Mẫu biên bản cuộc họp chi đoàn mới năm 2023 – Luật ACC

Biên bản Đại hội Chi đoàn là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi nhận quá trình làm việc của chi đoàn, các ý kiến góp ý và quá trình bầu cử, kết quả bầu cử lãnh đạo chi đoàn. Vậy Mẫu biên bản cuộc họp chi đoàn mới năm 2022 được quy định như thế nào. Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu biên bản cuộc họp chi đoàn mới năm 2022

1. Đại hội chi đoàn là gì?

Đại hội chi đoàn là việc tổng kết, đánh giá các hoạt động của đoàn trong một nhiệm kỳ để từ đó đưa ra được những phương hướng hoạt động động cho nhiệm kỳ tới đồng thời sẽ tiến hành bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn.

Khi được kết nạp vào đoàn thì việc tham gia vào đại hội chi đoàn là nhiệm vụ của tất cả đoàn viên. Ban chấp hành chi đoàn sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể tùy theo khả năng của đoàn viên để tránh được việc ôm đồm công việc cũng như không để xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với đợt sinh hoạt quan trọng này.

Đoàn viên có những nhiệm vụ là luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ; tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gương mẫu trong việc chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành tốt chính sách và pháp luật của nhà nước,…

Đại hội chi đoàn có nhiệm vụ là thảo luận và biểu quyết để thông qua các báo cáo của ban chấp hành. Quyết định và đưa ra phương hướng các nhiệm vụ công tác chi đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bầu ban chấp hành mới, Cán bộ Đoàn viên có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ mới, giúp chi Đoàn đi lên và phát triển. Thực hiên việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội đoàn cấp trên,….

Từ đó có thể thấy được rằng việc tổ chức đại hội chi đoàn và lập biên bản đại hội chi đoàn có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với ban chấp hành đoàn mà còn đối với đoàn viên trong chi đoàn.

Bởi lẽ thông qua cuộc đại hội chi đoàn thì ban chấp hành chi đoàn sẽ tổng kết những việc mà chi đoàn đã làm được trong một nhiệm kỳ, kết quả đã đạt được của những đoàn viên, các vấn đề này sẽ được ghi nhận trong biên bản đại hội chi đoàn.

Trên cơ sở những mặt đã đạt được cũng như những công việc chưa thực hiện tốt để đưa ra được các phương án giải quyết nhằm nâng cao chất lượng công việc trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc tổ chức đại hội chi đoàn sẽ chỉ được tiến hành khi có ít nhất là 2/3 số đoàn viên trong chi đoàn tham dự đại hội. Trong đại hội chi đoàn thì việc lập biên bản đại hội chi đoàn là rất cần thiết.

2. Nhiệm kỳ của đại hội chi đoàn?

– Nhiệm kỳ của đại hội chi đoàn chính là thời gian giữa hai kỳ của đại hội. Đối với các đoàn trực thuộc đoàn cơ sở thì một năm tổ chức đại hội một lần.

– Việc tổ chức đại hội chi đoàn cần được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc theo quy định của điều lệ đoàn. Thời gian tổ chức đại hội chi đoàn cần phải lựa chọn thời điểm tổ chức đại hội phù hợp với điều kiện thuận lợi của đa số đoàn viên có thể tham gia để bảo đảm đoàn viên của chi đoàn được tham dự đầy đủ nhất.

Đọc thêm:  Đoạn trích Vượt thác Trích chương XI của truyện Quê nội, Võ Quảng

– Đại hội đại biểu cấp nào sẽ do ban chấp hành cấp đó triệu tập; số lượng của các đại biểu tham gia đại hội ở cấp nào sẽ do ban chấp hành cấp đó quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

– Những thành phần đại biểu tham gia vào đại hội chi đoàn gồm có các ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội, đại biểu do đại hội đoàn hoặc là hội nghị đại biểu cấp dưới bầu lên và đại biểu chỉ định. Tuy nhiên cần lưu ý là số đại biểu được chỉ định hông được vượt quá 5% tổng số đại biểu được triệu tập.

