiếng Anh vì nó rất thú vị và quan trọng cho việc học sau này của em. Giờ ra chơi, tôi và các bạn có nhiều hoạt động vui nhộn như nhảy dây, chơi trốn tìm,…. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.

2. Viết về ngôi trường bằng tiếng Anh lớp 6 ngắn gọn số 2

My school is Duy Tan secondary school. My school is at 56 Duy Tan street, Cau Gay district. My school is big and modern. It has a playground in front of the school. The students all play at it during break time. My school has three floors with 30 classrooms. It also has a music room, two computer rooms, a laboratory and a library. All classrooms have projector, speaker and blackboard. My school has 50 teachers. They are friendly and talented. They help their students with many school works. My school has 500 students. We are kind and helpful. I love my school very much.

GG dịch

Trường tôi là trường cấp 2 Duy Tân. Trường tôi ở 56 phố Duy Tân, quận Cầu Gẫy. Trường học của tôi lớn và hiện đại. Nó có một sân chơi ở phía trước của trường học. Tất cả học sinh đều chơi ở đó trong giờ ra chơi. Trường của tôi có ba tầng với 30 phòng học. Nó cũng có một phòng âm nhạc, hai phòng máy tính, một phòng thí nghiệm và một thư viện. Tất cả các phòng học đều có máy chiếu, loa và bảng đen. Trường tôi có 50 giáo viên. Họ thân thiện và tài năng. Họ giúp học sinh của mình với nhiều công việc ở trường. Trường tôi có 500 học sinh. Chúng tôi tử tế và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi yêu trường học của tôi rất nhiều.

3. Tả về ngôi trường bằng tiếng Anh lớp 6 có dịch số 3

Hello, my name is Đức Phúc. My school’s name is Le Quy Don secondary school. It is not far from our house. I go to my school every day on foot. My school is exactly beautiful and big. There is a small playground in our school-compound. During the break time, we play there. We play many sports such as volley-ball, badminton. There are two swings on the side, We swing there merrily. We also have a good library on the ground floor of the school-building. Our librarian is Ms Thuy Linh. She helps us in selecting good books. We take books on loan to read. The students of our school are gentle and disciplined. There is not much noise in our school. Our Principal is very strict. But he is also kind to all. I am happy as a student of my school. I love my school, my classmates, and my teachers. My school is my second home.

Bài dịch

Xin chào, tôi tên là Đức Phúc. Trường tôi tên là trường THCS Lê Quý Đôn. Nó không xa nhà của chúng tôi. Tôi đi bộ đến trường hàng ngày. Trường của tôi chính xác là đẹp và lớn. Có một sân chơi nhỏ trong khuôn viên trường học của chúng tôi. Trong thời gian giải lao, chúng tôi chơi ở đó. Chúng tôi chơi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông. Có hai cái xích đu ở bên, Chúng tôi đu đưa ở đó một cách vui vẻ. Chúng tôi cũng có một thư viện tốt ở tầng trệt của tòa nhà trường học. Thủ thư của chúng tôi là cô Thùy Linh. Cô ấy giúp chúng tôi chọn những cuốn sách hay. Chúng tôi mượn sách để đọc. Học sinh của trường chúng tôi hiền lành và kỷ luật. Không có nhiều tiếng ồn trong trường học của chúng tôi. Hiệu trưởng của chúng tôi rất nghiêm khắc. Nhưng ông ấy cũng tốt với tất cả. Tôi hạnh phúc khi là học sinh của trường tôi. Tôi yêu trường học của tôi, các bạn cùng lớp và các giáo viên của tôi. Trường học của tôi là ngôi nhà thứ hai của tôi.

Đọc thêm:  5 bài mẫu hay nhất: Viết về sở thích bằng tiếng Anh - Flyer

4. Viết về ngôi trường bằng tiếng anh lớp 6 số 4

My school is Nguyen Trai secondary school. It is a big and large school. The school has many trees and there has enough stadiums and sporting yards for students to play at break time. There are twenty large classrooms and many function rooms in my school. My school has about sixty teachers and nearly seven hundred students. Students in my school are very good. Our teachers teach very well. They are always friendly and kind to us. I love Nguyen Trai secondary school so much because we all have a lot of fun and get good lessons every day.

