Lớp 10

Giải SGK Hóa học 10 Bài 11 (Kết nối tri thức): Liên kết ion

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Hoa hoc 10 ket noi tri thuc bai 11 lien ket ion chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 11: Liên kết ion sách Kết nối tri thức ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Hóa học 10 Bài 11 từ đó học tốt môn Hóa 10.

Giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 11: Liên kết ion

Video giải Hóa học 10 Bài 11: Liên kết ion – Kết nối tri thức

Giải hóa học 10 trang 51 Kết nối tri thức

Mở đầu trang 51 Hóa học 10: Hợp chất NaCl nóng chảy ở nhiệt độ cao và có khả năng dẫn điện khi nóng chảy hoặc khi hòa tan trong dung dịch. Yếu tố nào trong phân tử NaCl gây ra các tính chất trên?

Phương pháp giải:

– Tinh thể ion rất bền vững.

– NaCl được hình thành từ 2 ion Na+ và Cl-.

Lời giải:

– Hợp chất ion NaCl rất bền vững nên có nhiệt độ nóng chảy cao.

– Khi hòa tan hoặc nóng chảy, hợp chất tạo ra 2 ion Na+ và Cl- có khả năng dẫn điện.

Giải hóa học 10 trang 52 Kết nối tri thức

I. Sự tạo thành ion

Câu 1 trang 52 Hóa học 10: Hoàn thành các sơ đồ tạo thành ion sau:

Đọc thêm:  SBT Ngữ văn 10 Bài tập 2 trang 13 Kết nối tri thức - VietJack.com

a) Li → Li+ + ?

b) Be → ? + 2e

c) Br + ? → Br-

d) O +2e → ?

Phương pháp giải:

– Số đơn vị điện tích của ion dương (cation) bằng số electron mà nguyên tử đã nhường.

– Số đơn vị điện tích của ion âm (anion) bằng số electron mà nguyên tử đã nhận.

Lời giải:

a) Li → Li+ + 1e

b) Be → Be2+ + 2e

c) Br + 1e → Br-

d) O +2e → O2-

Câu 2 trang 52 Hóa học 10: Viết cấu hình electron của các ion K+, Mg2+, F-, S2-. Mỗi cấu hình đó giống với cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm nào?

Phương pháp giải:

K (e =19) à K+( e = 18)

Mg (e =12) à Mg2+(e =10)

F (e=9) à F- (e=10)

S (e =16) à S2- (e = 18)

Các ion thường có cấu hình electron bền vững của nguyên tử khí hiếm gần nhất với nguyên tố tạo thành ion đó trong bảng tuần hoàn.

Lời giải:

K+( e = 18): 1s22s22p63s23p6 => Cấu hình electron giống nguyên tử Ar.

Mg2+(e =10): 1s22s22p6 => Cấu hình electron giống nguyên tử Ne.

F- (e =10): 1s22s22p6 => Cấu hình electron giống nguyên tử Ne.

S2- (e = 18): 1s22s22p63s23p6 => Cấu hình electron giống nguyên tử Ar.

Câu 3 trang 52 Hóa học 10: Vì sao một ion O2- kết hợp được với hai ion Li+?

Phương pháp giải:

Tổng điện tích của các ion hình thành nên hợp chất luôn bằng 0.

Lời giải:

Quá trình tạo thành ion của O và Li:

Đọc thêm:  Bài 4 trang 13 SGK Ngữ văn 10 | Soạn bài Bình Ngô đại cáo phần 1

O + 2e → O2-

Li → Li+ + 1e

Tổng điện tích của các ion hình thành nên hợp chất luôn bằng 0.

II. Sự tạo thành liên kết ion

Câu 4 trang 52 Hóa học 10: Cho các ion: Na+ , Mg2+, O2-, Cl-. Những ion nào có thể kết hợp với nhau tạo thành liên kết ion?

Phương pháp giải:

Liên kết ion thường được tạo thành giữa kim loại điểm hình và phi kim điển hình. Bản chất của liên kết trong hợp chất ion là lực hút tĩnh điện nên số đơn vị điện tích của ion dương ( cation) phải bằng số đơn vị điện tích của ion âm ( anion).

Lời giải:

– Na+ có thể kết hợp với O2- tạo liên kết ion. Cứ 2 ion Na+ kết hợp với 1 ion O2- tạo hợp chất Na2O.

– Na+ có thể kết hợp với Cl- tạo liên kết ion. Cứ 1 ion Na+ kết hợp với 1 ion Cl- tạo hợp chất NaCl.

– Mg2+ có thể kết hợp với O2- tạo liên kết ion. Cứ 1 ion Mg2+ kết hợp với 1 ion O2- tạo hợp chất MgO.

– Mg2+ có thể kết hợp với Cl- tạo liên kết ion. Cứ 1 ion Mg2+ kết hợp với 2 ion Cl- tạo hợp chất MgCl2.

Câu 5 trang 52 Hóa học 10: Mô tả sự tạo thành liên kết ion trong:

a) Calcium oxide

b) Magnesium chloride.

Phương pháp giải:

Khi kim loại kết hợp với phi kim, kim loại tạo ion dương (cation) và phi kim tạo ion âm (anion). Các ion này tích điện trái dấu sẽ hút nhau tạo thành liên kết ion.

Đọc thêm:  Bài 1 trang 13 SGK Ngữ văn 10 | Soạn bài Bình Ngô đại cáo phần 1

Lời giải:

a) Calcium oxide: Khi kim loại calcium kết hợp với phi kim oxygen, tạo thành các ion Ca2+ và O2-. Các ion này tích điện trái dấu sẽ hút nhau tạo thành liên kết ion.

Quá trình biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong phân tử CaO như sau:

Ca → Ca2+ + 2e

O + 2e → O2-

Ca2+ + O2- → CaO

b) Magnesium chloride: Khi kim loại magnesium kết hợp với phi kim chlorine, tạo thành các ion Mg2+ và Cl-. Các ion này tích điện trái dấu sẽ hút nhau tạo thành liên kết ion.

Quá trình biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong phân tử MgCl2 như sau:

Cl + 1e → Cl-

Mg → Mg2+ + 2e

Cl + 1e → Cl-

Cl- + Mg2+ + Cl- → MgCl2

Giải hóa học 10 trang 54 Kết nối tri thức

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button