– Trong đại hội chi đoàn cần bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tọa để thực hiện điều hành các công việc của đại hội.

– Trong đại hội chi đoàn sẽ thực hiện việc bầu ban chấp hành chi đoàn để lãnh đạo mọi hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ mới. Việc bầu cử này được tiến hành bằng hình thức là bỏ phiếu kín; danh sách bầu cử này sẽ được đại hội thảo luận thông qua bằng cách biểu quyết.

Như vậy biên bản đại hội chi đoàn sẽ ghi nhận lại quá trình diễn ra đại hội theo trình tự thời gian.

3. Mẫu biên bản đại hội chi đoàn

Biên bản đại hội chi đoàn thường được lập ra nhằm mục đích để ghi lại toàn bộ những nội dung diễn ra buổi đại hội, nhằm lưu trữ và chứng thực những vấn đề đã được nêu ra và được thống nhất trong đại hội.

Nội dung đại hội chi đoàn là bầu ra ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ mới; bầu ra cán bộ Đoàn, Đoàn viên có năng lực thực hiện các nhiệm vụ mới, đưa chi Đoàn đi lên, gặt hái nhiều thành tựu.

Do đó mẫu biên bản đại hộ chi đoàn thường được rất nhiều cá nhân, đoàn viên quan tâm. Hiện nay chưa có văn quản nào quy định về các mẫu biên bản do vậy khi viết biên bản đại hội chi đoàn thì cũng cần đáp ứng được thể thức của văn bản như có quốc hiệu tiêu ngữ, tên biên bản, ngày tháng năm viết biên bản.

Thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra đại hội chi đoàn, số lượng đoàn viên và các thành phần tham dự đại hội; trình bày chi tiết những nội dung diễn ra trong đại hội như thông qua nội dung các văn kiện, thông qua nghị quyết đại hội, tổ chức việc bầu ban chấp hành mới và danh sách những người trúng cử.

Ví dụ:

ĐOÀN TRƯỜNG……….ĐOÀN TRƯỜNG ………¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯Đại hội chi đoàn – lớp ……….Nhiệm kỳ 20…. – 20….………., ngày …..tháng … năm…….

BIÊN BẢNĐại hội chi đoàn – lớp nhiệm kỳ 20…. – 20….

Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ 20…. – 20…. đã làm việc … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm 20…..

Đại hội có mặt … đoàn viên trên tổng số … đoàn viên được triệu tập.

Khách mời gồm có … đồng chí (ghi rõ họ tên và chức danh từng người):

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm … đồng chí:

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

Đoàn Thư ký gồm … đồng chí.

Đọc thêm:  Soạn bài Bài ca ngất ngưởng | Ngắn nhất Soạn văn 11 - VietJack.com

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội đã bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí; do đồng chí ……. làm Trưởng ban.

Đại hội đã biểu quyết công nhận … đồng chí đủ tư cách đại biểu, có … đại biểu bị bác bỏ tư cách, vì …………. (nếu có), có … đại biểu vắng mặt (lý do).

I. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 20…. và phương hướng công tác nhiệm kỳ 20…. – 20…. do đồng chí………….trình bày trước đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

– Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau (ghi rõ từng vấn đề, số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự lớp nhiệm kỳ 2015 – 20…..

BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20….- 20…. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Bí thư (nếu có). BCS lớp nhiệm kỳ 20…. – 20…. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Lớp trưởng (nếu có).

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

III. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với … đoàn viên tán thành và … đoàn viên không tán thành, có văn bản kèm theo.

Đại hội bế mạc hồi … giờ …, ngày … tháng … năm 20…..

