Hóa học

Al4C3 ra CH4 l Al4C3 + HCl → AlCl3 + CH4 | Nhôm cacbua ra Metan

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Al4c3 hcl alcl3 ch4 chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Phản ứng Al4C3 + HCl → AlCl3 + CH4

1. Phương trình phản ứng Al4C3 tác dụng HCl

Al4C3 + 12HCl ⟶ 4AlCl3 + 3CH4

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Tính chất hóa học của HCl

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh.

3.1. Tác dụng chất chỉ thị

Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

3.2. Tác dụng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng

3.3. Tác dụng với oxit bazo và bazo

Sản phẩm tạo muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 O

3.4. Tác dụng với muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận biết gốc clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl + 2H2 O

Đọc thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 12 - Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại

K2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 đặc được gọi là hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có khả năng hoà tan được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3

4. Bài tập vận dụng

Câu 1. Để chứng minh sản phẩm của phản ứng cháy giữa metan và oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào say đây?

A. H2O

B. dung dịch Ca(OH)2

C. dung dịch NaOH

D. Thuốc tím

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Để có thể thu được khí CH4 trong phòng thí nghiệm, người ta sử dùng cách nào sau đây

A. Đẩy không khí (ngửa bình)

B. Đẩy axit

C. Đẩy nước (úp bình)

D. Đẩy bazo

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 3. Khi cho nhôm cacbua (Al4C3) tác dụng với HCl thì thu được sản phẩm gồm:

A. C2H6 và AlCl3

B. CH4 và AlCl3

C. C2H4 và AlCl3

D. C3H8 và AlCl3

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4. Đốt cháy hết 2,24 lít khí metan trong không khí thu được V lít khí CO2. Giá trị của V

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5. Nhận xét nào sau đây không đúng

A. Metan là khí không màu ,không mùi,tan tốt trong nước

B. Metan có phản ứng thế với clo

C. Trong phân tử Metan có 4 liên kết đơn

Đọc thêm:  SO2 + O2 → SO3 | SO2 ra SO3 - vietjack.me

D. Metan cháy trong oxi và tỏa nhiều nhiệt

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 6. Điều khẳng định nào sau đây không đúng:

A. Metan là chất khí nhẹ hơn không khí.

B. Metan là nguồn cung cáp hiđro cho công nghiệp sản xuất phân bón hoá học.

C. Metan là chất khí cháy được trong không khí, toả nhiều nhiệt.

D. Metan là chất khí nhẹ hơn khí hiđro

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button