Lớp 11

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2022 – Download.vn

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Bo de thi giua hoc ki mon gdcd lop 11 nam 2021 2022 chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Đề thi giữa học kì 2 Giáo dục công dân 11 năm 2022 – 2023 bao gồm 4 đề có đáp án chi tiết kèm theo. Qua đó giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 2 sắp tới.

Đề kiểm tra giữa kì 2 GDCD 11 được biên soạn bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Thông qua đề thi GDCD lớp 11 giữa học kì 2 sẽ giúp quý thầy cô giáo xây dựng đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt giúp các em luyện tập củng cố và nâng cao kỹ năng làm quen với các dạng bài tập để làm bài kiểm tra giữa học kì 2 đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi giữa kì 2 Toán 11, đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh 11.

Đề kiểm tra giữa kì 2 GDCD 11

TRƯỜNG THPT …..

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022– 2023

Môn: GDCD Lớp: 11

Thời gian làm bài: 45 phút,

Không tính thời gian phát đề

Câu 1: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây?

A. Quá độ trực tiếp B. Quá độ gián tiếpC. Quá độ nhảy vọt D. Quá độ nửa trực tiếp

Câu 2: Chủ trương “ hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

A. Là một xã hộ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minhB. Do nhân dân làm chủC. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giớiD. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 3: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là

A. Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minhB. Sự tồn tại đan xen và đáu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũC. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kếtD. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao

Câu 4: Đời sống của nhân dân giữa những vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trịB. Kinh tếC. Tư tưởng và văn hóa D. Xã hội

Câu 5: Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ ở nước ta có đặc điểm gì dưới đây

A. Nền văn háo tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộcB. Quá trình hội nhập với văn hóa thế giới diên ra mạnh mẽC. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tuongr, văn hóa khác nhauD. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy

Câu 6: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ

A. Trực tiếp B. Tích cựcC. Liên tục D. Gián tiếp

Câu 7: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ

Đọc thêm:  Đề thi Lịch Sử lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề) - VietJack.com

A. Gián tiếp B. Nhảy vọtC. Đứt quãng D. Không cơ bản

Câu 8: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ

A. Tư bản chủ nghĩa B. Phong kiến lạc hậuC. Thuộc địa D. Nông nghiệp lạc hậu

Câu 9: Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộcB. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt NamC. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mìnhD. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng

Câu 10:Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dânB. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt NamC. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơnD. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước

Câu 11: Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện

A. Tính giai cấp của Nhà nước B. Tính nhân dân của Nhà nướcC. Tính dân tộc của Nhà nướcD. Tính cộng đồng của Nhà nước

Câu 12: Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nênB. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản líC. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luậtD. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân

Câu 13: Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất

A. Chức năng đảm bảo an ninh chính trịB. Chức năng tổ chức và xây dựngC. Chức năng đam bảo trật tự, an ninh xã hộiD. Chức năng tổ chức và giáo dục

Câu 14: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt nam B. Đảng Cộng sản Việt NamC. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam D. Đoàn thanh niên Việt Nam

Câu 15: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của

A. Các cơ quanB. Mọi công dânC. Nhà nước D. Lực lượng vũ trang

Câu 16: Trên đường đi Minh thấy một người đnag cắt trộm dây cáp điện, Minh bang khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách nào dưới đây cho phù hợp

A. Làm ngơ coi như không hay biết B. Xông vào bắtC. Tránh xa để khỏi nguy hiểmD. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân

Câu 17: Khẳng điịnh nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nướcB. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hộiC. Công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Câu 18: Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

A. Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao độngB. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo nghệ thuật của mìnhC. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nướcD. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí

Đọc thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 11 - Bài 7 : Nitơ

Câu 19: Khẳng định nào dưới đây đứng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóaB. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nướcC. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụD. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương

Câu 20: Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luậtB. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xãC. Chị C tố cáo hành vi tham nhũngD. Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương

Câu 21: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phườngB. Chị B tham gia phê bình văn họcC. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luậtD. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 22: Dân chủ trực tiếp là nhân dân tham gia trực tiếp quyết định công việc của

A. Nhà nước B. Cá nhânC. Công chứcD. Nhân dân

Câu 23: Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phườngB. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến phápC. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phươngD. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật

Câu 24: Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ để nhân dân bầu ra những người

A. Đại diện thay mặt mình quyết điịnh các công việc chung của Nhà nướcB. Có trách nhiệm thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nướcC. Có khả năng thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nướcD. Có chuyên môn thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước

Câu 25: Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chr nào dưới đây?

