Văn học

Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2023 – 2024 – VnDoc.com

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Phân phối chương trình ngữ văn 9 chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 9 bao gồm phân phối chương trình dạy học cả học kỳ 1 và học kỳ 2 môn Ngữ văn 9, với đầy đủ nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy chương trình học. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 cả năm

Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 9

Cả năm: 175 tiết

Học kỳ I: 18 tuần- 90 tiết

Học kỳ II: 17 tuần- 85 tiết

HỌC KỲ I

Tiết thứ

Bài/chủ đề

(sau khi đã điều chỉnh)

Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)

Thời lượng

(số tiết dạy)

Tiết 1, 2:

Phong cách Hồ Chí Minh.

Đủ chương trình

2

Tiết

3,

4,

5:

Chủ đề: Hội thoại.

Các phương châm hội thoại.

Các phương châm hội thoại. (tiếp 1)

Các phương châm hội thoại. (tiếp 2)

Đủ chương trình

3

Tiết

6,

7,

8,

9

Chủ đề: Văn bản thuyết minh

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh,

Đủ chương trình

4

Tiết

10,11:

12,13:

Chủ đề: Văn bản nhật dụng

Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

Tuyên bố thế giới về quyền…trẻ em.

Đủ chương trình

4

Tiết 14,15:

Bài Tập làm văn số 1.

Đủ chương trình

2

Tiết 16,17,18:

Chuyện người con gái Nam Xương.

Đủ chương trình

3

Xưng hô trong hội thoại.

Khuyến khích học sinh tự học

Tiết 19:

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

Đủ chương trình

1

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Khuyến khích học sinh tự làm

Tiết 20,

21

Sự phát triển của từ vựng.

Sự phát triển của từ vựng. (tiếp)

Đủ chương trình

2

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 22,23:

Hoàng Lê nhất thống chí. (hồi thứ 14)

Đủ chương trình

2

Tiết

24,25,26,

27,28,

29,30,31

32,

33,34:

Chủ đề: Truyện Kiều

Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Chị em Thuý Kiều.

Kiều ở lầu Ngưng Bích.

Miêu tả trong văn tự sự.

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.

Đủ chương trình

11

Cảnh ngày xuân.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 36:

Thuật ngữ.

Đủ chương trình

1

Tiết 36:

Trả bài Tập làm văn số 1.

Đủ chương trình

1

Trau dồi vốn từ.

Khuyến khích học sinh tự học

Đọc thêm:  Bảng chữ cái tiếng Trung Quốc cho người Mới bắt đầu học

Tiết 37,38,

Bài Tập làm văn số 2.

Đủ chương trình

2

Tiết 39,40,41:

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

Đủ chương trình

3

Tiết 42:

Chương trình địa phương: Văn bản: Dô tả dô tà.

Đủ chương trình

1

Tiết 43,

44,

45,

46

Chủ đề: Từ Tiếng Việt

Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức…Từ nhiều nghĩa)

Tổng kết từ vựng (Từ đồng âm…Trường từ vựng)

Tổng kết về từ vựng. (Sự phát triển của từ vựng,…Trau dồi vốn từ)

Tổng kết từ vựng. (Luyện tập tổng hợp)

Đủ chương trình

4

Tiết 47:

Trả bài Tập làm văn số 2

Đủ chương trình

1

Tiết 48:

Kiểm tra truyện Trung đại

Đủ chương trình

1

Tiết 49,50

Đồng chí.

Đủ chương trình

2

Tiết 51,52

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Đủ chương trình

2

Tiết 53,54:

Đoàn thuyền đánh cá.

Đủ chương trình

2

Tiết

55,

56,

57,

58

Chủ đề: Nghị luận trong văn bản tự sự.

Nghị luận trong văn bản tự sự.

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

Luyện nói : Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.

Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

Đủ chương trình

4

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Khuyến khích hs tự đọc, tự làm

Tập làm thơ tám chữ

Không thực hiện

2

Tiết 59,60, 61

Bếp lửa

Đủ chương trình

3

Tiết 62:

Trả bài kiểm tra văn

Đủ chương trình

1

Tiết 63,64

Ánh trăng;

Đủ chương trình

2

“Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 65:

Chương trình địa phương: Tìm hiểu từ ngữ địa phương Thanh Hóa

Đủ chương trình

1

Tiết 66:

Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại…Cách dẫn gián tiếp

Đủ chương trình

1

Tiết 67:

Kiểm tra Tiếng Việt

Đủ chương trình

1

Tiết 68, 69,

70

Làng.

Đủ chương trình

3

Tiết 71, 72,73:

Lặng lẽ Sa Pa.

Đủ chương trình

3

Tiết 74:

Ôn tập Tập làm văn (kết hợp với ôn tập phần văn)

Đủ chương trình

1

Tiết 75,76:

Viết bài Tập làm văn số 3.

Chuyển thành bài: Kiểm tra về thơ hiện đại

Đủ chương trình

2

Tiết77,78,79

Chiếc lược ngà.

Đủ chương trình

3

Tiết 80,81:

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Chuyển thành bài: Kiểm tra về truyện hiện đại

Đủ chương trình

2

Tiết 82:

Trả bài kiểm tra tiếng Việt ,Trả bài Tập làm văn số 3.

Đủ chương trình

1

Tiết 83,84:

Cố hương. (Phần chữ nhỏ không dạy)

Đủ chương trình

2

Tiết 85:

Trả bài kiểm tra Văn.

Đủ chương trình

1

Tiết 86,87:

Ôn tập Tập làm văn (Kết hợp với ôn tập phần văn)

Đủ chương trình

2

Tiết 88,89:

Kiểm tra học kì I

Đủ chương trình

2

Những đứa trẻ

Đọc thêm:  Bài soạn lớp 6: Luyện nói kể chuyện - baivan.net

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 90:

Trả bài kiểm tra học kỳ I

Đủ chương trình

1

HỌC KỲ II

Tiết thứ

Bài/chủ đề

(sau khi đã điều chỉnh)

Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)

Thời lượng

(số tiết dạy)

Tiết

91,92,

93,

94,95

96

97

Chủ đề: Nghị luận xã hội

Bàn về đọc sách.

Nghi luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Cách làm bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng,đạo lý

Đủ chương trình

7

Tiết 98:

Khởi ngữ.

Đủ chương trình

1

Tiết 99,

100:

Phép phân tích và tổng hợp.

Luyện tập phân tích và tổng hợp.

Đủ chương trình

2

Tiết101,102:

Tiếng nói của văn nghệ.

Đủ chương trình

2

Tiết 103,

104

Các thành phần biệt lập.

Các thành phần biệt lập. ( tiếp)

Đủ chương trình

2

Tiết 105:

CTĐP: Lựa chọn, tìm hiểu viết bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng ở Thanh Hóa

HD HS tự học

1

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 106,107:

Bài Tập làm văn số 5.

Đủ chương trình

2

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con cò

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 108

109

Liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Liên kết câu và liên kết đoạn văn. ( Luyện tập)

Đủ chương trình

2

Tiết 110,111

Tiết 112:

Mùa xuân nho nhỏ.

Đủ chương trình

3

Tiết 113:

Trả bài Tập làm văn số 5

Đủ chương trình

1

Tiết 114, 115

Viếng lăng Bác.

Đủ chương trình

2

Tiết 116,117

Sang thu.

Đủ chương trình

2

Tiết

118,

119,

120

121,

122,123

124,

Chủ đề: Nghị luận văn học

Nghị luận về một tác phẩm truyện. ( hoặc đoạn trích)

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện. (hoặc đoạn trích)

Luyện tập bài nghị luận về tác phẩm truyện. (hoặc đoạn trích). Ra đề Tập làm văn số 6 làm ở nhà

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

Luyện nói: Viết bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Đủ chương trình

7

Tiết 125,126,

127:

Nói với con.