GG dịch

Trường tôi học là trường cấp 2 Nguyễn Trãi. Đó là một ngôi trường lớn và rộng lớn. Trường có nhiều cây xanh và có đủ sân vận động, sân thể thao cho học sinh vui chơi vào giờ ra chơi. Trường tôi có hai mươi phòng học lớn và nhiều phòng chức năng. Trường tôi có khoảng sáu mươi giáo viên và gần bảy trăm học sinh. Học sinh trường tôi rất ngoan. Giáo viên của chúng tôi dạy rất tốt. Họ luôn thân thiện và tốt với chúng tôi. Em yêu trường THCS Nguyễn Trãi vô cùng vì chúng em đều có nhiều niềm vui và học tốt mỗi ngày.

5. Đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh số 5

Hi everybody. Today I would like to talk about my school. Let’s start! My junior high school really is like a paradise with fresh air, picturesque surroundings and lovely people beside me. The school is located in the countryside among the immense green fields. Simple design with two buildings perpendicular to each other and many shade trees and flowers give me a feeling of closeness. Besides, there is a vacant lot for students to play football in the afternoon after school. Moreover, all the teachers are wholeheartedly and devoted. In addition, I have close friends who are always with me and help me whenever I have a problem. In short, the school has left a very beautiful impression of my childhood experiences and the memories of the school will never fade in my thoughts. Oh! I really love it…

Bài dịch

Xin chào mọi người. Hôm nay em xin kể về trường học của em. Bắt đầu thôi! Trường trung học cơ sở của em thực sự như một thiên đường với bầu không khí trong lành, cảnh vật xung quanh đẹp như tranh và những con người đáng mến bên cạnh. Ngôi trường được đặt ở vùng nông thôn giữa những cánh đồng xanh rộng bát ngát. Thiết kế đơn giản với hai toàn nhà vuông góc với nhau và nhiều loại cây bóng mát và hoa cho mình cảm giác thật gần gũi. Bên cạnh đó, có một mảnh đất trống cho học sinh chơi bóng đá buổi chiều mỗi khi tan học. Hơn nữa, tất cả giáo viên đều rất hết lòng và tận tụy. Thêm vào đó, mình có những người bạn thân luôn bên mình và giúp đỡ mình mỗi khi mình gặp khó khăn. Tóm lại, ngôi trường đã để lại dấu ấn vô cùng đẹp đẽ của những trải nghiệm tuổi thơ của mình và kí ức về ngôi trường sẽ không bao giờ phai mờ trong suy nghĩ của em. Ôi! Em rất yêu quý trường học của em!

6. Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng anh lớp 6 ngắn số 6

Today, I am going to tell you about my school. My school’s name is Le Quy Don secondary school. It is in Duy Tan street, Cau Giay district, Ha noi captial. It is very beautiful and big. There are twelve – five classrooms and seven function rooms in my school. My school has five hundred fifty students and forty-two teachers. Students in my school are very good and helpful. Our teachers teach very well. At school, I learn many subjects such as : Math, Literature, English, Art, Music,…In Math lessons, I learn how to count. In English classes, I learn how to speak English. In Music lessons, I sing songs. In Art classes, I draw pictures. So on…In all subjects, I like English best because it’s very interesting and important for me. At breaks, I have a lot of activities : skipping rope, hiding and seeking, chatting with friends, so on…Each day at school is a happy day. I love my school very much.

GG dịch

Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về trường học của tôi. Trường tôi tên là trường THCS Lê Quý Đôn. Nó ở phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nó rất đẹp và lớn. Trường tôi có từ mười hai đến năm phòng học và bảy phòng chức năng. Trường tôi có năm trăm năm mươi học sinh và bốn mươi hai giáo viên. Học sinh trong trường của tôi rất tốt và hữu ích. Giáo viên của chúng tôi dạy rất tốt. Ở trường, em được học nhiều môn như: Toán, Văn, Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, … Trong giờ học Toán, em học cách đếm. Trong các lớp học tiếng Anh, tôi học cách nói tiếng Anh. Trong giờ học Âm nhạc, tôi hát các bài hát. Trong các lớp học Nghệ thuật, tôi vẽ tranh. Cứ thế … Trong tất cả các môn học, tôi thích nhất môn tiếng Anh vì nó rất thú vị và quan trọng đối với tôi. Vào giờ nghỉ giải lao, em có rất nhiều hoạt động: nhảy dây, trốn tìm, trò chuyện với các bạn, … Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.