A. Trực tiếp B. Gián tiếpC. Hợp pháp D. Thống nhất

Câu 26: Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

A. Tinh thần, niêm tin, mức sốngB. Tinh thần, trí tuệ, di truyềnC. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệpD. Thể chất, trí tuệ, tinh thần

Câu 27: Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?

A. ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tếB. Đảm bảo trạt tự, an toàn xã hôiC. Thực hiện xóa đói, giảm nghèoD. Thúc đẩy sản xuất phát triển

Câu 28: Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đìnhB. Nâng cao chất lượng dân sốC. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mìnhD. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số

Câu 29: Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương giảm tốc độ tăng dân số, bở vì tăng dân số

A. Ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nướcB. ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa đất nướcC. ảnh hưởng đến an ninh quốc phòngD. ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế của đất nước

Đọc thêm:  TOP 3 Đề thi giữa kì 1 Sinh 11 năm 2022 - 2023 - Download.vn

Câu 30:Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để

A. Giảm sự chênh lệch lao động giữa các vùngB. Khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh của từng vùng, miềnC. Hạn chế tập trung đông dân cư vào đô thị lớnD. Giảm lao động thừa ở thành thị

Câu 31: Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

A. Cơn hơn cha là nhà có chứcB. Một giọt máu đào hơn ao nước lãC. Cha mẹ sinh con trời sinh tínhD. Đông con hơn nhiều của

Câu 32: Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện sang lọc trước sinh và sau sinh nhằm mục đích nào dưới đây ?

A. Lựa chọn giới tính thai nhiB. Góp phần nâng cao chất lượng dân sốC. Thực hiện kế hoạch hóa gia đìnhD. Sinh con theo ý muốn

Câu 33: Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp chủ yếu để

A. Lựa chọn tuổi con cho phù hợpB. Lựa chọn số con theo mong muốn của vợ chồngC. Hạn chế việc sinh conD. Điều chinh số con và khoảng cách sinh con

Câu 34: Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ môi trường là việc làm nhằm mục đích

A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trườngB. Xử phạt các hành vi vi phạm môi trườngC. Xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dânD. Thực hiện vai trò quản lí của Nhà nước đối với môi trường

Câu 35: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?

A. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếmB. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọtC. Dùng điện để đánh bắt thủy sảnD. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên

Câu 36: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây?

A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc giaB. Bảo vệ rừng đầu nguồnC. Ngăn chặn nạn săn bắt động vậtD. Mở rộng diện tích rừng

Câu 37: Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất ?

A. Sử dụng nhiều phân bón hóa học trong trồng trọtB. Chôn chất thải hữu cơ để làm phân bónC. Xây dựng hệ thống kênh tưới tiêuD. Sử dụng phân vi sinh cho cây trồng

Câu 38: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta chủ trương

A. Giữ gìn và phát huy các vườn quốc giaB. Bảo vệ rừng đầu nguồnC. Mở rộng diện tích rừngD. Ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật

Câu 39: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi

A. Hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanhB. Kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đángC. Phá hoại tài nguyên, môi trườngD. Vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Câu 40: Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích

A. Chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phíB. Giữ gìn, không sử dụng nguồn tài nguyên đất nướcC. Ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyênD. Cấm các hoạt động khai thác tài nguyên

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 GDCD 11

1-B2-D3-B4-D5-C6-A7-A8-A9-B10-A11-C12-C13-B14-B15-B16-D17-C18-B19-A20-D21-B22-A23-D24-A25-A26-D27-A28-D29-A30-B31-D32-B33-A34-D35-A36-A37-D38-D39-A40-A

……….

Tải file tài liệu để xem thêm đề kiểm tra giữa kì 2 GDCD 11

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button