TM. ĐOÀN THƯ KÝ TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

4. Hướng dẫn ghi biên bản đại hội chi đoàn

Hiện nay chưa có quy định về mẫu biên bản đại hội chi đoàn nên khi ghi biên bản về đại hội cần có những nội dung dưới đây:

– Phía bên trên cùng góc trái là thông tin đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, chi đoàn;

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ được trình bày ở phía bên trên cùng góc phải của văn bản; dưới đó là ngày tháng năm ghi biên bản;

– Tên của biên bản sẽ trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa của văn bản cụ thể là BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN dưới đó sẽ ghi cụ thể là nhiệm kỳ bao nhiêu;

– Thông tin về ngày tháng năm viết biên bản, cần ghi cụ thể về thời gian, ví dụ vào lúc 8 giờ 05 phút, ngày 6 tháng 1 năm 2022;

– Địa chỉ tổ chức đại hội cần ghi cụ thể tên và địa chỉ nơi diễn ra đại hộ chi đoàn;

– Nội dung biên bản ghi theo tiền trình thời gian tổ chức và các công việc được thực hiện trong đại hội. Cụ thể như:

Ban chấp hành đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ II với nội dung như sau:

+ Thành phần tham dự: ghi đầy đủ các thành phần tham dự đại hội nhưu đoàn cấp trên, lãnh đạo, tổng số đoàn viên tham dự, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm;

+ Thành phần điều khiển đại hội: cần ghi rõ họ và tên của chủ tọa và thư ký đại hội;

+ Nội dung của văn kiện: nêu những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm, những vấn đề góp ý cho chương trình đại hội, phương hướng và mục tiêu hoạt động;

+ Về nhân sự: góp ý cho đề án về nhân sư, biểu quyết đề án; thảo luận danh sách nhân sự; tổ chức bầu cử ban chấp hành đoàn tổ bầu cử gồm có trưởng ban, ủy viên, thư ký cần ghi đầy đủ họ và tên của những người trong tổ bầu cử.

Đọc thêm:  Soạn bài Điệp ngữ ngắn gọn - Soạn Văn lớp 7 tập 1 - VnDoc.com

Sau khi hội nghị bỏ phiếu bầu ban chấp hành đoàn thì ban kiểm phiếu tiến hành làm việc sau đó sẽ thông qua kết quả kiểm phiếu và số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và công bố kết quả trúng cử. Kết quả trúng cử cần có đầy đủ họ và tên của những người trúng cử vào ban chấp hành đoàn và số lượng phiếu bầu.

– Cuối cùng là thông qua nghị quyết của đại hội chi đoàn và tiến hành biểu quyết nghị quyết. Trong phần này nêu rõ kết quả biểu quyết đạt bao nhiêu trên tổng số người biểu quyết, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm.

– Cuối cùng là bế mạc đại hội cần ghi cụ thể về thời gian kết thúc đại hội. Ví dụ: Biên bản đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2020.

– Sau đó thư ký viết biên bản đại hội chi đoàn và đoàn chủ tịch ký tên vào biên bản.

Như vậy khi ghi biên bản đại hội chi đoàn cần có đầy đủ những thông tin theo hướng dẫn ở trên. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về thể thức của văn bản thì nội dung biên bản cũng cần phải được trình bày theo đúng trình tự diễn ra đại hội.

Đối với những ý kiến thảo luận được đưa ra trong đại hội thì cần ghi tóm tắt nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác, rõ ràng đúng với nội dung mà người nêu ra ý kiến đã phát biểu trong đại hội.

Nếu có nhiều ý kiến được đưa ra trong đại hội nhưng giống nhau thì có thể tổng hợp lại và ghi thành một nội dung thống nhất. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra thì người ghi biên bản cần phải ghi đầy đủ những nội dung của các ý kiến đó và trình bày một cách vắn tắt nhưng vẫn đảm bảo đủ ý.

Trên đây là bài viết về Mẫu biên bản cuộc họp chi đoàn mới năm 2022 mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button