Lớp 10

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61, 62 | Chân trời sáng tạo

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Bai 4 trang 61 sgk ngu van 10 tap 2 chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Giải SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61, 62 – Chân trời sáng tạo

Bài tập

Câu 1 trang 61 SBT Ngữ Văn 10 Tập 1: Trình bày khái niệm và yêu cầu đối với bài báo cáo kết quả nghiên cứu.

Trả lời:

– Khái niệm:

Bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu là kiểu bài trình bày quy trình, phương pháp, các dữ liệu và kết quả của một quá trình nghiên cứu

– Yêu cầu:

– Nội dung trình bày chính xác, đầy đủ, hợp lí các kết quả nghiên cứu.

– Ngôn ngữ chính xác, khách quan.

– Sử dụng hợp lí cước chú và các phương tiện phi ngôn ngữ như số liệu, hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ.

– Trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo đúng quy cách.

Câu 2 trang 61 SBT Ngữ Văn 10 Tập 1: Bố cục một bài báo cáo kết quả nghiên cứu gồm những phần nào?

Trả lời:

– Bố cục bài viết:

Nhan đề: Khái quát được đề tài nghiên cứu

Tóm tắt: Nêu bối cảnh nghiên cứu, câu hỏi và phương pháp nghiên cứu.

Cơ sở lí thuyết: Nêu khái niệm, lí thuyết nền tảng để triển khai đề tài.

Kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả nghiên cứu với lí lẽ và bằng chứng thích hợp.

Đọc thêm:  Bài 2 trang 100 SGK Ngữ văn 10 tập 1 - Đọc Tài Liệu

Kết luận: Khái quát những ý chính từ kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp, hướng phát triển của đề tài.

Tài luệ tham khải: Sắp xếp tài liệu liên quan đến đề tài theo tên tác giả, tên tài liệu, năm xuất bản…

Câu 3 trang 61 SBT Ngữ Văn 10 Tập 1: Cho đề bài sau:

Đoàn trường tổ chức diễn đàn “Phương pháp học tập hiệu quả” để học sinh tìm hiểu, nghiên cứu và chia sẻ những phương pháp giúp việc học hiệu quả. Bạn hãy thành lập nhóm nghiên cứu và viết bài báo cáo kết quả nghiên cứu để tham gia diễn đàn.

Hãy trình bày ngắn gọn các bước thực hiện bài báo cáo trên dựa vào bảng sau:

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

SBT Ngữ văn 10 Bài 4: Viết trang 61,6 2 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Câu 4 trang 62 SBT Ngữ Văn 10 Tập 1: Chọn một đề tài phù hợp, xác định câu hỏi nghiên cứu và lập danh mục tài liệu tham khảo.

Trả lời:

Đề tài ngiên cứu: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong quá trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế

– Câu hỏi nghiên cứu:

+ Một số vấn đề về bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc Mường

+ Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Hòa Bình hiện nay

+ Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở nước ta

Đọc thêm:  Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống?

– Danh mục tài liệu tham khảo:

1. Đào Duy Anh (2001), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.13.

2. Vương Anh (2003), Tiếp cận với văn hóa bản Mường, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

3. Huy Cận (1994), Suy nghĩ về bản sắc văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

I. Đọc trang 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 SBT Ngữ văn lớp 10

II. Tiếng việt trang 58, 59, 60, 61 SBT Ngữ văn lớp 10

IV. Nói và nghe trang 62 SBT Ngữ văn lớp 10

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button