Đủ chương trình

3

Tiết 128,

129

Nghĩa tường minh, hàm ý.

Nghĩa tường minh, hàm ý. ( tiếp)

Đủ chương trình

2

Tiết 130:

Mây và sóng.

Đủ chương trình

1

Tiết 131:

Ôn tập về thơ.

Đủ chương trình

1

Tiết 132,133

Kiểm tra văn ( phần thơ )

Đủ chương trình

2

Bến quê.

Khuyến khích học sinh

Tiết 134,135

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Đủ chương trình

2

Tiết 136

CTĐP: Luyện tập sử dụng từ ngữ địa phương Thanh Hóa

Đọc thêm:  Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn văn mẫu số 20 - Đọc Tài Liệu

HD HS tự học

1

Tiết 137

Trả bài Tập làm văn số 6

Đủ chương trình

1

Tiết 138,139

Viết bài Tập làm văn số7

Đủ chương trình

2

Tiết 140,141

Ôn tập Tiếng Việt 9

Đủ chương trình

3

Tiết 142, 143,144

Những ngôi sao xa xôi.

Đủ chương trình

3

Tiết 145:

CTĐP: Khắc sâu lý thuyết, kĩ năng nghị luận về một sự việc, hiện tượng ở Thanh Hóa

HD HS tự học

1

Tiết 146:

Trả bài Tập làm văn số 7

Đủ chương trình

1

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết

147,

148:

Biên bản.

Luyện tập viết biên bản.

(Tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài Biên bản; phần II bài Luyện tập viết biên bản.)

I. Đặc điểm của biên bản (Khuyến khích hs tự đọc, tự làm) I. Ôn tập lí thuyết (Khuyến khích học sinh tự đọc)

2

Tiết149,150,

151:

Tổng kết ngữ pháp.

Tổng kết ngữ pháp. (tiếp)

Đủ chương trình

3

Tiết 152,153:

Bố của Xi-mông.

Đủ chương trình

2

Tiết

154,

155:

Hợp đồng.

Luyện tập viết hợp đồng.

(Tập trung hướng dẫn

học sinh học phần II, III bài Hợp đồng; phần II bài Luyện tập viết hợp đồng.)

I. Đặc điểm của hợp đồng (Kh/khích Hs tự đọc, tự làm),I.Ôn tập lí thuyết( K/ khích Hs tự đọc)

2

Tiết 156,157:

Ôn tập về truyện.

Đủ chương trình

2

Tiết 158, 159:

Kiểm tra văn (phần truyện)

Đủ chương trình

2

Con chó Bấc.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 160,161

Kiểm tra Tiếng Việt.

Đủ chương trình

2

Tiết 162,163,164

Tổng kết văn học nước ngoài.

Đủ chương trình

1

Bắc Sơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiết 165,166,167

Tổng kết Tập làm văn.

Đủ chương trình

3

Tiết 168,169,170

Tổng kết văn học

Đủ chương trình

3

Tiết 171:

Trả bài kiểm tra Văn

Đủ chương trình

1

Tiết 172,173

Kiểm tra Học kì II

Đủ chương trình

2

Thư, điện.

Khuyến khích học sinh tự học

Tiết 174:

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

Đủ chương trình

1

Tiết 175:

Trả bài kiểm tra học kì II.

Đủ chương trình

1

………………………………

Mời các bạn xem tiếp: Phân phối chương trình Địa lý lớp 9

Trên đây VnDoc chia sẻ Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 9 cả năm. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo tham khảo, biên soạn bài dạy phù hợp với chương trình học trong nhà trường.

Ngoài Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 9, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu học tập các môn môn Toán 9, Văn 9, Anh 9, Hóa 9, và các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button