7. Tả về ngôi trường của em bằng tiếng Anh số 7

My secondary school is placed in the center of my district. Surrounded by a paddy-field, it enjoys lined- trees and colorful garden, which creates a wonderful view. Moreover, this school was designed with a large- scale plan. It is a 2 storied building of u shape with capacity of 1000 people and it was invested heavily in infrastructures with well- equipped classrooms. In a good environment, students are given many precious chances to discover and develop their inner talents. Besides modern facilities, this school is also well- known for enthusiastic and qualified teachers who are always dedicated and devoted themselves to teaching career. In conclusion, my school has become an indispensable part in my life.

Dịch

Trường cấp hai của tôi nằm ở vị trí trung tâm của huyện. Được bao quanh bởi cánh đồng lúa, với những hàng cây xanh và khu vườn đầy sắc màu của ngôi trường, tất cả đã tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời. Ngoài ra ngôi trường được thiết kế với một kế hoạch quy mô. Đó là ngôi trường với các toà nhà hai tầng được xếp theo hình chữ u với sức chứa khoảng 1000 người và ngôi trường được đầu tư chu đáo về mặt cơ sở hạ tầng với những lớp học hiện đại. Được học tập trong một môi trường tốt, học sinh sẽ có nhiều cơ hội khám phá và phát triển những tài năng còn ẩn sâu của mình. Bên cạnh cơ sở hạ tầng hiện đại, ngôi trường còn được biết đến bởi những người thầy, người cô đầy tài năng và nhiệt huyết, những người luôn tận tâm và cống hiến hết mình cho sự nghiệp dạy học. Tóm lại ngôi trường dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Đọc thêm:  Bài tập liên từ tiếng Anh có đáp án - VnDoc.com

8. Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường số 8

My school is Phan Dinh Phung secondary school. It is at 56 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi capital. It is a very big and beautiful school with about 60 teachers and over 800 students. My school is large with over 20 classrooms on three floors. My classroom is on the third floor. My school has a big schoolyard. My classmates always play games and relax there at break time. My school also has two new computer rooms with many modern computers. The best thing about my school is the library with lots of interesting books. One more wonderful thing is the teachers. They are always friendly and kind to us. My friends are hard-working and creative. We always help each other. I love Phan Dinh Phung secondary school so much because we all have a lot of fun and get good lessons every day.

Hướng dẫn dịch

Trường tôi học là trường THCS Phan Đình Phùng. It is at 56 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một ngôi trường rất lớn và đẹp với khoảng 60 giáo viên và hơn 800 học sinh. Trường của tôi rộng với hơn 20 phòng học trên ba tầng. Phòng học của tôi ở tầng ba. Trường tôi có một sân trường lớn. Các bạn cùng lớp của tôi luôn chơi trò chơi và thư giãn ở đó vào giờ giải lao. Trường tôi cũng có hai phòng máy mới với nhiều máy tính hiện đại. Điều tuyệt vời nhất ở trường tôi là thư viện với rất nhiều cuốn sách thú vị. Một điều tuyệt vời hơn nữa là các thầy cô. Họ luôn thân thiện và tốt bụng với chúng tôi. Bạn bè của tôi rất chăm chỉ và sáng tạo. Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi yêu trường THCS Phan Đình Phùng nhiều lắm vì chúng em đều có nhiều niềm vui và học tốt mỗi ngày.

9. Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường lớp 6 số 9

Hello! My name is hoa. I’d like to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy Tan street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, and a playground. the backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers and my friends very much. Because they are very friendly and always help me whenever I need.

Nội dung dịch

Xin chào! Tên tôi là Hoa. Tôi muốn kể cho bạn nghe về trường học của tôi. Trường tôi tên trường cấp 2 Lý Thường Kiệt. Trường tôi ở đường Duy Tân. Nó rất đẹp và rất lớn. Trường tôi có sân trước và sân sau. Sân trước có nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sân chơi. sân sau có sân chơi. Trường tôi có 40 giáo viên, 1000 học sinh và 30 phòng. Em mong em là học sinh giỏi của trường THCS Lý Thường Kiệt. Em rất yêu quý trường lớp, các thầy cô giáo và các bạn của em. Vì họ rất thân thiện và luôn giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần.

10. Tả về trường bằng tiếng Anh số 10

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going to talk about my school. This is my school. Its name is Quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school. Many people say my school is a “green school” because every student and teacher is have protecting the environment awareness.

