Lớp 11

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 40 : Ancol

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Hoa hoc 11 bai 40 ancol chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 40 : Ancol giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O?

Lời giải:

– Công thức cấu tạo và gọi tên:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 186 Sgk Hoa 11 1 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 186 Sgk Hoa 11 2

Bài 2 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, có xúc tác

Trong mỗi phản ứng trên ancol giữ vai trò gì: chất khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Đọc thêm:  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2022 - Download.vn

Lời giải:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2↑

Ancol đóng vai trò chất oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol đóng vai trò chất khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol đóng vai trò bazơ

Bài 3 (trang 186 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 186 Sgk Hoa 11

Bài 4 (trang 186 SGK Hóa 11): Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất nào sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 186 Sgk Hoa 11

Bài 5 (trang 187 SGK Hóa 11): Cho 12,20 gam hỗ hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Gọi số mol của etanol và propan-1-ol lần lượt là x và y (mol)

Phương trình phản ứng:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 187 Sgk Hoa 11

b) Phương trình phản ứng:

CH3-CH2OH + CuO Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 187 Sgk Hoa 11 1 CH3-CHO + Cu + H2O

CH3-CH2-CH2OH + CuO Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 187 Sgk Hoa 11 1 CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Bài 6 (trang 187 SGK Hóa 11): Oxi hoá hoàn toàn 0,60(g) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình 91 đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

a. Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng phương trình hoá học.

Đọc thêm:  Tải về Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2020 - 2021

b. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A.

c. Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđehit tương ứng. Gọi tên của A?

Lời giải:

a.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 187 Sgk Hoa 11

⇒ nH2O > nCO2

⇒ A là ancol no và theo đầu bài là đơn chức

Gọi công thức phân tử của A là CnH2n+2O (n ≥ 1)

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 187 Sgk Hoa 11 1

b. CTCT có thể có của A là:

CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3

c. Khi cho A tác dụng với CuO, đun nóng được một anđehit ⇒ A là Ancol bậc 1

⇒ CTCT của A là: CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol)

Bài 7 (trang 187 SGK Hóa 11): Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0% chất xơ (Không bị biến đổi) có thể sản xuất đưuọc bao nhiêu lit etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình là 80,0% và khối lượng riêng của etanol là D = 0,789 g/ml.

Lời giải:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (2)

mxơ = 0,05. 106 (g)

⇒ Khối lượng tinh bột = 1.106 – 0,05.106 = 0,95.106 (g)

Từ (1) và (2) ta có:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 7 Trang 187 Sgk Hoa 11 2 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 7 Trang 187 Sgk Hoa 11 3 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 7 Trang 187 Sgk Hoa 11 4

Mà hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80% nân thể tích etanol thực tế thu được là:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 7 Trang 187 Sgk Hoa 11 1

Bài 8 (trang 187 SGK Hóa 11): Cho ancol

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 187 Sgk Hoa 11

Tên gọi nào dưới đấy ứng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol ; B. 4-metylpentan-1-ol

C. 4-metylpentan-2-ol ; D. 3-metylpentan-2-ol

Lời giải:

Đáp án B

Bài 9 (trang 187 SGK Hóa 11): Cho 3,70gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O ; B. C3H10O

Đọc thêm:  Giải Hóa 11 Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên

C. C4H10O ; D. C4H8O

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

– Đáp án C

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 9 Trang 187 Sgk Hoa 11 1

2R-OH + 2Na → 2R-ONa + H2↑

0,05 ← 0,025 (mol)

Theo pt nR-OH = 2. nH2 = 2. 0,025 = 0,05 mol

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 9 Trang 187 Sgk Hoa 11 2

Ancol no đơn chức có công thức CnH2n + 1OH → 14n + 18 = 74 → n = 4

Vậy công thức phân tử của X là: C4H10O

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button