Hướng dẫn dịch

Xin chào, mình tên Trí, mình là học sinh. Hôm nay mình sẽ nói về trường mình. Đây là trường mình tên là Quang Trung, là trường cấp 2, trường mình có 20 phòng học, lớp nào cũng có máy chiếu. Tất cả các giáo viên đều thân thiện. Xung quanh trường tôi có nhiều cây xanh, nhiều người nói trường tôi là “trường học xanh” vì mọi học sinh và giáo viên đều phải bảo vệ ý thức về môi trường.

11. Viết về trường học bằng tiếng Anh lớp 6 số 11

Hey, there. My name is Huyen Anh. I’m 12 years old and I come from Thanh Hoa City. Well, today I’m gonna tell you about my school. My school name is Tran Mai Ninh Secondary School. It’s located in the centre of the city and it was built in 1994. My school is very big and it is surrounded by many tall trees and houses. There are about one thousand and five hundred students and thirty- one teachers in my school. Thirty-two rooms are for classes, four rooms for the teachers and two rooms of computer. All the teachers of our school are all friendly and helpful. They always teach us with pleasure and love us like their own children. There is a big school yard in front of the school. They often plant trees and flowers in the yard. That makes our school more beautiful. And I love my school very much.

Dịch

Xin chào. Tôi tên là Huyền Anh. Tôi 12 tuổi và đến từ Thành phố Thanh Hóa. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về trường học của tôi. Trường tôi tên là trường THCS Trần Mai Ninh, nằm ở trung tâm thành phố và được xây dựng vào năm 1994. Trường tôi rất lớn, xung quanh có nhiều cây cao và nhà cửa. Có khoảng một nghìn năm trăm học sinh và ba mươi mốt giáo viên trong trường của tôi. Ba mươi hai phòng dành cho các lớp học, bốn phòng cho giáo viên và hai phòng máy tính. Tất cả các giáo viên của trường chúng tôi đều thân thiện và hữu ích. Họ luôn dạy chúng tôi một cách vui vẻ và yêu thương chúng tôi như con đẻ của họ. Trước trường có sân trường lớn. Họ trồng cây và hoa trong sân. Điều đó làm cho ngôi trường của chúng tôi đẹp hơn. Và tôi yêu ngôi trường của mình rất nhiều.

12. Bài văn tả trường bằng tiếng Anh 6 số 12

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind and help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting and they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice and practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival and fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Đọc thêm:  Write an email to a friend about your room - Miêu tả phòng ngủ bằng

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học trường THCS Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường tốt nhất nhưng với tôi đây là ngôi trường tốt nhất mà tôi từng học. Trường học của tôi nhỏ và cổ kính. Nó ở một ngôi làng nhỏ nên không có nhiều người trong trường này nhưng tôi không thấy nhàm chán về điều này vì những người ở đó thực sự tốt bụng và giúp đỡ tôi nếu tôi gặp khó khăn. Các giáo viên trong trường này thật thú vị và họ luôn hiểu bạn đang nghĩ gì? Lần đầu tiên học ở đó, tôi luôn nghĩ rằng họ là phù thủy vì họ có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Mỗi buổi học ở trường tôi không ghê gớm hơn trường khác vì thầy cô không dạy lý thuyết cho tôi. Họ muốn tôi luyện tập và luyện tập. Nhưng họ cũng là một giáo viên nên họ luôn giao cho học sinh bài tập về nhà, nhiều bài tập về nhà … Ở ngôi trường này, có rất nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng dù sao đây cũng không phải là vấn đề, vấn đề là các sinh viên ở đó thực sự chăm chỉ học tập vì họ muốn ngôi trường này trở nên nổi tiếng.

13. Tả trường em bằng tiếng Anh lớp 6 số 13

My new school’s name is Nguyen Tat Thanh secondary school. It’s located in Xuan Thuy street, Ha Noi capital. It’s surrounded by many tall trees with much fresh air. It’s big with a large yard and three buildings. It’s has 20 rooms with 14 classrooms an some function rooms: a library room, a biology room, a language room, a chemistry room, a physic room & a computer room. There is a playground in my school where we often play basketball in it at breaktime between lessons. There are 40 teachers. They are kind, helpful & generous. They are as our second mother. They teach us many useful lessons an help us with many difficult problems in the life. It’s also has 450 students. They are always sociable, funny and intelligent. We often sit on the benches under the trees to talk about interesting lessons or a good movie. My new school is always in my mind & I love it very much.

Nội dung bài dịch

Trường mới của tôi tên là trường THCS Nguyễn Tất Thành. Nó nằm ở đường Xuân Thủy, thủ đô Hà Nội. Nó được bao quanh bởi nhiều cây cao với nhiều không khí trong lành. Nó lớn với một sân rộng và ba tòa nhà. Nó có 20 phòng với 14 phòng học và một số phòng chức năng: phòng thư viện, phòng sinh học, phòng ngôn ngữ, phòng hóa học, phòng vật lý và phòng máy tính. Có một sân chơi trong trường của tôi, nơi chúng tôi thường chơi bóng rổ trong đó vào giờ giải lao giữa các giờ học. Có 40 giáo viên. Họ tốt bụng, hữu ích và hào phóng. Họ như người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ dạy cho chúng tôi nhiều bài học bổ ích, giúp chúng tôi giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nó cũng có 450 sinh viên. Họ luôn hòa đồng, vui tính và thông minh. Chúng tôi thường ngồi trên những chiếc ghế dài dưới tán cây để nói về những bài học thú vị hoặc một bộ phim hay. Ngôi trường mới luôn ở trong tâm trí tôi và tôi yêu nó rất nhiều.

14. Tả về ngôi trường của em bằng tiếng Anh ngắn số 14

This is my new secondary school. Its name is META secondary school. It’s located at 56 Duy Tan street, Cau Giay district, Ha Noi. My school is big and has white – yellow color. My school has 8 floors. There is a large playground. In my school, there are many different classrooms. They are 24 classrooms, two music rooms, four computer rooms, two art rooms and a library. Many tall trees are surrounded the school. There are also many benches under the trees. My school is very beautiful. I love it.

Google dịch

Đây là trường cấp hai mới của tôi. Tên nó là trường trung học META. Tọa lạc tại số 56 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trường tôi lớn và có màu trắng – vàng. Trường tôi có 8 tầng. Có sân chơi rộng rãi. Trong trường của tôi, có rất nhiều phòng học khác nhau. Đó là 24 phòng học, hai phòng âm nhạc, bốn phòng máy tính, hai phòng nghệ thuật và một thư viện. Nhiều cây cao bao quanh trường. Ngoài ra còn có nhiều ghế dài dưới tán cây. Trường tôi rất đẹp. Tôi thích nó.

15. Giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh ngắn gọn số 15

My school is Le Tran secondary school. It takes 15 minutes to walk from my house to school. Every day I walk to school. My school is yellow. It is located in the middle of a large land. There are many trees around the school. The schoolyard is very large. We often organize collective activities here. My school has a multi-purpose training ground. With different subjects we will study in separate classrooms. My favorite is the music classroom because I can play the piano there. However, we can only use it with the consent of the teacher. The teachers at my school love their students very much. Teachers always try to have good and effective lectures. In addition to learning, teachers and us share everyday stories. My friends are very kind and friendly. We learn together and play together. I love this school.

Hướng dẫn dịch

Trường tôi là trường THCS Lê Trân. Mất 15 phút đi bộ từ nhà tôi đến trường. Mỗi ngày tôi đi bộ đến trường. Trường tôi màu vàng. Nó nằm giữa một khu đất rộng. Xung quanh trường có nhiều cây cối. Sân trường rất rộng. Chúng tôi thường tổ chức các hoạt động tập thể tại đây. Trường em có sân tập đa năng. Với các môn học khác nhau, chúng tôi sẽ học trong các phòng học riêng biệt. Tôi thích nhất là lớp học âm nhạc vì tôi có thể chơi piano ở đó. Tuy nhiên chúng ta chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của giáo viên. Các giáo viên ở trường tôi yêu học sinh của họ rất nhiều. Thầy cô luôn cố gắng để có những bài giảng hay và hiệu quả. Ngoài việc học, thầy và chúng tôi chia sẻ những câu chuyện đời thường. Bạn bè của tôi rất tốt bụng và thân thiện. Chúng tôi học cùng nhau và chơi cùng nhau. Tôi yêu ngôi trường này.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Viết 1 đoạn văn tiếng Anh tả ngôi trường của em có dịch. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button